Sosiaalinen luotto

Tältä sivulta löydät tietoa sosiaalisesta luotosta, sen perusteista ja luoton hakemisesta.

Lue lisää alta
Sosiaalinen luotto on hyvinvointialueen myöntämä laina

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, jotka asuvat vakituisesti Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella ja joilla ei ole mahdollisuutta saada muuta luottoa kohtuullisilla ehdoilla. Syitä voivat olla muun muassa vakuuksien puuttuminen tai maksuhäiriömerkintä. Sosiaalinen luotto on hyvinvointialueen myöntämä laina, josta ei peritä koron lisäksi muita maksuja.

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää ehkäisemään taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista

Sosiaalinen luotto on sosiaalihuoltoon kuuluva palvelu, jonka avulla ehkäistään taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista. Luoton saaminen edellyttää säännöllisiä tuloja, kuten palkkaa, eläketuloja tai ansiosidonnaista päivärahaa.

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää esimerkiksi järjestelylainaan kokonaisvelkojen (enintään 8000 €) järjestämiseksi velkakierteen katkaisemiseen, välttämättömiin asunnon pienkorjauksiin, työssäkäynnin ja ammatinharjoittamisen mahdollistamien välttämättömien välineiden hankintaan, vuokra-asunnon vakuusmaksuun, työmarkkina-asemaa parantaviin opintoihin ja oppimateriaaleihin, talouden tasapainottamiseen sekä muihin välttämättömiin käyttötarkoituksiin, jos luotto edistää hakijan itsenäistä selviytymistä ja taloudenhallintaa pitkällä aikavälillä.

Sosiaalista luottoa ei myönnetä, jos

 • ei ole näyttöä hakijan mahdollisuudesta tai kyvystä hoitaa haetun suuruinen luotto laina-ajan puitteissa
 • hakijan luottokelpoisuutta tai lainan takaisinmaksukykyä ei voida riittävällä tavalla selvittää ja todentaa
 • hakijalle jäisi sosiaalisen luoton myöntämisestä huolimatta järjestelemättömiä velkoja
 • hakija kykenee hoitamaan lainatarpeensa tuloillaan, varoillaan ja / tai muilla lisä-velkaantumiseen nähden ensisijaisilla toimenpiteillä
 • hakijan laskennallinen maksuvara mahdollistaa kohtuullisessa ajassa tarvittavan suuruisen summan säästämisen (maksuvara yli 350 € / kuukaudessa)
 • hakijan kokonaisvelkamäärä ylittää sosiaalisen luoton enimmäislainamäärän (8000 €)
 • hakijalla on realisoitavaa perusturvaan kuulumatonta omaisuutta tai hän voi käyttää omaisuuttaan esimerkiksi pankkilainan vakuutena ja siten kattaa lainatarpeensa
 • hakija on muuttamassa pois hyvinvointialueelta.
Tutustu sosiaalisen luoton myöntämisen perusteisiin

Sosiaalisen luoton hakeminen

Ha­ke­mis­ta var­ten tar­vi­taan to­sit­teet tu­lois­ta, me­nois­ta, va­rois­ta, ve­ro­tus­pää­tös, luot­to­tie­to­re­kis­te­riot­teet ja ulo­sot­to­lai­tok­sen to­si­te se­kä pank­ki­ti­liot­teet ja to­sit­teet kai­kis­ta ve­lois­ta.

Ve­loik­si las­ke­taan muun muassa erään­ty­neet las­kut, pe­rin­tä­toi­mis­to­jen saa­ta­vat, ulo­so­tos­sa ole­vat ve­lat, luot­to­kor­tit, pank­kien ynnä muiden ku­lu­tus­luo­tot, pi­ka­vi­pit, osa­mak­sut ja räs­ti­vuok­rat. Tar­kem­mat oh­jeet tar­vit­ta­vis­ta liit­teis­tä an­ne­taan ajan­va­rauk­sen yh­tey­des­sä.

Ha­ki­jal­le laa­di­taan mak­suva­ra­las­kel­ma, jo­hon kir­ja­taan kuu­kau­sit­tai­set tu­lot ja me­not. Ha­ki­jan mak­su­va­ra tu­lee ol­la 30–350 €/kk jot­ta luot­toa voi­daan myön­tää:

Sosiaalista luottoa haetaan kirjallisella hakemuksella liitteineen. Hakemus palautetaan sosiaalipalveluihin, josta ollaan hakijaan yhteydessä. Hakijalta voidaan edellyttää kahden–kuuden kuukauden seurantajaksoa taloudenhoidosta.

Sosiaalinen luototus on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille

Sosiaalinen luotto on luonteeltaan viimesijaista, joten hakijan tulee selvittää ja käyttää ensisijaisia toimeentulon turvaamisjärjestelmiä, toimenpiteitä, palveluja ja etuuksia taloutensa sekä velkojensa hallintaan saattamisessa ennen sosiaalisen luoton myöntämistä.

Muita ensisijaisia vaihtoehtoja ovat muun muassa vapaaehtoinen velkojen sovittelumenettely, valtion järjestämä talous- ja velkaneuvonta ja yksityishenkilön velkajärjestely.

Jos hakijalle myönnetään sosiaalinen luotto, ohjataan häntä tekemään lisävelkaantumisen estämiseksi vapaaehtoinen maksuhäiriömerkintä luotonmaksun ajaksi luottorekistereihin (Suomen Asiakastieto Oy ja Bisnode Finland Oy). Merkinnästä käy ilmi luoton saajan talouden tasapainottaminen vapaaehtoisella velkajärjestelyllä ja se estää uusien luottojen myöntämisen.

Yhteydenotot

Sosiaalisen luoton hakemiseen saat tarkempaa ohjeistusta alla olevista yhteystiedoista.

Aikuisten sosiaalipalvelut, sosiaalinen luotto

Kempeleen ja Limingan toimipisteistä palvellaan myös Hailuodon ja Lumijoen asukkaita.

Sosiaalityöntekijä, Liminka (puhelinaika ma–pe kello 10–11) 046 921 9898
Sosiaaliohjaaja, Liminka (puhelinaika ma–pe kello 10–11) 050 329 1562
Sosiaalityöntekijä, Kempele 050 463 6313
Sosiaalityöntekijä, Kempele 040 540 6046

Käynti-/postiosoite

 • Liminganraitti 4, 91900 Liminka
 • Voimatie 6 A, 90440 Kempele
Aikuisten sosiaalipalvelut, sosiaalinen luotto

Iin ja Muhoksen toimipisteistä palvellaan myös Vaalan, Utajärven ja Tyrnävän asukkaita.

Sosiaalityöntekijä, Muhos (puhelinaika ma–pe kello 12–13) 044 497 0101
Sosiaalityöntekijä, Ii 040 671 3929
Sosiaaliohjaaja, Ii 050 390 3735

Käynti-/postiosoite

 • Asematie 14, 91500 Muhos
 • Asematie 165 D, 91100 Ii
Aikuisten sosiaalipalvelut, sosiaalinen luotto
Palveluohjaus, Pudasjärvi (puhelinaika ma–pe kello 9–15) 08 587 54010
Palveluohjaus, Kuusamo (puhelinaika ma–pe kello 9–11) 040 860 8652

Käynti-/postiosoite

 • Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi
 • Raistakantie 1 C, 93600 Kuusamo
Aikuisten sosiaalipalvelut, sosiaalinen luotto

Raahen toimisto palvelee seuraavien kuntien asukkaita: Raahe, Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi

Aikuisten sosiaalipalvelut, Raahen toimisto 040 135 8144

Käynti-/postiosoite

Rantakatu 4 H, 92100 Raahe

 

Aikuisten sosiaalipalvelut, sosiaalinen luotto

Oulaisten palvelupiste palvelee seuraavien kuntien asukkaita: Oulainen, Ylivieska, Alavieska, Haapavesi, Siikalatva, Pyhäntä.

Sosiaaliohjaaja, Oulainen 044 479 3283
Sosiaalityöntekijä, Oulainen 044 479 3284

Käynti-/postiosoite

Lautatarhankatu 7 A, 86300 Oulainen

Aikuisten sosiaalipalvelut, sosiaalinen luotto

Haapajärven toimipiste palvelee seuraavien kuntien asukkaita: Haapajärvi, Nivala, Sievi, Reisjärvi, Pyhäjärvi, Kärsämäki.

Sosiaaliohjaaja, Haapajärvi 044 445 7825
Sosiaalityöntekijä, Haapajärvi 040 541 3513

Käynti-/postiosoite

Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi

Aikuisten sosiaalipalvelut, sosiaalinen luotto
Sosiaalipalvelujen ohjaus ja neuvonta Oulu (arkisin kello 9-15) 040 182 8078
Kiiminki, Haukipudas ja Tuira 040 683 8138

Postiosoite

 • Kontinkankaan hyvinvointikeskus, aikuisten ja nuorten sosiaalipalvelut
  PL 10, 90029 POHDE
 • Tuiran hyvinvointikeskus, aikuisten ja nuorten sosiaalipalvelut
  PL 10, 90029 POHDE
Lähetä luottamuksellinen sähköposti turvapostin kautta

Jos lähetät hyvinvointialueelle sähköpostia, jossa on henkilötietoja, käytä turvasähköpostia.

Näin lähetät turvasähköpostin Pohteelle
1. mene sivulle https://turvaposti.pohde.fi/ ja kirjoita kenttään oma sähköpostiosoitteesi
2. klikkaa Rekisteröidy
3. saat omaan sähköpostiisi viestin, jonka linkistä pääset lähettämään turvasähköpostin.