Tekstinkäsittelijöitä koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat alkaneet

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on aloittanut yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen kohteena ovat tekstinkäsittelijän työtä tekevät henkilöt. Neuvottelut koskevat enintään 63 henkilöä.

Neuvotteluesitys on annettu 9.10.2023. Neuvottelut alkavat 17.10.2023. Neuvottelujen kohteena olevaa henkilöstöä on pidetty ajan tasalla muutoksesta ja heille järjestetään yhteistoimintaneuvotteluja koskeva infotilaisuus.

Neuvottelujen kohteena oleville henkilöille tullaan ensisijaisesti tarjoamaan työsopimuksen tai virkamääräyksen mukaista vastaavaa työtä. Jos tällaista ei ole, henkilöille tarjotaan muuta koulutusta, ammattitaitoa tai kokemusta vastaavaa työtä. Jos tällaista työtä ei ole tarjota tai henkilö ei ota vastaan tarjottua työtä, työnantajalle syntyy irtisanomisperuste.

Pohde ottaa käyttöön puheentunnistusohjelmiston

Pohteella otetaan käyttöön puheentunnistusohjelmisto, joka muuttaa sanelun suoraan tekstiksi. Tämä vähentää olennaisesti ja pysyvästi sanelun purkuun tarvittavaa henkilötyötä. Uuden ohjelmiston avulla saneltu teksti on välittömästi terveydenhuollon ammattihenkilön tarkistettavissa.

Myös Monetra Oy:n on tuottanut tekstinkäsittelypalveluita Pohteelle. Monetran palveluista luovutaan, kun puheentunnistusohjelmisto on saatu käyttöön.

Yhteyshenkilöt

Mari Saari-Somero
Henkilöstöpäällikkö (HRM)
mari.saari-somero@pohde.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde