Pohde valmistelee hankintaa kotihoitoon ja kotona asumista tukeviin palveluihin

Julkaistu
Hankinnan kohteena on kotihoidon ja kotona asumista tukevat palvelut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella

Palveluntuottajarekisterissä hankinnan kohteena ovat sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävät kotihoidon palvelut ja kotona asumista tukevat palvelut sekä terveydenhuoltolain perusteella järjestettävä kotisairaanhoito.

Hankinnan kohteena palveluntuottajarekisterissä on:

LUOKKA 1  kotihoito

  • Säännöllinen kotihoito
  • Tilapäinen kotihoito
  • Yö kotihoito

LUOKKA 2 Kotisairaanhoito

  • Tilapäinen kotisairaanhoito

LUOKKA 3 Kotona asumista tukevat palvelut

  • Omaishoidon tuen vapaa -kotiin annettava palvelu
  • Omaishoidon tuen vapaa – päivä-/tuntitoiminta
  • Kuntouttava päivätoiminta
  • Perhehoito- asiakkaan kotona
  • Perhehoito- palveluntuottajan kotona

Lue lisää julkisesta hankinnasta

Osallistumishakemuksen voi tehdä Tarjouspalvelussa