Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella olevat vanhuspalvelut saivat keskimääräistä paremmat tulokset THL:n Kerro palvelustasi -kyselyssä

Julkaistu
THL toteutti keväällä 2022 ensimmäisen kansallisen Kerro palvelustasi -kyselyn, jolla tutkittiin säännöllisen kotihoidon ja pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaiden tyytyväisyyttä saamiinsa palveluihin. Lähes 42 000 asiakasta vastasi kyselyyn.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta. Kysely toimi pilottina säännölliselle kansalliselle vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyden seurannalle. Osallistuminen oli toimintayksiköille ja palveluntuottajille vapaaehtoista.

Kyselyssä selvitettiin, kuinka tyytyväisiä kotihoidon ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaat olivat saamiinsa palveluihin ennen hyvinvointialueiden aloittamista. Asiakkaat saivat vastata, olivatko tyytyväisiä saamansa palvelun riittävyyteen, hoitajien ystävällisyyteen, turvallisuuden kokemukseen, asiakkaiden toiveiden huomioimiseen sekä ruokaan ja ateriapalveluihin.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta saamat tulokset olivat maan keskiarvoa paremmat kaikkien kysymysten kohdalla. Koko maatakin koskevissa tuloksissa tyytyväisyys oli hyvällä tasolla. Useimmissa kysymyksissä kotihoidon tulokset olivat ympärivuorokautista asumista myönteisempiä.

Vuodesta 2024 alkaen kysely on lakisääteinen ja toimintayksikköjä velvoittava. Kysely tehdään kahden vuoden välein. Toimintayksiköiden on tarjottava asiakkailleen vastausmahdollisuus kansalliseen asiakaskyselyyn sekä huolehdittava siitä, että heidän asiakkaansa saavat tietoa siitä, miten tuloksia julkaistaan.

Lue lisää THL:n tutkimuksesta:

Alueellisia tuloksia vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyydestä – kotihoidon ateriapalvelussa on eniten parannettavaa (julkari.fi)