Lapsen huoltajuus, asuminen ja tapaamisoikeus

Palvelun sisältö

Erotilanteissa tai jos vanhemmat eivät asu yhdessä, vanhemmat voivat sopia lapsen

  • huoltajuudesta
  • kumman vanhemman luona lapsi asuu
  • kuinka lapsi tapaa sitä vanhempaa, jonka luona lapsi ei asu.

Lastenvalvoja neuvoo ja auttaa tekemään sopimukset. Lastenvalvoja vahvistaa vanhempien tekemät sopimukset, jos ne ovat lapsen edun mukaisia. Lasta koskevia vahvistettuja sopimuksia voidaan muuttaa, jos olosuhteet muuttuvat olennaisesti.

Lastenvalvojan vahvistama sopimus vastaa tuomioistuimen päätöstä ja on täytäntöönpanokelpoinen.

Lastenvalvojan palvelut ovat maksuttomia.

Toimi näin

1. Keskustele
Erotilanteessa keskustele lapsesi toisen vanhemman kanssa, miten lapsen huoltajuus, asuminen, tapaamiset ja elatus toteutuvat lapsen edun mukaisesti. Keskustele myös lapsen kanssa hänen ikänsä ja kehitystasonsa huomioiden. Lapsen ajatukset ja toivomukset täytyy ottaa huomioon sopimusasioissa.

2. Ota yhteyttä lastenvalvojaan
Kun haluat sopia lapsen asioista, ota yhteyttä lapsen asuinkunnan alueen lastenvalvojaan. Vanhemmat asioivat pääsääntöisesti yhdessä lastenvalvojan luona.

3. Ristiriitatilanteissa ota yhteyttä sovitteluun
Jos sinun ja lapsesi toisen vanhemman on vaikea sopia lasta koskevista asioista, ota yhteyttä asuinalueesi perheasioiden sovitteluun. Voit ottaa yhteyttä sovitteluun ennen lastenvalvojan asiakaskäyntiä tai sen jälkeen. Jos lasta koskevissa asiassa ei löydy sovintoa, vanhemmat voivat viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Myös elatusapu voidaan vahvistaa tuomioistuimen päätöksellä.

Yhteystiedot

Aluekohtainen lisätieto
Elatusapu ja -tuki, Hailuoto

Vastuu lapsen elatuksesta säilyy molemmilla vanhemmilla silloinkin, kun vanhemmat eroavat. Elatusvelvollisuus jatkuu siihen saakka, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Erotilanteessa etävanhempi maksaa elatusapua lapsen elatuksesta johtuvien kustannusten kattamiseksi. Vanhemmat voivat sopia elatusavun määrästä keskenään. Jotta sopimus on täytäntöönpanokelpoinen, se tulee toimittaa lastenvalvojalle vahvistettavaksi. Lastenvalvoja huomioi myös sen, että sopimus on lapsen edun mukainen.

Vanhemmat voivat sopia, että elatusapua ei makseta, vaan lasten kustannuksista huolehditaan yhteisvastuullisesti. Yhdessä tehty elatusapusopimus, jota ei ole vahvistettu viranomaisella, on voimassa niin kauan, kuin molemmat vanhemmat sitä vapaaehtoisesti noudattavat. Mikäli sopimusta ei synny yhteisymmärryksessä, sitä haetaan käräjäoikeudelta. Mikäli lapsella ei ole elatusvelvollista vanhempaa, elatusapu on pienempi kuin elatustuki tai lapsi ei saa elatusapua elatusvelvolliselta vanhemmalta, Kela voi maksaa elatustukea. Elatustuen saaminen edellyttää, että vanhemmilla on lastenvalvojan vahvistama elatussopimus tai tuomioistuimen päätös elatusavusta.

Toimi näin

Ota yhteyttä sosiaaliohjaajaan puhelimitse. Sosiaaliohjaaja järjestää tapaamisen sosiaalityöntekijälle. Hailuodossa lastenvalvojan tehtäviä hoitaa sosiaalityöntekijä.

Aluekohtainen lisätieto
Lastenvalvoja, Hailuoto

Hailuodossa lastenvalvojan tehtäviä hoitaa sosiaalityöntekijä.

Toimi näin

Ota yhteyttä sosiaaliohjaajaan puhelimitse. Sosiaaliohjaaja järjestää tapaamisen sosiaalityöntekijälle.

Aluekohtainen lisätieto
Lastenvalvojan jonotilanne, Hailuoto

Lastenvalvojalle on tällä hetkellä noin kolmen kuukauden jono. Pahoittelemme tilannetta.

Palvelupaikka
Sosiaalipalvelut, Hailuoto
Osoite
Kaunakaupungintie 1,
90480 Hailuoto

Avoinna
Ma

8-16

Ti

8-16

Ke

8-16

To

8-16

Pe

8-16

Poikkeusaukioloajat
28.03.24 kiirastorstai

Suljettu

29.03.24 pitkäperjantai

Suljettu

Sosiaalipalveluista saat ohjausta, tukea ja neuvontaa:

– lapsiperheiden palveluista
– aikuisten sosiaali- ja päihdepalveluista
– lastensuojelusta
– vammaispalveluista

Palvelunumerot
Lapsiperheiden ja aikuisten sosiaalipalvelujen palveluohjaus, Hailuoto, Lumijoki, Liminka ja Kempele
Palvelunumero
040 318 5864
Puhelinaika
Ma

9-11

Ti

9-11

Ke

9-11

To

9-11

Pe

9-11

Poikkeusaukioloajat

Palveluohjauksessa asiantuntijamme kertovat sinulle, millaista apua ja palveluja on tarjolla ja miten palveluihin hakeudutaan. Palveluohjaus välittää tarvittaessa yhteydenottopyyntösi sinua auttavalle ammattilaiselle.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen palveluohjaukseen voit soittaa, jos tarvitset apua lapsesi tasapainoiseen kehitykseen tai hyvinvointiin. Palveluohjaus on tarkoitettu kaikille perheille lapsen iästä riippumatta.

Aikuisten sosiaali- ja päihdepalvelujen palveluohjaus on tarkoitettu 18–64-vuotiaille. Voit soittaa, jos tarvitset ohjausta ja neuvontaa taloudellisiin vaikeuksiin tai ongelmiin, joihin liittyy esimerkiksi väkivaltaa, päihteiden ongelmakäyttöä tai mielenterveyden haasteita.

Äkillisissä kriisitilanteissa pitää soittaa sosiaali- ja kriisipäivystykseen tai hätäkeskukseen, joista vastataan kellon ympäri viikon jokaisena päivänä.

Digitaaliset palvelut

Turvaposti

Voit asioida kanssamme tietoturvallisesti Turvapostilla.

Lähetä luottamuksellinen sähköposti turvapostin kautta.
Jos lähetät hyvinvointialueelle sähköpostia, jossa on henkilötietoja, käytä turvasähköpostia.

Näin lähetät turvasähköpostin Pohteelle:
1. mene sivulle https://turvaposti.pohde.fi/ ja kirjoita kenttään oma sähköpostiosoitteesi
2. klikkaa Rekisteröidy
3. saat omaan sähköpostiisi viestin, jonka linkistä pääset lähettämään turvasähköpostin.