Lastensuojelun avohuolto, sijaishuolto ja jälkihuolto

Palvelun sisältö

Lastensuojelun päätökset tehdään sen mukaan, mikä on lapsen kannalta paras ratkaisu. Lastensuojelusta on päätetty lastensuojelulaissa. Lastensuojelun työntekijän toiminta perustuu aina lakiin.

Avohuolto

Avohuollossa perhe saa apua kotiin, ja lapsi asuu kotona. Vanhempia autetaan lasten kasvatuksessa. Lapselle tehdään lastensuojelun palvelutarpeen arviointi. Siinä arvioidaan, millaista apua lapsi ja perhe tarvitsevat. Se tehdään yhdessä lapsen ja perheen kanssa. Vaikeassa tilanteessa lapsi tai koko perhe voidaan sijoittaa hetkeksi pois kotoa. Sitä kutsutaan avohuollon sijoitukseksi. Avohuollon sijoitus on vapaaehtoinen.

Sijaishuolto

Jos kotiin tarjottava tuki ei riitä, lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle. Lapsi voi olla huostaanotettu, kiireellisesti sijoitettu tai hallinto-oikeuden määräyksellä sijoitettu. Sijaishuolto eli sijoitus tarkoittaa, että lapsi asuu muualla kuin omassa kodissa. Lapsi sijoitetaan kodin ulkopuolelle, jos lapsi ei ole turvassa kotona tai jos lapsi vahingoittaa itseään. Sijoitus voi kestää vähän aikaa tai pitkään. Lapsi voi asua esimerkiksi perhehoidossa, lastensuojelulaitoksessa tai jonkun läheisen ihmisen luona.

Sijoituksessa lapsen oma mielipide täytyy ottaa huomioon, jos se on mahdollista. Lapsella on oikeus tavata vanhempiaan ja muita läheisiä ihmisiä, jos siitä ei ole haittaa hänelle.

Sijaishuollon järjestämisestä ja kustannuksista vastaa se hyvinvointialue, joka sijoittaa lapsen. Se on yleensä se hyvinvointialue, jonka alueella lapsen kotikunta sijaitsee.

Jälkihuolto

Lapsi tai nuori voi tarvita tukea ja apua sijoituksen jälkeen. Tätä kutsutaan jälkihuolloksi. Jälkihuollon tarkoitus on helpottaa lapsen paluuta kotiin tai nuoren itsenäistymistä. Jälkihuolto tukee lasta tai nuorta, hänen vanhempiaan sekä sijaishuoltajiaan sen jälkeen, kun lapsen sijaishuolto tai muut lastensuojelutoimet ovat päättyneet. Lapsi tai nuori voi saada jälkihuoltoa 5 vuotta tai 25-vuotiaaksi saakka.

Toimi näin

Ota yhteyttä sosiaalityöntekijään.

Yhteystiedot

Palvelunumerot
Metsolan lastenkoti
Palveluesimies
040 635 6856
Vastaava ohjaaja
044 703 6226
Vastaanotto-osasto, ohjaajat
044 703 6204
Arviointiosasto, ohjaajat
044 703 6254

Metsolan lastenkoti on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen oma vastaanotto- ja arviointiyksikkö sijoitetuille 13–17-vuotiaille nuorille. Talossa on kaksi seitsemänpaikkaista osastoa. Otamme vastaan nuoria kaikkina vuorokaudenaikoina. Metsolan asiakkuuteen tullaan sosiaalityöntekijän sijoituspäätöksellä. Metsola sijaitsee Oulun Pateniemessä ja palvelee koko Pohteen hyvinvointialuetta.

Digitaaliset palvelut

Turvaposti

Voit asioida kanssamme tietoturvallisesti Turvapostilla.

Lähetä luottamuksellinen sähköposti turvapostin kautta.
Jos lähetät hyvinvointialueelle sähköpostia, jossa on henkilötietoja, käytä turvasähköpostia.

Näin lähetät turvasähköpostin Pohteelle:
1. mene sivulle https://turvaposti.pohde.fi/ ja kirjoita kenttään oma sähköpostiosoitteesi
2. klikkaa Rekisteröidy
3. saat omaan sähköpostiisi viestin, jonka linkistä pääset lähettämään turvasähköpostin.