Palliatiivista hoitoa kehitetty aktiivisesti

Julkaistu
Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon FinPall-hankkeessa on perustettu muun muassa palliatiivisen hoidon keskus OYSiin ja palliatiivisia yksiköitä keskussairaaloihin. Pohteen alueella ammattilaisille on järjestetty koulutusta, jotta taataan riittävä osaaminen jokaisen hoitoa tarvitsevan hoidon toteuttamiseksi tasavertaisesti ja yhdenvertaisesti.

Palliatiivinen hoito on parantumattomasti sairaan ihmisen hoitoa, jonka tavoite on ehkäistä ja hoitaa oireita, vaalia elämänlaatua ja mahdollistaa hyvä elämä kuolemaan saakka. Parantumattomasti sairaan potilaan hoito ei ole riippuvainen diagnoosista, vakava tai parantumaton sairaus sekä kuolema koskettaa meistä jokaista jossain vaiheessa.

Kansallisen hankkeen aikana palliatiivinen hoito nivelletään hyvinvointialue Pohteen kaikkiin sosiaali- ja terveydenhuollon tasoihin niin, että hoito mahdollistuisi asuinpaikasta riippumatta. Oulun yliopistollisen sairaalan koordinoiman FinPall-osakokonaisuuden ja palliatiivisen keskuksen myötä on luotu koko Pohjois-Suomea koskevaa yhtenäistävää ohjeistoa, tarjottu ammattilaisille koulutusta ja luotu palliatiivisen hoidon digihoitopolku.  

OYSiin perustettu palliatiivisen keskuksen poliklinikka toimii viitenä päivänä viikossa. Lisäksi keskus tukee pohjoisen keskussairaaloiden ja perusterveydenhuollon ammattilaisia koko hyvinvointialueella ja Pohjois-Suomen yhteistyöalueella.

Jatkossa tarkastellaan, miten voidaan mahdollistaa palliatiivisen hoidon konsultaatiotuen ammattilaisille myös päivystysaikoina, kertoo projektipäällikkö, erityisasiantuntija Minna Hökkä.

”Pohteen alueella on käynnistetty pilottina digihoitopolkua, joka toimii valtakunnallisen palliatiivisen hoidon digihoitopolun kehittämistyön osana. Olemme mukana valtakunnallisessa yhtenäisen koulutusaineiston rakentamisessa”, Minna Hökkä toteaa.

FinPall-hankkeen toimijat ovat tehneet paljon yhteistyötä hoitoketjujen kehittämisessä, sanoo hankkeen asiantuntija, syöpätautien erikoislääkäri Eeva Rahko OYSista. ”Työ jatkuu. On tärkeää, että esimerkiksi keskussairaalassa toimivat tietävät, mikä hoitoyksikkö voi jatkohoitaa potilaan kotona tai sen läheisyydessä.”

Kansainvälistä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon päivää vietetään 12. lokakuuta. FinPall järjestää valtakunnallisen teemapäivän tapahtuman Helsingissä. Tämä tilaisuus on liitetty etänä osaksi Oulussa järjestettävää yleisötapahtumaa. Aleksinkulman tapahtumaan on koottu moniammatillinen asiantuntijajoukko kertomaan palliatiivisen hoidon kehittämisestä. Kutsu liitteenä.

FinPall-hankkeelle haetaan jatkorahoitusta valtiolta, jotta yliopistollisissa sairaaloissa toimivien palliatiivisen keskusten toiminnallisuutta ja yhtenäisiä hoitoketjuja voitaisiin vahvistaa.

Yhteyshenkilöt

Minna Hökkä, FinPall-projektipäällikkö, TtT, OYS Pohjois-Suomen yhteistyöalue
050 595 7746, minna.hokka@pohde.fi

Eeva Rahko, erikoislääkäri, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys, OYS Pohjois-Suomen yhteistyöalue
08 315 6440, eeva.rahko@pohde.fi