Terapianavigaattorin avulla asiakkaat ohjautuvat nopeammin oikeatasoisen avun äärelle

Julkaistu
Terapianavigaattori on terveydenhuollon yksiköissä käytettävä mielenterveys- ja päihdetyön digitaalinen työväline, jonka avulla aikuisille asiakkaille pystytään mahdollistamaan yhtenäinen hoidon tarpeen arviointi. Sen avulla asiakkailta kerätään anonyymisti tarvittavat tiedot, tehdään oirekartoitus ja selvitetään heidän hoitomieltymykset ennen ammattilaisen kohtaamista.

Terapianavigaattori on yksi kansallisesti keskitetyistä digipalveluista. Terapianavigaattori ei vaadi vahvaa tunnistautumista. Terapianavigaattori voi ohjata asiakkaan omahoito-ohjelmien pariin tai olemaan yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen. Ammattilainen hyödyntää Terapianavigaattorin kautta kerättyä tietoa asiakkaan kanssa käytävän hoidon tarpeen arvioinnin eli ensijäsennyksen aikana. Ensijäsennyksen tavoitteena on löytää ja valita asiakkaalle sopivin hoitomuoto hänen tilanteessaan. 

Terapianavigaattori helpottaa ja tehostaa ammattilaisten toimintaa ja tukee heitä päätöksenteossa. Asiakkaiden on helpompi sitoutua hoitoonsa heidän jäsentäessä omaa tilannettaan sekä hoidon etenemistä ja vaiheita paremmin. Terapianavigaattori tukee oikeatasoisen hoidon valinnassa ottaen huomioon asiakkaan itseohjautuvuuden, terveydenhuollon resurssit ja ammattilaisen valmiudet. 

Terapianavigaattori otetaan käyttöön koko Pohteen alueella 15.9.2023. Voit tutustua Terapianavigaattoriin jo nyt osoitteessa https://www.terapianavigaattori.fi/. Asiakkaat saavat täytettyään Terapianavigaattorin 8-merkkisen koodin, jonka avulla ammattilaiset pääsevät tarkastelemaan heidän tuloksiaan osoitteessa https://www.terapianavigaattori.fi/report. Lapsille ja nuorille otetaan käyttöön oma vastaavalla käyttöperiaatteella toimiva Interventionavigaattori vuosien 2024–2025 aikana. 

Yhteyshenkilöt

Paula Ojala

paula.ojala@pohde.fiSami Kainulainen

sami.kainulainen@ppshp.fi