Ohjeita hampaiden ja suun hoidon asiakkaille

Tältä sivulta löydät tietoa hammastarkastuksista ja suunhoito-ohjeita.

Lue lisää alta

Hampaiden terveys ja hoitoon pääsy

Odottavan perheen suun terveydenhoito

Ensimmäistä lasta odottavan perheen terveystarkastuksiin sisältyy asetuksen (338/2011) mukaan maksuton suun terveydentilan selvittäminen ja hoidon tarpeen arvioiminen.  Odottavan perheen suun terveystarkastuksessa luodaan yhteistyössä perusta perheen hyville terveystottumuksille, arvioidaan tarpeelliset hoitotoimet ja sovitaan palveluihin ohjauksesta. Käynti voidaan toteuttaa joko etävastaanotolla tai hammashoitolassa.

Muut kuin ensimmäistä lasta odottavat vanhemmat käyvät hammashoitolassa suun tutkimuksissa yksilöllisesti määritellyn hoitovälinsä mukaisesti. Jos edellisestä hammashoidosta on kulunut jo pidemmän aikaa tai suussa on hammashoidon tarvetta, on suositeltavaa varata aika maksulliseen suun tutkimukseen hammashoitolaan.

*Ensimmäistä lasta odottavaksi perheeksi voidaan katsoa myös ne, joissa toinen puolisoista on tulossa ensimmäistä kertaa vanhemmaksi, sekä maahanmuuttajaperheet, joille on syntymässä ensimmäinen lapsi Suomessa.

Lue lisää

Neuvolaikäisen suun terveydenhoito

Vanhemmat ovat vastuussa lasten oikeiden suunhoito- ja ravitsemustottumusten oppimisesta. Maitohampaiden puhkeamisiässä tulee välttää reikiintymistä aiheuttavien bakteerien tartuttamista vauvan suuhun. Imetyksen ja tutin vaikutukset lapsen suun ja hampaiston kehitykseen ja terveyteen tulee myös huomioida. Lapsen suunterveyden ylläpitämisessä keskeisintä ovat hyvä suuhygienia ja terveelliset ruokatottumukset. Vanhempien hyvä esimerkki on paras tapa niiden oppimiseen.  (Hammaslääkäriliitto.)

Alle kouluikäisten lasten suun terveystarkastukset järjestetään Pohteella neuvola-asetuksen mukaisesti 1–2-, 3–4- ja 5–6-vuotiaana.

Lue lisää

Koululaisen suun terveydenhoito

Suun terveyden perusta ja ylläpito luodaan hyvällä suun ja hampaiston omahoidolla, sekä säännöllisillä ja terveellisillä ruokailutottumuksilla.

Perusopetuksessa olevien koululaisten hampaiden ja suun terveydenhuolto kuuluu kouluterveydenhuoltoon. Perusopetuksen aikana koululaisen suu ja hampaisto, sekä purenta tarkastetaan määräaikaistarkastuksissa, jonka toteuttaa suun terveydenhuollon ammattilainen

Määräaikainen, lakisääteinen suun terveystarkastus järjestetään vähintään 1., 5. ja 8. luokalla. Määräaikaistarkastusten lisäksi koululaiselle voidaan määrittää tarvittaessa tihennetysti yksilöllisen tarpeen mukaisia välitarkastuksia tai hoitokäyntejä.

Oikomishoito on osa lasten suun terveydenhoitoa. Suun terveystarkastusten yhteydessä purennan hoidontarve määritellään. Oikomishoidosta päättää oikomishoidon erikoishammaslääkäri valtakunnallisesti hyväksyttyjen kriteerien perusteella.

Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten suun ja hampaiden tarkastukset ja hoito ovat maksuttomia.

Lue lisää

Opiskelijoiden suunterveydenhoito

Suun terveydenhuolto on osa opiskeluterveydenhuoltoa. Alle 18-vuotiaille suun terveydenhuolto on terveyskeskuksissa maksutonta. On tärkeää jatkaa säännöllisiä käyntejä suun terveydenhuollossa myös tämän jälkeen joko terveyskeskuksessa, YTHS:llä tai yksityishammaslääkärillä.

Kunnan tulee ylläpitää muiden kuin peruskoulun opiskelijoille opiskeluterveydenhuoltoa, johon kuuluu myös suun terveydenhuolto. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden suun terveydenhoidosta vastaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS.

Yleisimpiä suunsairauksia ovat hampaiden reikiintyminen ja kiinnityskudossairaudet eli ientulehdus ja parodontiitti. Nuorilla voi esiintyä myös hampaiden narskuttelua tai erilaisia purentavaivoja. Viisaudenhampaat puhkeavat usein noin 20-vuotiaana ja niihin liittyvät vaivat ovat yleisiä 20–25-vuotiailla. Joskus viisaudenhampaille ei ole riittävästi tilaa puhjeta tai ne ovat väärässä asennossa. Viisaudenhampaan ympärille voi muodostua perikoroniitti eli syvä ientasku, joka tulehtuu. Näissä tilanteissa on erityisen tärkeää hakeutua suun terveydenhuollon piiriin.

Lue lisää

Työikäisten suun terveydenhoito

Suun terveydenhuollon palveluista säädetään muun muassa terveydenhuoltolaissa. Hyvinvointialueiden tulee järjestää kaiken ikäisille asukkailleen suun terveydenhuollon palveluita. Kiireetön hoito on järjestettävä hoitotakuulain mukaisesti. Hyvinvointialueet järjestävät suun terveydenhuollon palvelut sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa, mukaan lukien perusterveydenhuoltotasoiset erikoishammaslääkäripalvelut.

Palveluihin kuuluvat:

  • väestön suun terveyden seuranta
  • terveysneuvonta- ja tarkastukset
  • suun sairauksien oikea-aikainen tutkimus, ehkäisy ja hoito.

Hyvinvointialueet järjestävät kiireellisen suun terveydenhuollon potilaan asuinpaikasta riippumatta.

Lue lisää

Ikääntyneiden suun terveydenhoito

Suun terveydenhoidon merkitys kasvaa entisestään ikääntyessä, sillä terve suu parantaa elämänlaatua: ateriointi sujuu, ulkonäkö säilyy, puhuminen ja seurustelu sujuvat. Suunterveydellä on yhteys yleisterveyteen, ja monet yleissairaudet ja lääkitykset taas vaikuttavat suunterveyteen.

Hyvinvointialueet järjestävät suun terveydenhuollon palveluita kaikenikäisille asukkailleen ja kiireellinen suun terveydenhuolto järjestetään potilaan asuinpaikasta riippumatta.

Ikääntyneillä suositellaan samoja omahoidon ohjeita kuin muuallakin aikuisväestöllä. Hampaat harjataan kahdesti päivässä, aamuin illoin. Hammasvälit puhdistetaan päivittäin hammasvälien puhdistukseen tarkoitetuilla välineillä. Hammasproteesit puhdistetaan päivittäin. Janojuomana vesi. Ksylitolia on hyvä käyttää aterioiden päätteeksi. Säännöllinen ateriarytmi ja napostelun välttäminen on tärkeää.

Kun omat voimat ja taidot eivät riitä puhdistamaan suuta ja hammasproteeseja, tulee omaisten tai hoitohenkilökunnan huolehtia ikääntyneen päivittäisestä suuhygieniasta ja säännöllistä käynneistä suun terveydenhoidossa.

Lue lisää