Tulevaisuuslautakunta hyväksyi vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisen perusteet

Julkaistu
Tulevaisuuslautakunta kokoontui 18.10. puheenjohtaja Antti Ollikaisen johdolla. Lautakunta hyväksyi kokouksessaan vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisen perusteet 1.12.2023 alkaen ja esitti aluehallitukselle päätettäväksi asiakasmaksuja.

Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun tavoitteena on edistää vaikeavammaisten Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen asukkaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia toimia. Lisäksi tavoitteena on, että vaikeavammaisilla henkilöillä on samankaltaiset, yhdenvertaiset mahdollisuudet liikkumiseen kuin muilla asukkailla. 

Vaikeavammaisen henkilön kuljetuspalvelua voidaan myöntää jokapäiväiseen elämään kuuluviin matkoihin, joita ovat: asiointimatkat, virkistysmatkat, yhteiskunnalliseen osallistumiseen liittyvät matkat, työmatkat ja opiskelumatkat. 

Kuljetuspalvelua haetaan vammaispalvelujen toimialueelta. Vamman tai sairauden tulee olla pitkäaikainen. Asiakkaalle tehdään kuljetuspalvelusta päätös, jonka yhteydessä annetaan tarkemmat ohjeet matkojen tilaamiseen. Tarkemmat perusteet kuljetuspalvelun myöntämisestä löydät täältä: https://tweb.ppshp.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=770013 . Tiedot ja ohjeet palvelun hakemiseen päivitetään Pohteen hyvinvointialueen verkkosivuille myöhemmin.   

Tulevaisuuslautakunta myös päätti kokouksessaan esittää aluehallitukselle seuraavien asiakasmaksujen hyväksymistä: 

Lisäksi tulevaisuuslautakunta päätti esittää aluehallitukselle, että se hyväksyy hyvinvointialueen strategian täydentämisen omistajapoliittisella strategialla ja hyväksyy omistajaohjauksen periaatteet. Lisätietoja löydät täältä: https://tweb.ppshp.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=770546.

Yhteyshenkilöt

Antti Ollikainen
Lautakunnan puheenjohtaja
Antti@anttiollikainen.fi

Tulevaisuuslautakunta

Kirsti Ylitalo-Katajisto
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja
kirsti.ylitalo-katajisto@pohde.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde