Lapsen elatus

Palvelun sisältö

Erotilanteissa tai jos vanhemmat eivät asu yhdessä, vanhemmat voivat sopia kuinka vastaavat lapsensa elatuksesta. Kummankin vanhemman elatusvelvollisuus alaikäisestä lapsesta jatkuu myös eron jälkeen. Vanhemmat tekevät keskenään sopimuksen lapsen elatukseen liittyvissä asioista.

Lastenvalvoja neuvoo ja auttaa tekemään sopimukset. Hän auttaa myös elatusavun määrän arvioinnissa. Lastenvalvoja vahvistaa vanhempien tekemät sopimukset, jos ne ovat lapsen edun mukaisia. Vahvistetun elatusavun määrää ja muita lasta koskevia vahvistettuja sopimuksia voidaan muuttaa, jos olosuhteet muuttuvat olennaisesti.

Lastenvalvojan vahvistama sopimus vastaa tuomioistuimen päätöstä ja on täytäntöönpanokelpoinen. Vain vahvistettu elatusapu voidaan periä ulosoton kautta.

Lastenvalvojan palvelut ovat maksuttomia.

Toimi näin

Numero 1.

Keskustele

Erotilanteessa keskustele lapsesi toisen vanhemman kanssa, miten lapsen elatus toteutuu lapsen edun mukaisesti.

Numero 2.

Ota yhteyttä

Kun haluat sopia lapsen asioista, ota yhteyttä lapsen asuinkunnan alueen lastenvalvojaan. Vanhemmat asioivat pääsääntöisesti yhdessä lastenvalvojan luona.

Numero 3

Jos sovintoa ei löydy

Jos sinun ja lapsesi toisen vanhemman on vaikea sopia lasta koskevista asioista, ota yhteyttä asuinalueesi perheasioiden sovitteluun.

Jos lasta koskevissa asiassa ei löydy sovintoa, vanhemmat voivat viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Myös elatusapu voidaan vahvistaa tuomioistuimen päätöksellä.

Yhteystiedot

Paikkakunta ei ole valittu

Valitse paikkakunta yllä olevasta pudotusvalikosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Elatussopimus on tehtävä kirjallisesti ja annettava vahvistettavaksi sen hyvinvointialueen lastenvalvojalle, jolla lapsen kotikunta sijaitsee.