Pohde valmistelee hankintaa henkilökuljetuksista

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on valmistelemassa hankintaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetuksista.

Hankinta toteutetaan palveluntuottajarekisterinä (dynaaminen hankintajärjestelmä). Palveluntuottajarekisterin julkaisu Hilmassa on alkuvuoden 2024 aikana.

Alkuvuoden 2024 aikana kilpailutetaan seuraavat palvelut perustettavan palveluntuottajarekisterin sisällä:

Luokka 1

– Henkilökuljetukset

Luokka 2

– Kiireettömät potilassiirrot

Hankinnasta järjestetään infotilaisuus eli markkinavuoropuhelu 11.3. klo 12

Pohde on valmistelemassa palveluntuottajarekisterin sisäisiä kilpailutuksia yllä mainituista palveluista, jonka vuoksi järjestetään markkinavuoropuhelu maanantaina 11.3.2024 klo 12-13.30 Teams-sovelluksella. (Huom! Ilmoitimme aikaisemmin, että tilasisuus olisi  perjantaina 15.3.2024 klo 13:00-14:30 mutta ajankohta on aikaistunut).

Markkinavuoropuhelun sisältö:

  • Tilaisuuden avaus
  • Hankinnan esittely
  • Yhteenveto
  • Loppusanat

Tilaisuutta ei nauhoiteta.

Ennakkokysymyksiä hankintaan liittyen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen sote-hankinnat@pohde.fi

Infotilaisuuteen pääsee tästä linkistä. 

Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan kutsu markkinavuoropuheluun. Markkinavuoropuhelun tarkoituksena on kartoittaa markkinoita ja saada tietoa, jotta hankinta voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.

Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei sido palveluntuottajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen eikä ole myöskään sen edellytys.

Kaikki markkinavuoropuhelun aikana esitetyt suunnitteilla olevaa hankintaa koskevat tiedot ja vaatimukset ovat vielä alustavia ja ne voivat muuttua.

Hankintayksikkö ei maksa palkkioita markkinavuoropuheluun osallistumisesta.

Lisätietoja henkilökuljetusten julkisesta hankinnasta.