Tulevaisuuslautakuntaa linjaa: lyhytaikaiseen ympärivuorokautiseen palveluasumiseen ja kuntoutusyksikköön päästävä kiireellisessä tilanteessa jopa saman päivän aikana

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen tulevaisuuslautakunta käsitteli kokouksessaan 28.2. laajasti eri palvelujen strategisia linjauksia. Kokouksessa hyväksyttiin muun muassa sosiaalihuoltolain mukaisen lyhytaikaisen hoidon myöntämisen perusteet ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja kuntoutusyksikössä sekä henkilökohtaisen avun palvelusetelin sääntökirja.

Sosiaalihuoltolain mukaisen lyhytaikaisen hoidon myöntämisen perusteet ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja kuntoutusyksikössä tulevat voimaan 1.4.2024 alkaen. Valtaosa palvelua käyttävistä asiakkaista on ikäihmisiä. Tulevaisuuslautakunta korosti päätöksessään erityisesti sitä, että kiireellisessä tilanteessa palvelutarpeen arvioon ja palvelun piiriin on päästävä nopeasti. Linjauksen mukaan kiireellisessä tilanteessa asiakkaan palveluntarve voidaan arvioida puhelimitse ja palvelu voidaan aloittaa jopa saman päivän aikana.

Lyhytaikainen ympärivuorokautinen hoito myönnetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista huolenpitoa, hoivaa, hoitoa tai kuntoutusta. Palvelu voidaan myöntää esimerkiksi selvittelyä vaativissa tilanteissa tai omaishoitajan tarvitessa vapaata. Palvelulla tuetaan kotona asumista, ja se voi olla tilapäistä tai säännöllisesti toistuvaa. Myöntämisen perusteet kattavat seuraavat asumispalvelut: tilapäinen asuminen, tuettu asuminen, yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen. 

Myöntämisen perusteet löytyvät kokonaisuudessaan täältä: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaalihuoltolain mukaisen lyhytaikaisen hoidon myöntämisen perusteet ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja kuntoutusyksikössä. Tiedot päivittyvät hyvinvointialueen verkkosivuille.

Palveluntuottajien infotilaisuus vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelusetelistä maaliskuun aikana

Tulevaisuuslautakunta hyväksyi kokouksessaan myös vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelusetelin sääntökirjan. Palveluntuottajille järjestetään infotilaisuus palvelusetelituottajaksi hakeutumisesta ja sääntökirjan sisällöstä maaliskuun aikana. Infotilaisuuden jälkeen palveluntuottajille avataan palveluntuottajahaku Palse.fi -järjestelmässä, jonka kautta palveluntuottajat voivat hakeutua Pohteen henkilökohtaisen avun palveluseteliyrittäjiksi. Hyväksyminen palveluntuottajaksi tapahtuu Pohteen hankintapalvelujen toteuttaman ennakollisen valvonnan jälkeen.

Asiasta viestitään myöhemmin lisää sekä palveluntuottajille, henkilöstölle että asukkaille Pohteen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Tulevaisuuslautakunnan hyväksymä sääntökirja löytyy täältä: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilökohtaisen avun palvelusetelin sääntökirja.

Myös hoitorinkipalvelujen hankinnan strategiset periaatteet ja pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaiden liikkumisen tuen palvelut käsittelyssä

Tulevaisuuslautakunta hyväksyi kokouksessaan myös hengityshalvauspotilaita koskevan hoitorinkipalveluiden hankinnan strategiset periaatteet ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien asiakkaiden liikkumisen tuen palvelun myöntämisen perusteet.

Lisätietoa pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien asiakkaiden liikkumisen tuen palvelun myöntämisen perusteista ja hoitorinkipalveluiden hankinnan strategisista periaatteista löytyy lisätietoa kokouksen esityslistalta:

Yhteyshenkilöt

Antti Ollikainen
Lautakunnan puheenjohtaja
Antti@anttiollikainen.fi

Tulevaisuuslautakunta

Kirsti Ylitalo-Katajisto
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja
kirsti.ylitalo-katajisto@pohde.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde