Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut perhehoidon ja omaishoidon tuen hoitopalkkioista vuodelle 2024

Julkaistu
Perhehoidon ja omaishoidon tuen palkkkioihin tulee korotuksia.

Perhehoidon palkkiot ja korvaukset muuttuivat 1.1.2024 lukien

Hoitopalkkion vähimmäismäärä nousee 924,02 euroon. Perhehoitolain mukaisen hoitopalkkion vähimmäismäärä nousee perhehoidossa olevaa henkilöä kohden 924,02 euroon kalenterikuukaudessa 1.1.2024 lukien.

Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia ja käynnistämiskorvauksia tulee perhehoitolain mukaan tarkistaa kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin edellisen vuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti.

Lue lisää STM sivuilta perhehoidon palkkioista

Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2024

Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan indeksitarkistuksen johdosta 1.1.2024 alkaen.

Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetussa laissa. Lain mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelaissa tarkoitetulla palkkakertoimella.

Lue lisää STM:n sivuilta omaishoidon tuen hoitopalkkioista