Pohteen paikallisneuvottelut järjestelyeristä on saatu päätökseen

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen henkilöstöjaosto hyväksyi 22.6.2023 neuvottelutuloksen paikallisista järjestelyeristä. Nyt jaettavat järjestelyerät ovat historiallisen suuria.

Pohteen paikallisneuvottelut järjestelyerien kohdentamisesta on käyty hyvässä hengessä ja ne ovat päättyneet yksimielisinä. Henkilöstöjaosto hyväksyi neuvottelutuloksen 22.6.2023. Järjestelyerät maksetaan hyvinvointialan yleiseen virka- ja työehtosopimukseen (HYVTES, HYVTES liite 7) sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimukseen (SOTE) kuuluvalle henkilöstölle.  

Nyt jaettavat järjestelyerät ovat historiallisen suuria. Tehtäväkohtaisiin palkkoihin kohdennetaan kuukausitasolla noin 1,2 miljoonaa euroa. Paikallisia järjestelyeriä maksetaan lähes 10 000 henkilölle.

Järjestelyeriä on kohdennettu muun muassa samaa tehtävää tekevien palkkojen yhdenmukaistamiseen erityisesti eri ammattiryhmien palkkojen alimmille tasoille, jolloin tehtävistä maksettavat vähimmäispalkat nousevat.  Paikallisia järjestelyeriä kohdennettaessa on huomioitu palkkausjärjestelmien kehittäminen, palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. 

”On tärkeää, että palkkojen yhdenmukaistaminen on nyt voitu aloittaa laajasti Pohteen alueella. Uskomme, että tämä edistää myös Pohteen veto- ja pitovoimaa työnantajana”, kertoo henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen. 

Neuvottelutuloksessa huomiotiin myös Pohteen strategia, jossa osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on tunnistettu hyvinvointialueen tärkeimmäksi voimavaraksi. Tehtäväkohtaisiin palkkoihin tehtävillä korotuksilla halutaan varmistaa, että Pohde on tulevaisuudessakin haluttu ja kilpailukykyinen työnantaja. 

Yhteyshenkilöt

Juha Jääskeläinen
Henkilöstöjohtaja
juha.jaaskelainen@pohde.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde