Pohteen tulevaisuuslautakunta esittää: synnyttäjien tukihenkilöiden majoittuminen perhehuoneessa maksuton

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tulevaisuuslautakunta esittää aluehallitukselle ja aluevaltuustolle synnyttäjien tukihenkilöiden perhehuonemajoittumisen maksuttomuutta 1.3.2024 alkaen.

Perhehuone tarjoaa synnyttäjän puolisolle tai tukihenkilölle mahdollisuuden osallistua vauvan hoitoon ympärivuorokautisesti yhdessä äidin kanssa hoitajien ohjauksessa. Pohteen alueella tapahtuvat synnytykset ja hoitopäivät perhehuoneissa ovat lisääntyneet merkittävästi. Myös perhehuoneiden määrä kasvaa vuoden 2024 aikana, kun OYSin lasten ja naisten osaamiskeskus muuttaa uuteen sairaalaan. Samalla vahvistuu perhelähtöinen malli ja käytäntö, joka tukee vauvan ja vanhempien/tukihenkilön välisen varhaisen kiintymyssuhteeseen rakentumista.

Tulevaisuuslautakunta päätti esittää aluehallitukselle ja aluevaltuustolle, että tukihenkilön majoittuminen perhehuoneessa on maksutonta ja että tukihenkilön ateriahinta on 19,03 euroa vuorokaudessa. Synnyttäjän hoitopäivämaksun hinta on lyhytaikaisen laitoshoidon mukaisesti 54,60 euroa. Hinnat tarkastetaan vuosittain.

Vapaaehtoiset rintasyöpäseulonnat toteutetaan lähellä asiakasta

Tulevaisuuslautakunta päätti kokouksessaan myös rintasyöpäseulontojen hankinnan strategisista periaatteista. Päätös linjaa, että rintasyöpäseulonnat toteutetaan lähellä asiakasta, jotta mahdollisimman moni osallistuu seulontaan. Rintasyöpäseulonta on vaikuttavaa silloin, jos riittävän suuri osuus kohderyhmästä osallistuu tutkimukseen.

Vapaaehtoinen rintasyöpäseulonta on tarkoitettu 50–69-vuotiaille naisille. Sen tavoitteena on varhainen syöpien havaitseminen ja siten syöpäkuolleisuuden vähentäminen.

Myös strategiset periaatteet lasten ja perheiden palvelujen hankinnalle hyväksyttiin

Tulevaisuuslautakunta hyväksyi lasten ja perheiden palvelujen hankinnan strategiset periaatteet. Palvelut kattavat sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaiset palvelut, joita ovat sosiaalihuollon lapsi- ja perhepalvelut, lastensuojelun avopalvelut ja ammatilliset perhekotipalvelut, lastensuojelulaitosten palvelut, perhehoito, edunvalvonta ja lähisuhdeväkivaltatyön palvelut.

Tulevaisuuslautakunnan päätös linjaa, että hankinnassa painotetaan alueellisuutta ja kodin ja arkiympäristön tuen periaatetta. Tämä edistää toimivaa kilpailua ja varmistaa ammattitaitoisen palvelun saatavuuden kaikilla alueilla. Tavoitteena on lisätä tukea asiakkaiden omassa kodissa ja arkiympäristössä, minkä avulla voidaan vähentää raskaimpien palveluiden käyttöä.

Palvelujen hankinta toteutetaan joustavana sähköisenä palveluntuottajarekisterinä, joka mahdollistaa palveluntuottajille jatkuvan haun ja hyväksymisen rekisteriin. Näin palvelut saadaan hankittua kattavammin ja joustavammin koko Pohteen alueelle. Asiakkaan näkökulmasta jatkuva haku mahdollistaa asiakkaiden erityistarpeiden huomioimisen, palveluiden saatavuuden, kattavuuden sekä jatkuvuuden.

Päätöstiedot löytyvät kokouksen esityslistasta: tulevaisuuslautakunnan kokouksen esityslista 31.2.2024. Tiedot päivittyvät myös Pohteen verkkosivuille.

Yhteyshenkilöt

Rami Rauhala

rami.rauhala@sievi.fi

Tulevaisuuslautakunnan jäsen

Kirsti Ylitalo-Katajisto
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja
kirsti.ylitalo-katajisto@pohde.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde