Ikäihmisten hoiva- ja laitoshoito

Palvelun sisältö

Saat hoivakodissa pitkäaikaista tai lyhytaikaista ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa (mm. vuorohoitoa ja kuntoutusta), kun tarvitset vaativaa hoitoa, jota ei voida muualla järjestää sinulle turvallisesti. Hoivakodissa asuvalla on yleensä monia sairauksia, ja hän tarvitsee päivittäisissä toimissaan hoitajien apua sekä sairaanhoitoa.
Palvelutalossa voit asua itsenäisesti omassa asunnossa, jonne voi tarvittaessa saada erilaisia palveluja. Tehostettu palveluasuminen puolestaan tarkoittaa asumista palvelukodissa, jossa saat ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon.

Vaativampaa hoitoa ja huolenpitoa tarjoaa laitoshoito. Lyhytaikaista laitoshoitoa voidaan järjestää ikääntyneen kotona asumisen tueksi tai omaishoitajan jaksamisen tukemiseksi.

Hoivakodin kodikkaassa ympäristössä saat toimintakykyäsi tukevaa hoitoa ja kuntoutusta. Omaisesi voivat osallistua arkeesi, ja tavoitteena on kaikin tavoin tukea hyvinvointiasi ja tyytyväisyyttäsi.

Laitoshoitoarkea rytmittävät vuodenaikoihin liittyvät juhlat ja tapahtumat. Yhteisissä tiloissa voit viettää aikaa toisten seurassa. Omaistoimikunnat, asukastuvat, ystävätoiminta ja seurakunnat ovat aktiivisesti mukana hoivakodin arjessa.

Toimi näin

Ota yhteyttä oman paikkakuntasi ikäihmisten palveluneuvontaan tai seniorineuvolaan. Sieltä saat lisätietoja ja käytännön ohjeita.

Yhteystiedot

Palvelupaikka
Ikäihmisten palvelujen hakemukset
Osoite
Kirkkotie 4,
84100 YLIVIESKA

Postitusosoite

Voit lähettää ikäihmisten palvelujen hakemuksen tähän osoitteeseen. Hakemuksessa on kaksi sivua. Osoitteessa ei ole asiakaspalvelua.

Palvelupaikka
Kestinpuiston palvelutalo
Osoite
Kyläojantie 1,
85500 NIVALA

A-osa
Osoite
Säikkätie 2,
85500 NIVALA

B-osa
Postiosoite
Kyläojantie, 85500 NIVALA
A-osa
Postiosoite
Säikkätie, 85500 NIVALA
B-osa
Avoinna ympäri vuorokauden

Kestinpuiston palvelutalo on tehostetun palveluasumisen yksikkö Pohjois-Pohjanmaalla Nivalassa, jossa tarjotaan ympärivuorokautista hoivaa – ja huolenpitoa ikäihmisille. Kestinpuistossa on 5 osastoa: Kurkela, Metsola, Toivola, Niittylä ja Koivikko

Palvelupaikka
Palvelukoti Kotikeskus
Osoite
Vapaudentie 31,
85500 NIVALA

Postiosoite
Vapaudentie, 85500 NIVALA
Avoinna

Avoinna kaikkina viikonpäivinä ja vuorokauden aikoina.

Kotikeskus tarjoaa turvallisen asuinympäristön niille ikäihmisille, jotka tarvitsevat hoivaa ja huolenpitoa vuorokauden ympäri.

Palvelunumerot
Ikäihmisten palveluneuvonta, puhelinnumero
Palveluohjaaja
044 419 5541
Puhelinaika
Ma

9-11

Ti

9-11

Ke

9-11

To

9-11

Pe

9-11

Palveluneuvonta etsii yhdessä sinun ja läheistesi kanssa arjen sujumiseen ratkaisuja ja auttaa löytämään sinulle sopivat yksilölliset palvelut kotona selviytymiseen.

Palveluneuvonnasta saat ohjausta ja neuvontaa puhelimitse. Palveluneuvonta antaa hyvinvointia ja terveyttä edistävää neuvontaa ja saat tietoa palveluista sekä etuuksista ikäihmisille, heidän läheisille sekä muille ikäihmisen tilanteesta kiinnostuneille. Palveluneuvonta selvittää alustavasti tilanteesi ja kertoo palveluista.

Palvelunumerot
Kestinpuiston palvelutalo
Vastuuyksikköpäällikkö
044 419 6538
Toivola Sh
040 635 5368
Metsola Sh
040 635 5366
Kurkela Sh
040 635 5364
Niittylä Sh
044 419 6804
Koivikko Sh
044 419 6800
Kurkela hoitajat + A-puolen yöhoitaja
040 635 5365
Niittylän hoitajat + B-puolen yöhoitaja
044 419 6803
Metsola hoitajat
040 635 5367
Toivola hoitajat
040 635 5369
Koivikko hoitajat
044 419 6706
Vastuuyksikköpäällikön sijainen, sairaanhoitaja
040 635 5379

Kestinpuiston palvelutalo on tehostetun palveluasumisen yksikkö Pohjois-Pohjanmaalla Nivalassa, jossa tarjotaan ympärivuorokautista hoivaa – ja huolenpitoa ikäihmisille. Kestinpuistossa on 5 osastoa: Kurkela, Metsola, Toivola, Niittylä ja Koivikko.

Palvelunumerot
Palvelukoti Kotikeskus, puhelinnumero
Kotikeskus esihenkilö
044 419 6780
Mäntykoti
044 419 6781
Rantakoti
044 419 6775
Koivukoti
044 419 6782

Kotikeskus tarjoaa turvallisen asuinympäristön niille ikäihmisille, jotka tarvitsevat hoivaa ja huolenpitoa vuorokauden ympäri. Kotikeskuksen osastoja ovat Mäntykoti, Koivukoti ja Rantakoti.

Lomakkeet
Ikäihmisten palvelujen hakemus

Tällä lomakkeella voit hakea seuraavia palveluja:

  • asunnon muutostyöt,
  • tukipalvelut: ateriapalvelu, vaatehuoltopalvelu, siivouspalvelu, asiointi- ja kylvetyspalvelu,
  • turvapalvelut: turvapuhelin ja muut kodin turvahälytyslaitteet,
  • kotihoito ja kotisairaanhoito,
  • liikkumista tukeva palvelu,
  • omaishoidon tuki,
  • asumispalvelu,
  • perhehoito,
  • päivätoiminta,
  • arviointi- tai kuntoutusjakso.

PALAUTA LOMAKE oman alueesi ikäihmisten palveluohjaukseen, ikäneuvolaan tai alueesi terveyskeskukseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista