Tietoa lapsen elatusavusta

Olemme koonneet sivulle tulo- ja menotositteet, jotka tarvitset elatuksesta sopimiseen.

Lue lisää alta
Lapsen elatus, jos vanhemmat eivät asu yhdessä

Vanhemmat ovat elatusvelvollisia, jos lapsi on alaikäinen. Elatusapu on rahasumma, jonka vanhempi maksaa lapsen toiselle vanhemmalle säännöllisesti lapsen elatuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Vanhempi voidaan velvoittaa maksamaan elatusapua, jos lapsi ei asu pysyvästi hänen luonaan.

Vanhempien keskinäinen suullinen tai kirjallinen sopimus lapsen elatusavusta ei
kuitenkaan ole ulosottokelpoinen. Jotta sopimus on ulosottokelpoinen, sen täytyy olla kirjallisessa muodossa ja lastenvalvojan vahvistama. Vain lastenvalvojan vahvistama sopimus oikeuttaa Kelan elatustukeen ja mahdollistaa verovähennykset elatusvelvolliselle.

Ota lastenvalvojan luokse elatuskyvyn selvittämiseksi tarvittavat tulo- ja menotositteet, jotta elatuslaskelma voidaan laatia lastenvalvojan luona.

Jos vanhemmat eivät pääse lastenvalvojan luona sopimukseen elatusavusta, jompikumpi vanhempi voi viedä elatusasian käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Elatusasiaan vaadittavat tulo- ja menotositteet

 • viimeisin verotuspäätös erittelyosineen
 • viimeisin palkkatosite, joka sisältää tiedot myös kuluvan vuoden palkkatuloista ja edellisen vuoden palkkakertymästä
 • tosite lomarahoista ja lakisääteisistä pidätyksistä, jos ne eivät käy ilmi viimeisimmästä palkkatositteesta
 • selvitys elinkeinotoiminnan tuloista (tuloslaskelma ja tase sekä kirjanpidon tosite yksityisotoista)
 • päätös ja maksuilmoitus sosiaalisista etuuksista, kuten työttömyyspäiväraha, Kelan etuudet, eläke tai opintotuki
 • tositteet muista tuloista ja varallisuudesta, kuten kesämökit ja muut kiinteistöt, vuokratulot ja muut pääomatulot
 • tosite maksettavasta opintolainan lyhennyksestä ja korosta
 • tositteet vakituisen asunnon asumiskustannuksista, kuten vuokra, vesi, sähkö, vastike, asuntolainan lyhennys ja korko, kotivakuutus, lämmitys, kiinteistövero, jätemaksu, tontin vuokra tai nuohous
 • selvitys työmatkakuluista
 • selvitys säännöllisistä terveydenhoitokuluista
 • mahdollinen toimeentulotukipäätös
 • tositteet lapsen harrastuskuluista, vakuutuksista ja päivähoitomaksuista niiltä lapsilta, joille elatusapua ollaan määrittämässä.

Vanhemman suostumuksella elatuskykyä voidaan selvittää tulorekisteristä ja
Kansaneläkelaitoksen Kelmu-etuustiedoista.