Pohde valmistelee hankintaa mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalveluista

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde kilpailuttaa asumispalvelut, jotka on tarkoitettu päihteiden ongelmakäytön tai mielenterveysongelman takia tukea tarvitseville.

Hankinnan kohteena ovat tuettu asuminen, yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen.

Pohde järjestää markkinavuoropuhelun palveluntuottajille maanantaina 6.5.2024 kello 12–13 Teams-sovelluksella. Kysymyksiä hankinnasta voi lähettää ennakkoon sähköpostitse osoitteeseen sote-hankinnat@pohde.fi.

Markkinavuoropuheluun voi osallistua tästä linkistä.

Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei sido palveluntuottajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen eikä ole myöskään sen edellytys.

Lue lisää julkisesta hankinnasta Hilma-palvelussa.