Yhdenvertaisuutta ja kotoutumista edistävä Pohjois-Pohjanmaa -hankkeella kehitetään maahanmuuttaja-asiakkaille sujuvampia palveluja

Julkaistu
Hankkeen tavoitteena on luoda Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle Pohteelle toimiva rakenne ja vahvistaa Pohteen ja yhteistyökumppaneiden henkilöstön osaamista maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi sekä lisätä Pohjois-Pohjanmaan alueella maahanmuuttajien ja etnisten väestöryhmien parissa toimivien välistä verkostotyötä.

Suomessa on läpikäyty historiallinen sote-uudistus ja samaan aikaan myös laki kotoutumisen edistämisestä on merkittävän uudistuksen kohteena, kun kotoutumista halutaan sujuvoittaa ja maahan muuttaneiden osallisuutta vahvistaa. Tuleva kotoutumislain kokonaisuudistus (1.1.2025 alkaen) pyrkii valtavirtaistamaan kotoutumista edistävää työtä. Tämä edellyttää, että viranomaisorganisaatiot huomioivat palveluiden suunnittelussa ja toimeenpanossa monimuotoisen asiakaskunnan tarpeet.

Hankkeella vastataan tunnistettuihin kehittämistarpeisiin maahanmuuttaja-asiakkaiden palveluissa

Hankkeella tullaan vastaamaan:

  • Hyvinvointialueuudistuksesta nousseisiin organisaatioiden kehittämistarpeisiin ja palvelurakenteen uudistamisen vaatimuksiin.
  • Hankkeen toimenpiteillä sujuvoitetaan maahanmuuttaja-asiakkaille tarjottavien palvelujen rakennetta ja lisätään työntekijöiden osaamista ja ammattitaitoa kohderyhmän kohtaamiseksi ja tukemiseksi.
  • Käytännön koulutusta ja perehdytystä tarjotaan hyvinvointialueen työntekijöille pääosin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella, mutta hankkeen valmiita toimintamalleja jaetaan myös muille hyvinvointialueille ja levitetään muihin valtakunnallisiin kotoutumisen verkostoihin.
  • Hanke vastaa ajankohtaiseen sosiaalipalvelujen kehittämistarpeeseen ja sen toimenpiteillä voidaan tukea toimivien palvelurakenteiden muodostumista ja pysyvien toimintamallien syntymistä uusilla hyvinvointialueilla.

Hankkeen tavoitteena on kehittää organisaatiorakenteita, vahvistaa osaamista ja edistää verkostoyhteistyötä

Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohteen henkilöstö ja johto, yhteistyökumppaneiden henkilöstö ja johto sekä maahanmuuttajat ja etniset vähemmistöt.

Hankkeen tavoitteena on:

  1. Toimivan rakenteen luominen: Luodaan Pohteelle toimiva rakenne maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi sekä maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen erityistarpeiden huomioimiseksi palveluissa ja vahvistetaan yhdenvertaisuutta lisääviä käytäntöjä.
  2. Osaamisen vahvistaminen: Vahvistetaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstön sekä yhteistyökumppaneiden henkilöstön osaamista maahan muuttaneiden kotoutumisen edistämisessä sekä maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistön erityistarpeiden huomioimisessa.
  3. Verkostoyhteistyön edistäminen: Lisätään Pohjois-Pohjanmaan alueella maahanmuuttajien ja etnisten väestöryhmien parissa toimivien välistä verkostotyötä.

Tuttavallisemmin KotoPohde -hanke tulee järjestämään koulutuksia ammattilaisille sekä asiakas- ja asukasraateja maahan muuttaneille. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2024 – 31.12.2026. Projektipäällikkönä hankkeessa toimii Anu Holappa ja projektisuunnittelijana Tutta Koski.

EU logo ja Euroopan unionin osarahoittama -teksti