Tiedote: Kalajoen tulvatilanne 14.4. kello 22.00

Julkaistu
Sunnuntaina kello 21 Ylivieskan paloasemalla järjestettiin viranomaisten seurantapalaveri Kalajoen tulvatilanteeseen liittyen. Kokoukseen osallistui Ylivieskan kaupungin, Ylivieskan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sekä Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen edustajia. Myös Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen näkemykset kuultiin tilaisuudessa.

Viranomaisten arvion mukaan tilanne Ylivieskan Niemelänkylällä ei ole enää yhtä vakava kuin sunnuntaiaamuna. Vedenkorkeus on laskenut eikä ole odotettavissa, että tilanne Niemelänkylällä enää heikkenisi. Myös sääennusteet toteutuessaan tuovat helpotusta Kalajoen tulvatilanteeseen. Sää viilenee ja yöpakkasten ansiosta lumen sulaminen hidastuu. Jääpadot ovat Kalajoen päässä liikkuneet ja esimerkiksi Tyngän jääpato on lähtenyt liikkeelle. Niemelänkylän Siltatien ja Ylivieskan keskustan välillä ei ole enää jäitä ja Siltatie on pystytty avaamaan liikenteelle.

Pohjois-Pohjanmaan pelastustoimi tulee palauttamaan valmiutensa Ylivieskan osalta tavanomaiseen.

Kaupungin ylläpitämä Hamarintie on pidetty suljettuna. Tilanne kartoitetaan huomenna.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja kriisipäivystyksessä on vielä tulevana yönä korotettu henkilöstöresurssi. Tilanne arvioidaan uudelleen huomispäivän aikana. Olemassa olevilla tiedoilla evakuointikeskuksille ei ole tällä hetkellä tarvetta.

Vastaava tulvatilanne voi vielä tulla eteen muilla pienillä jokialueilla paksusta jääpeitteestä ja nopeasti etenevästä keväästä johtuen. Tilannetta seurataan aktiivisesti ja valmiutta säädetään tarpeen mukaan.

Ylivieskan kaupungin johtokeskuksen päätöksellä Niemelän koulun oppilaiden opetus järjestetään maanantaina 15.4. etänä. Niemelänkylän tulva-alueelta kulkee oppilaita myös muihin kouluihin (Ranta, Taanila ja Kaisaniemi). Jos tie on poikki, koti saarroksissa tai kulku muuten vaikeaa, on näillä oppilailla huominen koulupäivä etäpäivä. Perheitä pyydetään olemaan yhteydessä koululle ja

ilmoittamaan mahdollisista koulukuljetuksen poikkeamista liikennöitsijälle. Opetus järjestetään näillä kouluilla muuten normaalisti.

Pyhäjoella ja Siikajoella tulvahuippua odotetaan muutaman päivän sisällä. Tulva-alueilla asuvien ihmisten on varauduttava mahdollisiin kevättulviin hyvissä ajoin ja ennakoiden. Varautuminen on tärkeää myös siksi, että tulvatilanteet muuttuvat nopeasti. Lisää tietoa tulvista ja niihin varautumisesta löydät sivulta: www.vesi.fi

Toimi näin:

– Älä liiku tulva-alueella ilman välttämätöntä tarvetta. Ylimääräinen liikenne vaikeuttaa pelastusajoneuvojen liikkumista ja avunsaantia. Tulvatilanne voi myös muuttua äkisti ja aiheuttaa vaaratilanteita.

– Jos tiellä on vettä, älä aja siitä. Tulvan alle jääneiden teiden kunto vaihtelee.

– Olethan hienotunteinen etkä kuvaa tulva-alueella kiinteistöjä tai alueen asukkaita.

Viranomaisten yhteistiedottaminen Ylivieskan Niemelänkylän tulvatilanteesta päättyy. Pelastustoimen tehtävien tiedottamisesta Kalajokilaaksossa vastaa päivystävä palomestari, puh. 044 429 6090

Aiemmat tiedotteet Ylivieskan tulvatilanteeseen liittyen:

Tiedote: Kalajoen tulvatilanne 14.4. kello 18.00

Tulvatilanne ei ole sunnuntain aikana pahentunut. Ylivieskassa Niemelänkylän kohdalla Kalajoen tukkinut jääpato on purkautunut alavirran puolelta osittain. Vesi on päässyt virtaamaan peltoja pitkin pois ja sen ansiosta vedenpinta on hieman laskenut alueella. Tulvaan liittyviä pelastustehtäviä on ollut muutamia. Lisäksi pelastuslaitos on tiedustellut tulvavaara-alueilla. Kalajoen jääpadoissa on ollut hieman liikehdintää, mutta niillä ei ole vielä ollut vaikutuksia tulvatilanteeseen.

Odotettavissa on, että viime yön vesisateiden vaikutukset alkavat näkyä vasta sunnuntai-illan aikana. Sateet ja lämmin sää ovat sulattaneet lunta. Valumavesi todennäköisesti nostaa Kalajoen pintaa illan ja yön aikana erityisesti Niemelänkylällä.

Niemelänkylällä on evakuoitu yhteensä neljä henkilöä. Pelastuslaitoksella on valmius evakuoida lisää alueen asukkaita tarvittaessa. Avuntarpeen tullen soita hätäkeskukseen numeroon 112.

Evakuointeja toteutetaan yhteistyössä Pohteen sosiaali- ja kriisipäivystyksen kanssa. Sosiaali- ja kriisipäivystys on nostanut valmiuttaan ja järjestää tarpeen tullen väliaikaista majoitusta ja muonitusta evakuoiduille yhteistyössä Ylivieskan kaupungin kanssa. Viranomaisilla on tarkka tieto tulvavaara-alueen asukkaista ja hoidon tarpeesta.

Ylivieskan kaupungin johtokeskuksen päätöksellä Niemelän koulun oppilaiden opetus järjestetään maanantaina 15.4. etänä. Niemelänkylän tulva-alueelta kulkee oppilaita myös muihin kouluihin (Ranta, Taanila ja Kaisaniemi). Jos tie on poikki, koti saarroksissa tai kulku muuten vaikeaa, on näillä oppilailla huominen koulupäivä etäpäivä. Perheitä pyydetään olemaan yhteydessä koululle ja ilmoittamaan mahdollisista koulukuljetuksen poikkeamista liikennöitsijälle. Opetus järjestetään näillä kouluilla muuten normaalisti.

Pyhäjoella ja Siikajoella tulvahuippua odotetaan muutaman päivän sisällä. Sunnuntain aikana pelastuslaitoksella on ollut Pyhäjoella kaksi tulvaan liittyvää tehtävää. Myös Kalajoella on ollut kaksi tehtävää.

Niemelänkylän Siltatie on poikki. Myös Koskipuhdossa Hamarintie on suljettu. Älä liiku tulva-alueella ilman välttämätöntä tarvetta. Ylimääräinen liikenne vaikeuttaa pelastusajoneuvojen liikkumista ja avunsaantia. Tulvatilanne voi myös muuttua äkisti ja aiheuttaa vaaratilanteita.

Jos tiellä on vettä, älä aja siitä. Tulvan alle jääneiden teiden kunto vaihtelee.

Olethan hienotunteinen etkä kuvaa tulva-alueella kiinteistöjä tai alueen asukkaita.

Tulva-alueilla asuvien ihmisten on varauduttava mahdollisiin kevättulviin hyvissä ajoin ja ennakoiden. Varautuminen on tärkeää myös siksi, että tulvatilanteet muuttuvat nopeasti. Lisää tietoa tulvista ja niihin varautumisesta löydät sivulta: www.vesi.fi

Tiedote: Kalajoen tulvatilanne 14.4. kello 11.30

Sunnuntaiaamuna Ylivieskan paloasemalla järjestettiin viranomaispalaveri Kalajoen tulvatilanteeseen liittyen. Kokoukseen osallistui Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen, Ylivieskan kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sekä Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen edustajia.

Muun muassa lauantain ja sunnuntain välisen yön vesisateista johtuen on hyvin todennäköistä, että Kalajoen vedenpinta nousee Ylivieskan Niemelänkylällä entisestään. Tulvahuippua odotetaan sunnuntain ja maanantain ajalle.

Jäät ovat sitkeästi paikallaan penkereiden välissä. Puhutaan niin sanotuista jääpatotulvista, joiden muodostumista ja purkautumista on vaikea ennustaa. Tällaisessa tilanteessa jääpatojen räjäyttäminen ei ole viranomaisten yhteisen arvion mukaan tarkoituksenmukaista eikä turvallista. Pahimmassa tapauksessa ongelma siirtyy nykyistä pahempana joen alajuoksulle. Toimenpiteiden tulee olla hallittuja ja harkittuja. Tilannetta tarkastellaan sunnuntain aikana ja mahdollisista toimenpiteistä tiedotetaan erikseen. Ely-keskuksen hankkimat kaivurit työskentelevät Kalajoen varrella vahinkojen pienentämiseksi.

Niemelänkylällä evakuoitiin lauantain ja sunnuntain aikana yhteensä kolme ihmistä. Pelastuslaitoksella on valmius evakuoida lisää alueen asukkaita tarvittaessa. Avuntarpeen tullen soita hätäkeskukseen 112.

Evakuointeja toteutetaan yhteistyössä Pohteen sosiaali- ja kriisipäivystyksen kanssa. Sosiaali- ja kriisipäivystys on nostanut valmiuttaan ja järjestää tarpeen tullen väliaikaista majoitusta ja muonitusta evakuoiduille yhteistyössä Ylivieskan kaupungin kanssa.

Niemelänkylän Siltatie on poikki. Myös Koskipuhdossa Hamarintie on suljettu. Ethän liiku tulva-alueella ilman välttämätöntä tarvetta. Ylimääräinen liikenne hankaloittaa pelastusajoneuvojen liikkumista ja avunsaantia. Tulvatilanne voi myös muuttua äkisti ja aiheuttaa vaaratilanteita.

Jos tiellä on vettä, älä aja siitä. Tulvan alle jääneiden teiden kunto vaihtelee.

Niemelän koulun toiminnasta tiedotetaan iltapäivällä. Oppilaiden kotiväen on hyvä seurata tiedottamista Wilmassa. Alavieskan kunnan ja Kalajoen kaupungin osalta tilanne on toistaiseksi rauhallinen.

Pyhäjoella ja Siikajoella tulvahuippua odotetaan muutaman päivän sisällä. Tulva-alueilla asuvien ihmisten on varauduttava mahdollisiin kevättulviin hyvissä ajoin ja ennakoiden. Varautuminen on tärkeää myös siksi, että tulvatilanteet muuttuvat nopeasti. Lisää tietoa tulvista ja niihin varautumisesta löydät sivulta: www.vesi.fi

Tilanteesta järjestetään tiedotusvälineille infotilaisuus kello 19.00 Ylivieskan kaupungintalon valtuustosalissa, Kyöstintie 4. Tiedotustilaisuudessa on paikalla Pohteen, pelastuslaitoksen, Ely-keskuksen ja kaupungin edustajia. Jos tilanne muuttuu oleellisesti ennen infotilaisuutta, medialle lähetetään erillinen tiedote.

Yhteyshenkilöt

Päivystävä palomestari