Omaishoito

Palvelun sisältö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona. Siihen kuuluvat hoidettavalle annettavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaat ja omaishoitoa tukevat palvelut.

Omaishoitosopimukseen liittyy aina hoito- ja palvelusuunnitelma, joka laaditaan yhteistyössä sinun ja hoidettavan henkilön kotona sosiaalialan ammattilaisen kanssa.

Omaishoidon keskus palvelee kaikkia omaishoitajia.

Etsitkö tätä palvelua?

Yhteystiedot

Palvelupaikka
Omaishoidon hakemukset
Osoite
Varastotie 2,
84100 YLIVIESKA

Postitusosoite

Voit lähettää omaishoidon hakemukset tähän osoitteeseen. Osoitteessa ei ole asiakaspalvelua.

Palvelupaikka
Omaishoidon keskus
Osoite
Vierimaantie 5,
84100 YLIVIESKA

Omaishoidon keskuksessa ei voi asioida henkilökohtaisesti. Osoite on vain postia varten.
Omaishoidon keskuksessa ei voi toistaiseksi asioida paikanpäällä.

Auki vain ajanvarauksella

Omaishoidon keskus ohjaa ja neuvoo alle 65-vuotiaita omaishoidontuen saajia sopimuksen teon jälkeen omaishoitoon liittyvissä asioissa. Voit saada tietoa esimerkiksi omaishoitajan vapaista, valmennuksista ja koulutuksista sekä jälkituesta. Omaishoidon keskuksessa työskentelee palveluohjaajia, terveydenhuollon palveluohjaajia ja palvelusihteereitä.

Yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuen arviointi, suunnitelma, päätöksenteko ja seuranta tehdään omatyöntekijän kanssa.
Alle 65-vuotiaiden asiakkaiden omaishoidon tuen arviointi, suunnitelma ja päätöksenteko tehdään vammaispalveluissa.

Voit toimittaa palkkamateriaalin (sopimukset, toimeksiantosopimukset ja omaishoitajan sijaisen kuukausittaiset tuntilistat) sähköpostilla. Merkitse sähköpostin otsikkokenttään paikkakuntasi.

Palvelunumerot
Aino-neuvontapuhelin
Palvelunumero
08 669 1010
Aino-neuvonnan puhelinpalvelu on avoinna arkisin. Poikkeuksista tiedotetaan erikseen.
Ma

9-12

13-15

Ti

9-12

13-15

Ke

9-12

13-15

To

9-12

13-15

Pe

9-12

13-15

Aino-neuvonta on tarkoitettu ikäihmisille ja heidän läheisille. Saat Aino-neuvonnasta maksutonta ohjausta ja neuvontaa ikäihmisten palveluista:
• kotiin saatavista palveluista
• asumisesta
• apuvälineistä
• digitaalisista palveluista
• liikkumisesta
• taloudellisista etuuksista
• harrastus- ja virkistysmahdollisuuksista
• järjestöjen ja seurakunnan toiminnasta

Aino-neuvonnassa tehdään ensiarvio tilanteesta ja ohjataan tarvittaessa palveluohjaukseen palvelutarpeen arviointiin. Aino-neuvonnassa voit asioida myös anonyymisti.

Lomakkeet
Ikäihmisten palvelujen hakemus

Tällä lomakkeella voit hakea seuraavia palveluja:

 • asunnon muutostyöt,
 • tukipalvelut: ateriapalvelu, vaatehuoltopalvelu, siivouspalvelu, asiointi- ja kylvetyspalvelu,
 • turvapalvelut: turvapuhelin ja muut kodin turvahälytyslaitteet,
 • kotihoito ja kotisairaanhoito,
 • liikkumista tukeva palvelu,
 • omaishoidon tuki,
 • asumispalvelu,
 • perhehoito,
 • päivätoiminta,
 • arviointi- tai kuntoutusjakso.

PALAUTA LOMAKE oman alueesi ikäihmisten palveluohjaukseen, ikäneuvolaan tai alueesi terveyskeskukseen.

Lomakkeet
Lapsiperheiden palvelujen hakemus

Tällä hakemuksella voit hakea

 • kotipalvelua,
 • liikkumista tukevia palveluja,
 • omaishoidon tukea,
 • perhetyötä,
 • tukiperhettä tai tukihenkilöä
 • ja muita lapsiperheiden palveluja.
Digitaaliset palvelut

Kotas-tilannekeskus

Kotas-tilannekeskus on sairaanhoitajavetoinen keskus, joka tukee alueen yksiköitä tilanteissa, kun asiakkaan voinnissa tapahtuu äkillinen muutos ja tarvitaan konsultaatiotukea. Kotas tukee sairaaloita ja päivystyksiä asiakkaiden haastavissa kotiutustilanteissa.

Kotas-tilannekeskus toimii myös ikäihmisten omaishoitajien konsultaatiotukena tilanteissa, jossa hoidettavan terveydentilassa tapahtuu äkillinen muutos ja omaishoitaja tarvitsee terveydenhuollon ammattilaisen tukea, neuvontaa ja arviointia tilanteesta.

Digitaaliset palvelut

Omaishoidon keskus

Omaishoidon keskus palvelee kaikkia omaishoitajia. Omaishoidon keskus on tarkoitettu kaiken ikäisille asiakkaille, joille on tehty omaishoitosopimus uusien myöntämisperusteiden mukaisesti. Omaishoidon keskuksen asiakkaita ovat myös Pohjois-Pohjanmaan kunnista ja kuntayhtymistä siirtyneet omaishoitoperheet niin kauan, kunnes omaishoidon tuki on arvioitu voimassa olevien kriteerien mukaiseksi.