Ikäihmisten hoiva- ja laitoshoito

Palvelun sisältö

Saat hoivakodissa pitkäaikaista tai lyhytaikaista ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa (mm. vuorohoitoa ja kuntoutusta), kun tarvitset vaativaa hoitoa, jota ei voida muualla järjestää sinulle turvallisesti. Hoivakodissa asuvalla on yleensä monia sairauksia, ja hän tarvitsee päivittäisissä toimissaan hoitajien apua sekä sairaanhoitoa.
Palvelutalossa voit asua itsenäisesti omassa asunnossa, jonne voi tarvittaessa saada erilaisia palveluja. Tehostettu palveluasuminen puolestaan tarkoittaa asumista palvelukodissa, jossa saat ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon.

Vaativampaa hoitoa ja huolenpitoa tarjoaa laitoshoito. Lyhytaikaista laitoshoitoa voidaan järjestää ikääntyneen kotona asumisen tueksi tai omaishoitajan jaksamisen tukemiseksi.

Hoivakodin kodikkaassa ympäristössä saat toimintakykyäsi tukevaa hoitoa ja kuntoutusta. Omaisesi voivat osallistua arkeesi, ja tavoitteena on kaikin tavoin tukea hyvinvointiasi ja tyytyväisyyttäsi.

Laitoshoitoarkea rytmittävät vuodenaikoihin liittyvät juhlat ja tapahtumat. Yhteisissä tiloissa voit viettää aikaa toisten seurassa. Omaistoimikunnat, asukastuvat, ystävätoiminta ja seurakunnat ovat aktiivisesti mukana hoivakodin arjessa.

Toimi näin

Ota yhteyttä oman paikkakuntasi ikäihmisten palveluneuvontaan tai seniorineuvolaan. Sieltä saat lisätietoja ja käytännön ohjeita.

Yhteystiedot

Palvelupaikka
Haapajärven palvelukoti Peipponen, Koivikko
Osoite
Männistönkatu 13,
85800 HAAPAJÄRVI

Avoinna

Ikäihmisten ympärivuorokautinen asumispalvelu kodinomaisessa ympäristössä Haapajärvellä.

Palvelunumerot
Haapajärven palvelukoti Peipponen, Koivikko
Vastuuyksikköpäällikkö
044 445 6287
Hoitajat 1 vastuuhoitaja
044 445 6281
Hoitajat 2
044 445 6282
Vastuuyksikköpäällikkö
Ma

8-16

Ti

8-16

Ke

8-16

To

8-16

Pe

8-14

Hoitajat 2
Ma

7-21

Ti

7-21

Ke

7-21

To

7-21

Pe

7-21

La

7-21

Su

7-21

Hoitajat 1, Vastuuhoitaja 24/7

Peipposessa toiminta-ajatuksena on tuottaa ikäihmisille ympärivuorokautista asumispalvelua kodinomaisessa ympäristössä. Ympärivuorokautista palveluasumista tarjotaan fyysisesti toimintarajoitteisille, muistihäiriöisille ja dementoituville ikääntyville, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa/apua ja jotka eivät selviydy enää kotihoidon turvin kotona. Teemme yhteistyötä omaisten ja läheisten sekä yhteistyöverkostojen kanssa.
Toiminnan tavoitteena on, että voit kokea elämäsi turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Sinulla on mahdollisuus osallistua mielekkääseen hyvin vointiasi, terveyttäsi ja toimintakykyäsi edistävään ja ylläpitävään toimintaan. Itsemääräämisoikeuttasi kunnioitetaan. Saat osallistua itseäsi koskevaan päätöksen tekoon omien voimavarojesi mukaan.
Ammattitaitoiset työntekijät toteuttavat arjen hoitotyötä hoito- ja palvelusuunnitelmasi mukaisesti.

Palvelunumerot
Palveluohjaus, ikäihmiset, Haapajärvi, Pyhäjärvi ja Reisjärvi
Palvelunumero
040 556 1996
Palvelunumero
040 180 8956
Puhelinaika
Ma

9-10

Ti

9-10

Ke

9-10

To

9-10

Pe

9-10

Tästä numerosta saat tietoa ikäihmisten palveluista.

Palvelunumerot
Ympärivuorokautinen palveluasuminen, Honkalinna, puhelinnumero
Tiimivastaava
044 445 6642
Sairaanhoitaja
040 300 8350
hoitajat B
040 300 8349
Hoitajat A
040 300 8351
vastuuyksikköpäällikkö
044 445 6287

Yhteystiedot Honkalinnan henkilökunnalle

Lomakkeet
Ikäihmisten palvelujen hakemus

Tällä lomakkeella voit hakea seuraavia palveluja:

  • asunnon muutostyöt,
  • tukipalvelut: ateriapalvelu, vaatehuoltopalvelu, siivouspalvelu, asiointi- ja kylvetyspalvelu,
  • turvapalvelut: turvapuhelin ja muut kodin turvahälytyslaitteet,
  • kotihoito ja kotisairaanhoito,
  • liikkumista tukeva palvelu,
  • omaishoidon tuki,
  • asumispalvelu,
  • perhehoito,
  • päivätoiminta,
  • arviointi- tai kuntoutusjakso.

PALAUTA LOMAKE oman alueesi ikäihmisten palveluohjaukseen, ikäneuvolaan tai alueesi terveyskeskukseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista