Pohteen yhteistoimintamenettely on käynnistynyt 26.2.

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella on alkanut yhteistoimintamenettely. Menettelyn piirissä on enintään 3500 henkilöä. Yhteistoimintamenettelyn ensimmäinen neuvottelu on käyty 26.2.2024. Neuvottelut kestävät vähintään kuusi viikkoa.

Yhteistoimintamenettely liittyy tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan. Ohjelman toimenpidesuunnitelmat ovat valmistuneet. Kooste toimenpidesuunnitelmista on  julkaistu Pohteen verkkosivuilla.

Suunnitelmien toimenpiteillä on henkilöstövaikutuksia, sillä työnkuvat ja työntekopaikat voivat muuttua. Tilanteessa, jossa yksikön toiminta on muuttumassa, henkilöstölle tarjotaan yhteistoimintaneuvotteluissa työsopimuksen tai virkamääräyksen mukaista vastaavaa työtä. Jos tällaista työtä ei ole, työntekijälle tai viranhaltijalle voidaan tarjota muuta hänen koulutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan vastaavaa työtä. Jos tällaista työtä ei ole tarjota tai henkilö ei ota vastaan tarjottua työtä, syntyy työnantajalle irtisanomisperuste.

Yhteistoimintamenettelyn aikana neuvotellaan suunnitelmien perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista. Henkilöstöä edustavat neuvotteluissa pääluottamusmiehet ja muut erikseen nimetyt henkilöstön edustajat.

Neuvottelujen käynnistyessä alkoi koko hyvinvointialuetta koskeva rekrytointikielto, jonka aikana tehtäviä ei täytetä. Kielto ei koske alle kolmen kuukauden mittaisia palvelussuhteita eikä kesäajalle rekrytoitavaa henkilöstöä. Rekrytointikieltoa tarkastellaan neuvotteluissa viikoittain. Rekrytointikiellosta vapautetaan tehtäviä neuvottelujen edetessä. Henkilöstöä tiedotetaan tilanteesta erikseen intranet Ilonassa.

Muutokseen tarjotaan tukea. Henkilöstöpalveluissa on suunniteltu erilaisia toimenpiteitä henkilöstön tukemiseksi.

Neuvottelujen etenemisestä tiedotetaan vain erikseen sovittaessa. Aluehallitus hyväksyy neuvottelutuloksen.

Yhteyshenkilöt

Juha Jääskeläinen
Henkilöstöjohtaja
juha.jaaskelainen@pohde.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Mari Saari-Somero
Henkilöstöpäällikkö (HRM)
mari.saari-somero@pohde.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde