Yhteistyö tiivistyy pohjoisessa – henkilöstön saatavuus yhteinen haaste

Julkaistu
Pohjois-Suomen yhteistyöalueen neljä hyvinvointialuetta, Kainuun, Lapin, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet, kokoontuivat YTA-seminaariin Ouluun 30.–31.3.

Seminaariin osallistui aluehallitusten ja aluevaltuustojen puheenjohtajisto, hyvinvointialuejohtajat sekä viranhaltijajohtoa. Asioista keskusteltiin rakentavassa hengessä. Yhteistyötä pohjoisella yhteistyöalueella neljän hyvinvointialueen kesken halutaan tiivistää entisestään konkreettisin keinoin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastusalan henkilöstön saatavuus haastaa pohjoisella yhteistyöalueella ja koko Suomessa. Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta Tervia sekä sen tytäryhtiö Tervia Osaajat Oy pyrkivät osaltaan vastaamaan osaajien saatavuushaasteeseen ja tukemaan omistajahyvinvointialueitaan.

Tähän saakka Tervia Osaajat Oy on keskittynyt lääkäriosaamisen jakamiseen. Pohjois-Suomen yhteistyöalueen seminaarissa todettiin, että Tervian toimintaa halutaan laajentaa myös muihin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmiin. Tervian kautta on tarkoitus jatkossa myös pilotoida kannustavan palkkauksen mallia. Yhteistyötä todettiin tarpeelliseksi tehdä myös muun muassa työperäisessä maahanmuutossa.

Järvi-Suomen Terveys Oy ja TAYS Kehitysyhtiö esittelivät toimintakonseptejaan ja omia toimiaan henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi.

Seminaarissa käsiteltiin myös tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon tilatarpeita pohjoisella yhteistyöalueella. Yhteistyön tarvetta nähtiin muun muassa palvelutilojen konseptoinnissa ja sopivien tilojen yhteishankinnoissa. Lisäksi seminaarin aikana keskusteluissa esiin nousi yleislääketieteen koulutussopimus, jonka työstämistä jatketaan yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa.

Yhteyshenkilöt

Tapani Tölli
Ilkka Luoma

Tapani Melaluoto
Jari Jokela

Heikki Huotari
Jukka Lindberg

Sari Innanen
Minna Korkiakoski-Västi