Henkilökohtainen apu

Palvelun sisältö

Henkilökohtainen apu on tarkoitettu sinulle, jos vaikeavammaisuutesi perusteella tarvitset toisen henkilön toistuvaa apua suoriutuaksesi päivittäisistä toiminnoista. Vaikeavammaisuutesi perustuu pitkäaikaiseen tai etenevään vammaan tai sairauteen.

Henkilökohtainen avustaja auttaa sinua kotona ja kodin ulkopuolella, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Päätät henkilökohtaisen avun järjestämistavoista yhteistyössä työntekijän kanssa. Palvelusuunnitelmassasi määritellään yksilöllinen avun tarpeesi koko elämäntilanteesi mukaan.

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää eri tavoin. Sitä voidaan hankkia sekä julkisilta että yksityisiltä palveluntuottajilta.

Toimi näin

Ota yhteyttä sosiaalityöntekijään, joka arvioi avun tarpeen ja keston.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen apuun, jos hänen tilanteensa sitä pysyväisluonteisesti edellyttää. Sosiaalityöntekijä arvioi avun tarpeen ja keston.

Henkilökohtaisen avun keskus palvelee kaikkia hyvinvointialueen henkilökohtaisen avun työnantajia ja työntekijöitä.

Henkilökohtaisen avun keskus palvelee kaikkia hyvinvointialueen henkilökohtaisen avun työnantajia ja työntekijöitä.