Perhehoitoa Pohteella

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella perhehoito on yksi palvelumuoto ikäihmisille, vammaisille ja kehitysvammaisille myönnettävistä palveluista.

Perhehoito antaa turvan, huolenpidon ja kodin. Perhehoito sopii ikäihmiselle, vammaiselle tai kehitysvammaiselle, jonka toimintakykyä heikentää esim. vamma, sairaus, iän tuoma hauraus tai turvattomuudentunne.

Perhehoito on hoivaa ja huolenpitoa perhehoitajan tai asiakkaan kotona. Perhehoidossa asiakas on mukana perheen arjessa, perheenjäsenenä. Koti ja perheen arkeen osallistuminen lisäävät elämänlaatua ja tukevat toimintakykyä ja pysyvät ihmissuhteet luovat turvallisuutta.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella perhehoito on yksi palvelumuoto ikäihmisille, vammaisille ja kehitysvammaisille myönnettävistä palveluista. Perhehoito voi olla jatkuvaa ja kestää jopa useita vuosia tai perhehoito voi olla lyhytaikaista esimerkiksi omaishoitajan vapaan ajalle tai muuhun lyhytaikaiseen hoidon tarpeeseen vastaavaa palvelua. Perhehoitoa voidaan toteuttaa myös asiakkaan kotona kiertävän perhehoitajan toimesta esim. mahdollistaen omaishoitajan vapaan.

Jos sinulla on perhehoitoon liittyviä kysymyksiä, voit olla yhteydessä Perhehoidon keskukseen Arja Pulliin p. 040 652 6759.

Katso Perhehoitoliiton julkaisema uusi animaatiovideo, jolla kerrotaan ikäihmisten perhehoidon järjestämisestä ja eri muodoista.