Lapsen oikeuksien ristiriitatilanteet

Jos vanhemmat eivät pääse sovintoon esimerkiksi lapsen asumisesta tai tapaamisoikeudesta, voidaan asia ratkaista tuomioistuimessa. Tuomioistuin voi tarvittaessa pyytää hyvinvointialueelta olosuhdeselvityksen lapsen ja vanhempien olosuhteista. 

Lue lisää alta

Olosuhdeselvitys

Olosuhdeselvitys tehdään vain tuomioistuimen pyynnöstä. Perheoikeudellisten palvelujen työntekijät ovat asiakkaisiin yhteydessä, kun selvitystyö alkaa.

Olosuhdeselvityksen tarkoituksena on tuottaa tuomioistuimelle sosiaalitoimen ammatilliseen asiantuntemukseen perustuvia tietoja perheen tilanteesta, lapsen elinolosuhteista ja muista huoltoasian ratkaisemiseen vaikuttavista seikoista. Usein selvityksessä käytetään myös muiden viranomaisten asiantuntemusta pyytämällä lausuntoja tai asiakirjatietoja. Selvitystyön sisältö riippuu vanhempien hakemuksista ja käräjäoikeuden toimeksiannosta.

Käräjäoikeus toimittaa selvityksen liitteineen kaikille osapuolille. Asiakkuus olosuhdeselvityksissä päättyy, kun olosuhdeselvitys valmistuu tai vanhemmat pääsevät asiassa sopimukseen selvitystyön aikana.