Pohde valmistelee hankintaa kotihoidosta ja kotona asumista tukevista palveluista

Julkaistu
Markkinavuoropuhelun tarkoituksena on kartoittaa markkinoita ja saada tietoa, jotta hankinta voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.

Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei sido palveluntuottajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen eikä ole myöskään sen edellytys.

Alkuvuoden 2024 aikana kilpailutetaan säännöllisen kotihoidon, tilapäisen kotihoidon, yö kotihoidon ja tilapäisen kotisairaanhoidon palvelut.

Pohde on valmistelemassa palveluntuottajarekisterin sisäisiä kilpailutuksia yllä mainituista palveluista, jonka vuoksi järjestetään markkinavuoropuhelu maanantaina 26.2.2024 klo 12–14 Teams-sovelluksella. Ilmoittautuminen tilaisuuteen on 22.2.2024 klo 14 mennessä.

Tilaisuudessa esitellään hankinta ja keskustellaan työpajoissa. Työpajojen teemat ovat hinnoittelun perusteet, laatuperusteet ja palvelukuvaus.

Lue lisää julkisesta hankinnasta.

Ilmoittaudu tilaisuuteen 22.2.2024 klo 14 mennessä.