Tena-tuotteiden kotiinkuljetusasiakkaiden tietoja on joutunut mahdollisesti vääriin käsiin

Julkaistu
Tena-inkontinenssituotteiden kotiinkuljetuspalvelujen tilaajien henkilötietoja on saattanut joutua vääriin käsiin, sillä Essity Oy:n tuotteiden kuljetuspalvelusta vastaava Westlog Oy on ilmoittanut henkilötietojen vaarantuneen kyberhyökkäyksessä elokuussa. Tilaajien tietoja on mahdollisesti vuotanut ulkopuolisten tietoon.

Henkilötietojen vuoto on kohdistunut Pohteen asiakkaisiin, joiden Tena-tuotemerkin inkontinenssisuojia on tilattu jakelupalvelun kautta. Tietoturvaloukkaus voi koskea asiakkaan nimeä, yhteystietoja, mahdollista järjestelmässä ollutta henkilötunnusta sekä tietoa tehdyistä tilauksista. 

Lisäksi tietomurto on kohdistunut Pohteen työntekijöihin, jotka ovat toimineet Pohteen yhteyshenkilöinä Essityn kanssa. Heidän osaltaan kyse on nimestä ja työssä käytetyistä yhteystiedoista. 

Kyberhyökkäys ei ole kohdistunut hyvinvointialueen omistamiin tietojärjestelmiin. Pohde on tehnyt asiasta alustavan ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle. Westlog Oy on tehnyt asiasta ilmoituksen tietosuojavaltuutetun toimistolle ja Suomen kyberturvallisuuskeskukselle sekä tehnyt rikosilmoituksen poliisille.

Asiakas – kiinnitä huomiota väärinkäyttöyrityksiin

Hyvinvointialue on pyytänyt Essity Oy:ltä lisätietoja tietoturvaloukkauksesta. Tietovuodon laajuuden ja vaikutusten arviointi on vielä kesken. Tiedotamme tietoturvaloukkauksesta välittömästi enemmän, kun saamme tarkennettua tietoa. Pohde on yhteydessä tietoturvaloukkauksen kohteena olleisiin.

Asiakkaiden on hyvä kiinnittää erityistä huomiota mahdollisiin petosyrityksiin. Jos epäilee omien tietojen väärinkäytöstä ja rikosta, kannattaa olla yhteydessä poliisiin. Myös maksun pyytäminen hyvinvointialueen hoitotarvikkeista viittaa rikolliseen toimintaan. 

Lisätietoa tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneelle:
https://tietosuoja.fi/jos-joudut-tietoturvaloukkauksen-kohteeksi