Oppilas- ja opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut

Palvelun sisältö

Opiskeluhuolto eli oppilas- ja opiskelijahuolto on kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää työtä. Tällä edistetään, pidetään yllä ja luodaan edellytyksiä oppilaan ja opiskelijan hyvälle oppimiselle, psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle sekä sosiaaliselle hyvinvoinnille.

Opiskeluhuollon kuraattorin ja psykologin pääasiallinen tehtävä on koulu- ja oppilaitosyhteisön psyykkisten ja sosiaalisten valmiuksien edistäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy. Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut on tarkoitettu kaikille esiopetuksen, perusopetuksen, lisäopetuksen sekä lukion ja perustutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen oppilaille ja opiskelijoille.

Opiskeluhuollon psykologi (koulupsykologi)

Opiskeluhuollon psykologi tukee koulunkäyntiä ja oppimistasi. Hän tukee hyvinvointiasi ja auttaa oppimisvaikeuksissa. Hän selvittää mielenterveyteen liittyviä ongelmia ja tarvittaessa arvioi hoidon tai tuen tarvetta. Psykologin palveluja on tarjolla jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa.

Opiskeluhuollon psykologi osallistuu koko oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. Psykologi työskentelee yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien, koulukuraattorien, kouluterveydenhoitajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Opiskeluhuollon kuraattori

Opiskeluhuollon kuraattori tekee suunnitelmallista ja tavoitteellista sosiaalityötä. Tehtävät koostuvat asiakastyöstä, opetussuunnitelman mukaisesta oppilashuoltotyöstä, verkostotyöstä sekä yhteistyöstä opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä oppilaiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Opiskeluhuollon kuraattori antaa tukea, ohjausta, konsultaatiota ja asiantuntija-apua, jolla pyritään ehkäisemään ja poistamaan sosiaalisia vaikeuksia sekä edistämään arjen sujumista, oppimista, toimintakykyä ja vuorovaikutusta, sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia yksilö- ryhmä- ja luokkatyöskentelyn keinoin, sekä kodin välistä yhteistyötä.

Toimi näin

Kuka vain voi olla yhteydessä opiskeluhuollon psykologiin ja kuraattoriin.

Kenelle ja millä ehdoin

Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija tai huoltaja on tapaamista pyytänyt. Kiireellisissä tilanteissa mahdollisuus on järjestettävä jo samana tai seuraavana työpäivänä.

Psykologin ja kuraattorin palvelut kuuluvat opiskeluhuoltoon (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki).

Alavieska

Päivitämme hyvinvointialueen verkkosivujen tietoja. Tällä hetkellä löydät yhteystiedot kuntasi tai kuntayhtymän verkkosivuilta. Kuntien verkkosivujen tietoja ei enää päivitetä.

Siirry kunnan tai kuntayhtymän verkkosivulle

Haapajärvi

Palvelunumerot

Koulukuraattori, Haapajärvi, puhelinnumero

Koulukuraattorit tukevat oppilaiden hyvinvointia, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä vuorovaikutussuhteita.

Haapavesi
Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut

Koulupsykologi toimii osana perheneuvolan työryhmää ja koulujen oppilashuoltoa. Hän työskentelee yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien, koulukuraattorien, kouluterveydenhoitajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Työhön sisältyvät kehityksen, oppimisen ja tunne-elämän psykologiset tutkimukset ja arvioinnit. Myös tukea antavat keskustelut, kuntouttavat ja toiminnalliset työmuodot sekä konsultaation antaminen ovat osa psykologityötä.

Haapaveden perheneuvola palvelee Haapaveden lisäksi Pyhännän asukkaita.

Toimi näin

Ota yhteyttä puhelinaikoina.

Palvelunumerot

Haapaveden yläkoulun koulukuraattori

Haapaveden yläkoulun koulukuraattori
044 759 1293

Verkkosivut

Perheneuvolan palvelut

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen perheneuvolapalvelut

Hailuoto

Palvelunumerot

Koulukuraattori, Hailuoto, puhelinnumero

Koulukuraattori tavoitettavissa 2 kertaa kuukaudessa, torstaisin.

Koulupsykologi

Koulupsykologi on tavoitettavissa 2 kertaa kuukaudessa, torstaisin.

Psykologi
044 242 2176
Ii

Päivitämme hyvinvointialueen verkkosivujen tietoja. Tällä hetkellä löydät yhteystiedot kuntasi tai kuntayhtymän verkkosivuilta. Kuntien verkkosivujen tietoja ei enää päivitetä.

Siirry kunnan tai kuntayhtymän verkkosivulle

Kalajoki

Palvelupaikat

Lasten ja perheiden palvelutoimisto

Lasten ja perheiden palvelut, sosiaalityöntekijä, kuraattori, perheneuvonta, perhetyö, psykologi, pari- ja perheterapeutti, pakolaisohjaaja

Maanantai kello 08:00-16:00
Tiistai kello 08:00-16:00
Keskiviikko kello 08:00-16:00
Torstai kello 08:00-16:00
Perjantai kello 08:00-16:00

Osoite:
Kalajoentie 6, 85100 KALAJOKI
Katso kartalta

Kärsämäki

Päivitämme hyvinvointialueen verkkosivujen tietoja. Tällä hetkellä löydät yhteystiedot kuntasi tai kuntayhtymän verkkosivuilta. Kuntien verkkosivujen tietoja ei enää päivitetä.

Siirry kunnan tai kuntayhtymän verkkosivulle

Kempele
Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut

Toimi näin

Kuka vain voi olla yhteydessä opiskeluhuollon kuraattoriin tai psykologiin. Oppilaitoksen henkilökunta voi aina konsultoida kuraattoria ja psykologia oppilaan ja opiskelijan opiskeluhuollon tarpeesta.

Opiskeluhuollon kuraattoriin ja psykologiin saa yhteyden puhelimitse tai Wilma-viestillä.

Palvelunumerot

Kouluterveydenhuolto, Kempele, puhelinnumero

Puhelinajat

Maanantai 11:30-12:30
Tiistai 11:30-12:30
Keskiviikko 11:30-12:30
Torstai 11:30-12:30
Perjantai 11:30-12:30

Ylikylän koulu, 1.-6. luokat
040 183 2856
Ylikylän koulu, 7.-9. luokat
050 463 6329
Näytä lisää
Kirkonkylän koulu, 1., 2. ja 5. luokat
050 463 6388
Kirkonkylän koulu, 3.-9. luokat
044 497 2278
Kirkonkylän koulu, 4. ja 6.-9. luokat
050 463 6380
Ketolanperän koulu
040 183 2856
Linnakankaan koulu, 1.-6. luokat
050 316 9687
Linnakankaan koulu, 7.-9. luokat
050 463 6329
Santamäen koulu
050 463 6388

Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut

Psykologi OSAO Kempeleen yksikkö, Kempeleen lukio
040 624 9567
Kuraattori OSAO Kempeleen yksikkö, Kempeleen lukio
040 547 2965
Näytä lisää
Psykologi Ylikylän koulu
040 624 9780
Kuraattori Ylikylän koulu
050 463 6608
Psykologi Kirkonkylän koulu
040 623 3280
Kuraattori Kirkonkylän koulu
050 463 6678
Psykologi Linnakankaan koulu
040 624 9567
Kuraattori Linnakankaan koulu
050 316 9664
Psykologi Ketolanperän koulu
040 624 9780
Kuraattori Ketolanperän koulu
040 487 3161
Psykologi Santamäen koulu
040 623 3280
Kuraattori Santamäen koulu
040 547 2965
Kuusamo

Palvelunumerot

Koulukuraattori, Kuusamo, puhelinnumero

Lukio ja KAO

Liminka

Päivitämme hyvinvointialueen verkkosivujen tietoja. Tällä hetkellä löydät yhteystiedot kuntasi tai kuntayhtymän verkkosivuilta. Kuntien verkkosivujen tietoja ei enää päivitetä.

Siirry kunnan tai kuntayhtymän verkkosivulle

Lumijoki
Koulukuraattori, koulupsykologi ja kouluterveydenhoitaja

Koulukuraattori on tavattavissa koululla ma-pe klo 8-16.

Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa pääsääntöisesti ma–to klo 8–16.

Koulupsykologi tavattavissa koululla tiistaisin klo 8-16.

Päivitämme hyvinvointialueen verkkosivujen tietoja. Tällä hetkellä löydät yhteystiedot kuntasi tai kuntayhtymän verkkosivuilta. Kuntien verkkosivujen tietoja ei enää päivitetä.

Siirry kunnan tai kuntayhtymän verkkosivulle

Merijärvi

Päivitämme hyvinvointialueen verkkosivujen tietoja. Tällä hetkellä löydät yhteystiedot kuntasi tai kuntayhtymän verkkosivuilta. Kuntien verkkosivujen tietoja ei enää päivitetä.

Siirry kunnan tai kuntayhtymän verkkosivulle

Muhos

Palvelunumerot

Psykologi- ja kuraattoripalvelut, Luovi Muhos

Kuraattorin vastaanotto on Luovi Muhoksella yleensä kahtena päivänä viikossa. Kuraattorille varataan aika. Psykologin vastaanotto on Muhoksen terveyskeskuksessa.

Kuraattori
040 184 6641
Psykologi
044 497 0053

Psykologi- ja kuraattoripalvelut, OSAO Muhoksen yksikkö

Psykologi
044 497 0210
Kuraattori
044 497 0486

Psykologipalvelut

Voit hakeutua psykologin vastaanotolle ilman lääkärin lähetettä mm. kouluterveydenhuollon kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä puhelimitse.

Kirkonkylän alakoulu, Koivulehdon päiväkoti, päiväkoti Satelliitti, OSAO Muhos
044 497 0210
Laitasaaren koulu, Korivaaran koulu, Ammattiopisto Luovi
044 497 0053
Näytä lisää
Hyrkin koulu, Huovilan koulu, Päivärinteen päiväkoti
044 497 0280
Muhoksen yläkoulu, Muhoksen lukio
044 497 0174

Palvelupaikat

Ammattiopisto Luovi, Muhoksen yksikkö

Osoite:
Varikkotie 3, 91500 Muhos
Katso kartalta

Nivala

Palvelunumerot

Psykologi, Nivala, puhelinnumero

Psykologin tehtävänä on tukea opiskelijan opintojen etenemistä ja opiskelumotivaatiota.

Keskiviikko 09:00-15:00

Oulainen

Palvelunumerot

Koulukuraattori, Oulainen, puhelinnumero

Oulaisten kaupungin koulukuraattori.

Vastaava kuraattori, Juho Oksa, Piipsjärvi
044 479 3395
Yläkoulu, Lehtopää, Petäjäskoski
044 479 3396
Näytä lisää
Lukio, yläkoulu, Matkaniva, Jauhinkangas
044 479 3210
Oulu
Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut

Saat psykologipalveluita esiopetuksen yksiköistä, perusopetuksen kouluilta sekä lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista.

Voit keskustella psykologin kanssa muun muassa silloin, kun sinulla on oppimisvaikeuksia, koulu- tai opiskeluhaluttomuutta, mielialan vaihtelua/huolia, vaikeuksia kaverisuhteissa tai perhetilanteessa. Elämäntilanne voi joskus myös muuttua sellaiseksi, että tarvitset keskusteluapua.

Vanhempana voit keskustella psykologin kanssa esimerkiksi vanhemmuuden ja kasvatuksen huolista. Psykologit tekevät yhteistyötä oppilaiden ja opiskelijoiden perheiden ja läheisten kanssa. Tarvittaessa psykologi tekee yhteistyötä myös muun opiskeluhuoltohenkilöstön tai muiden tahojen kanssa.

Koulu- ja oppilaitosyhteisösi hyvinvointityö on myös tärkeä osa psykologipalveluita. Tätä tehdään yhdessä yhteisöjen henkilökunnan ja perheiden kanssa.

Toimi näin

Ota yhteyttä koulusi tai oppilaitoksesi psykologiin ensisijaisesti puhelimitse tai Wilma-viestillä.

Esiopetuksen oppilaan huoltajana voit olla yksin tai yhdessä esikoulunopettajan kanssa yhteydessä psykologiin.

Peruskoulun oppilaana tai toisen asteen opiskelijana voit olla itse tai yhdessä huoltajiesi kanssa yhteydessä psykologiin. Voit soittaa myös yhdessä opettajasi tai muun koulusi tai oppilaitoksesi henkilökuntaan kuuluvan kanssa.

Alakoululaisena voit ensin keskustella vanhempiesi tai opettajasi kanssa huolestasi ja ottaa heidän kanssaan yhteyttä psykologiin.

Verkkoasioinnit

Oulun Wilma (esiopetus, perusopetus, lukio)

Käytä Wilmaa mm. lapsesi kouluun ilmoittamiseen, iltapäivätoimintapaikan hakemiseen sekä yhteydenpitoon oppilaitokseen.

Palvelunumerot

Esiopetuksen kuraattorin puhelin, Haukipudas-Kiiminki sote-keskusalue

Soita esiopetuksen kuraattorille, kun haluat keskustella huolestasi tai varata tapaamisajan.

Maanantai 08:00-16:00
Tiistai 08:00-16:00
Keskiviikko 08:00-16:00
Torstai 08:00-16:00
Perjantai 08:00-16:00

Asema, Jatulin Tarha, Wilhelmiina ja Taikametsä esiopetusryhmien kuraattorin puhelin
+358 40 563 7664
Länsituuli ja Martinniemi esiopetusryhmien kuraattorin puhelin
+358 50 388 6931
Näytä lisää
Kello, Oravanpesä, Kiviniemen päiväkoti, Linnunrata esiopetusryhmien kuraattorin puhelin
+358 40 662 4781
Laivakangas, Touhula Satumetsä, Tuokkonen, Välikylä, Yli-Iin koulu, Muurahainen esiopetusryhmien kuraattorin puhelin
+358 50 381 5888
Vesala, Vesalan koulu, Ylikiiminki, Alakylän koulu, Tipitii esiopetusryhmien kuraattorin puhelin
+358 40 540 5918
Ahomansikka, Honkimaa, Kiiminkijoki, Loikkeliini, Mansikkamaa, Kiiminkijoen koulu, Huttukylän koulu, Vekara-aho esiopetusryhmien kuraattorin puhelin
+358 00 848 6098

Esiopetuksen kuraattorin puhelin, Kaakkurin sote-keskusalue

Soita esiopetuksen kuraattorille, kun haluat keskustella huolestasi tai varata tapaamisajan.

Maanantai 08:00-16:00
Tiistai 08:00-16:00
Keskiviikko 08:00-16:00
Torstai 08:00-16:00
Perjantai 08:00-16:00

Kaakonpoika, Kuukkeli ja Vekaralinna esiopetusryhmien kuraattorin puhelin
+358 44 703 9659
Metsokangas, Pikkuvekara, Metsälinna, Pikkulinna, Tähtivekara ja Touhula Metsokangas esiopetusryhmien kuraattorin puhelin
+358 44 703 9664
Näytä lisää
Pitkäkangas ja Neptunus esiopetusryhmien kuraattorin puhelin
+358 46 922 1973
Niemenranta, Mäntypelto ja Touhula Oulunsalo esiopetusryhmien kuraattorin puhelin
+358 40 845 0729
Oulunlahti, Sarasuo ja Savotta-aukio esiopetusryhmien kuraattorin puhelin
+358 40 167 9969
Salonpää esiopetusryhmän kuraattorin puhelin
+358 40 158 1109

Esiopetuksen kuraattorin puhelin, Kontinkankaan sote-keskusalue

Soita esiopetuksen kuraattorille, kun haluat keskustella huolestasi tai varata tapaamisajan.

Maanantai 08:00-16:00
Tiistai 08:00-16:00
Keskiviikko 08:00-16:00
Torstai 08:00-16:00
Perjantai 08:00-16:00

Oulun englanninkielinen leikkikoulu, Svenska Barnträdgården i Uleåborg, Puolivälinkangas, Pikku-Ainon Lilies-ryhmä, Touhula Starbright, Taikatahti esiopetusryhmien kuraattorin puhelin
+358 44 703 9672
Allinpuisto, Mäntylä-Snellman, Riihitonttu, Simpsi, Taivonkaari, Punavarpunen  esiopetusryhmien kuraattorin puhelin
+358 44 703 9673
Näytä lisää
Koskela, Kastellin monitoimitalo, Värttö esiopetusryhmien kuraattorin puhelin
+358 44 703 9046
Maikkula, Kangaskontio, Mäntyrinne, Heikkilänkangas, Lilliputti  esiopetusryhmien kuraattorin puhelin
+358 50 597 4899
Vaskitie, Merikotka, Knuutilankangas, Lämsänjärvi, Touhula Hiirulaisenkuja esiopetusryhmien kuraattorin puhelin
+358 40 358 4036
Pilke Soittajankangas, Taikapolku, Touhula Kivikkokangas, Soittajankangas, Hanhenmarssi, Vaskikangas esiopetusryhmien kuraattorin puhelin
+358 40 845 4518
Haapalehdon, Saarelan ja Hintan päiväkotien esiopetusryhmien kuraattorin puhelin
+358 40 153 0241
Talvikangas esiopetusryhmien kuraattorin puhelin
+358 44 703 9662
Myllyojan päiväkoti, Pilke Pikkukiulu, Satusiipi esiopetusryhmien kuraattorin puhelin
+358 40 632 4963
Ainola, Pikku-Aino (ei Lilies-ryhmä), Pikku-Iikka esiopetusryhmien kuraattorin puhelin
+358 40 657 7809

Esiopetuksen kuraattorin puhelin, Tuiran sote-keskusalue

Soita esiopetuksen kuraattorille, kun haluat keskustella huolestasi tai varata tapaamisajan.

Maanantai 08:00-16:00
Tiistai 08:00-16:00
Keskiviikko 08:00-16:00
Torstai 08:00-16:00
Perjantai 08:00-16:00

Herukka, Palokka, Pateniemi Risuniitty, Metsämarja, Ruiskukka, Riekonmarja, Tuulikello, Teknologiakylä, Touhula Toppilansalmi esiopetusryhmien kuraattorin puhelin
+358 44 703 9016
Kalliola, Kangaspuisto, Kisakenttä, Merikoski, Meri-Toppila, Lassin päiväkoti ja Pyramidi esiopetusryhmien kuraattorin puhelin
+358 44 703 9003
Näytä lisää
Kolistajantie, Saturnus, Touhula Ritaharju, Touhula Lystivekara esiopetusryhmien kuraattorin puhelin
+358 40 663 2926
Ritaharju, Kuivasranta esiopetusryhmien kuraattorin puhelin
+358 40 663 2433
Kaijonharju, Sampola, Syynimaa, Koskela, Simpsi, Puolivälinkangas, Touhula Linnanmaa ja Villentarha esiopetusryhmien kuraattorin puhelin
+358 46 922 2678
Pöllökangas, Kuivasjärvi, Ahvenoja, Touhula Taikavekara, Puolivälinkangas ja Villentarha
+358 40 663 2926

Esiopetuksen psykologin puhelin, Haukipudas-Kiiminki sote-keskusalue

Soita esiopetuksen psykologille, kun haluat keskustella huolestasi tai varata tapaamisajan.

Maanantai 08:00-16:00
Tiistai 08:00-16:00
Keskiviikko 08:00-16:00
Torstai 08:00-16:00
Perjantai 08:00-16:00

Herukka, Palokka, Pateniemi, Risuniitty, Rajakylä, Riekonmarja, Tuulikello, Teknologiankylän,Touhula Toppilansalmi esiopetusryhmien psykologin puhelin
+358 44 703 9660
Ritaharju ja Kuivasranta esiopetusryhmien psykologin puhelin
+358 44 703 9653
Näytä lisää
Asema, Jatulin Tarha, Jokikylä, Wilhelmiina ja Taikametsä esiopetustyhmien psykologin puhelin
+358 50 420 1588
Länsituuli ja Martinniemi esiopetusryhmien psykologin puhelin
+358 50 439 8995
Saturnus, Ritaharju ja LystiVekara esiopetuksen psykologi
+358 44 703 9034
Kello, Oravanpesä, Kiviniemen päiväkoti ja Linnunrata esiopetusryhmien psykologin puhelin
+358 40 571 6776
Pöllökangas, Kuivasjärvi, Ahvenoja, Touhula Taikavekara, Puolivälinkangas ja Villentarha esiopetusryhmien psykologin puhelin
+358 44 703 9034

Esiopetuksen psykologin puhelin, Kaakkurin sote-keskusalue

Soita esiopetuksen psykologille, kun haluat keskustella huolestasi tai varata tapaamisajan

Maanantai 08:00-16:00
Tiistai 08:00-16:00
Keskiviikko 08:00-16:00
Torstai 08:00-16:00
Perjantai 08:00-16:00

Kaakonpoika, Kuukkeli, Oulunlahti, Sarasuo ja Vekaralinna esiopetusryhmien psykologin puhelin
+358 44 703 9663
Metsokangas, Savotta-aukio, Pikkuvekara, Metsälinna, Pikkulinna, Tähtivekara ja Touhula Metsokangas esiopetusryhmien psykologin puhelin
+358 44 703 9665
Näytä lisää
Pitkäkangas, Kuovit, Saloila ja liikuntapäiväkoti Touhula esiopetusryhmien psykologin puhelin
+358 50 591 8726
Heikkilänkangas, Kangaskontio, Maikkula ja Mäntyrinne esiopetusryhmien psykologi
+358 44 703 9004
Niemenranta, Salonpää, Vaskitie ja Hiirulainen esiopetusryhmien psykologin puhelin
+358 40 358 9185

Esiopetuksen psykologin puhelin, Kontinkankaan sote-keskusalue

Soita esiopetuksen psykologille, kun haluat keskustella huolestasi tai varata tapaamisajan.

Maanantai 08:00-16:00
Tiistai 08:00-16:00
Keskiviikko 08:00-16:00
Torstai 08:00-16:00
Perjantai 08:00-16:00

Oulun englanninkielinen leikkikoulu, Svenska Privatskolan, Ainola, Pikku-Aino, Pikku-Iikka, Verso ja Starbright esiopetusryhmien psykologi
+358 04 470 3965
Ainola, Pikku-Aino (ei Lilies-ryhmä), Pikku-Iikka ja Verso esiopetusryhmien psykologi
+358 04 470 39652
Näytä lisää
Allinpuisto, Mäntylä-Snellman ja Riihitonttu esiopetusryhmien psykologi
+358 44 703 9046
Kastellin monitoimitalo, Värttö, Taikatahti, Oulun Montessori, Taivonkaari ja Punavarpunen esiopetusryhmien psykologi
+358 44 703 9655
Kalliola, Kangaspuisto, Kisakenttä, Merikoski, Meri-Toppila, Lassin päiväkoti ja Pyramidi esiopetusryhmien psykologi
+358 44 703 9666
Kaijonharju, Sampola, Syynimaa, Koskela, Simpsi, Puolivälinkangas, Touhula Linnanmaa ja Villentarha esiopetusryhmien psykologi
+358 46 922 1973

Esiopetuksen psykologin puhelin, Tuiran sote-keskusalue

Soita esiopetuksen psykologille, kun haluat keskustella huolestasi tai varata tapaamisajan.

Maanantai 08:00-16:00
Tiistai 08:00-16:00
Keskiviikko 08:00-16:00
Torstai 08:00-16:00
Perjantai 08:00-16:00

Huttukylän koulu, Mustikka, Pilke, Pikkukiulu, Taikapolku, Touhula/ Kivikkokangas, Vesala, Vesalan koulu ja Ylikiimingin koulu esiopetus psykologi
+358
Alakylän koulu, Huonesuo, Hönttämäki, Korvensuora, Talvikangas, Tipitii, Touhula/Hönttämäki, Touhula/Villiviikari esiopetusryhmien psykologin puheli
+358 44 703 9654
Näytä lisää
Ahomansikka, Honkimaa, Kiiminkijoki, Loikkeliini, Mansikkamaa ja Kiiminkijoen koulu esiopetusryhmien psykologin puhelin
+358 50 381 6167
Laivakangas, Touhula/Satumetsä, Tuokkonen, Välikylä ja Yli-Iin koulu esiopetusryhmien psykologin puhelin
+358 44 499 3239
Haapalehto, Hintta, Huvikumpu, Pilke/Kanttarelli, Myllyoja, Satusiipi ja Pilke Tasku esiopetusryhmien psykologin puhelin
+358 40 845 4518
Pilke Soittajakangas, Taikapolku, Touhula Kivikkokangas, Saarela, Hanhenmarssi, Vaskikangas, Soittajakangas, Runokerä esiopetusryhmien psykologin puhelin
+358 44 703 9656

Lukion kuraattorin puhelin

Soita lukiosi kuraattorille, kun haluat varata tapaamisajan.

Ota yhteyttä Wilman kautta.

Merikosken, Pateniemen ja Oulun Steinerkoulun lukioiden kuraattori
+358 40 358 4036
Kastellin lukion kuraattori
+358 40 569 4790
Näytä lisää
Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion kuraattori
+358 40 610 6344
Laanilan lukion kuraattori
+358 44 703 9674
Oulun normaalikoulun ja Haukiputaan lukioiden kuraattori
+358 40 358 4036
Oulun aikuislukion ja Oulunsalon lukion kuraattori
+358 44 499 3153
Madetojan ja Kiimingin lukioiden kuraattori
+358 40 632 6939
Oulun Lyseon lukion ja Svenska Privatskolan i Uleåborg / gymnasiet kuraattori
+358 40 596 7167

Lukion psykologin puhelin

Soita lukiosi psykologille, kun haluat keskustella mieltäsi painavasta asiasta tai varata tapaamisajan.

Oulun normaalikoulun ja Haukiputaan lukioiden psykologi
+358 44 703 9668
Kastellin lukion psykologi
+358 44 703 9667
Näytä lisää
Oulun suomalaisen yhteiskoulun ja Laanilan lukioiden psykologi
+358 40 632 6096
Merikosken, Pateniemen ja Oulun Steinerkoulun lukioiden psykologi
+358 40 502 6194
Kiimingin, Madetojan ja Svenska Privatskolan i Uleåborg lukioiden psykologi
+358 40 610 5875
Oulun Lyseon ja Oulunsalon lukioiden psykologi
+358 40 632 5670

Perusopetuksen kuraattorin puhelin, Haukipudas-Kiiminki sote-keskusalue

Soita koulusi kuraattorille, kun haluat keskustella mieltäsi painavasta asiasta tai varata tapaamisajan.

Maanantai 08:00-16:00
Tiistai 08:00-16:00
Keskiviikko 08:00-16:00
Torstai 08:00-16:00
Perjantai 08:00-16:00

Pateniemen, Herukan, Rajakylän ja Kuivasojan koulujen kuraattori
+358 44 703 9016
Ritaharjun koulun kuraattori
+358 40 663 2433
Näytä lisää
Haukiputaan, Keiskan, Aseman ja Jokikylän koulujen kuraattori
+358 40 563 7664
Länsituulen ja Martinniemen koulujen kuraattori
+358 50 388 6931
Pölläkangas, Kuivasjärvi ja Pohjois-Ritaharjun koulujen kuraattori
+358 40 663 2926
Kellon, Kiviniemen ja Takkurannan koulujen kuraattori
+358 40 662 4781

Perusopetuksen kuraattorin puhelin, Kaakkurin sote-keskusalue

Soita koulusi kuraattorille, kun haluat keskustella mieltäsi painavasta asiasta tai varata tapaamisajan.

Maanantai 08:00-16:00
Tiistai 08:00-16:00
Keskiviikko 08:00-16:00
Torstai 08:00-16:00
Perjantai 08:00-16:00

Kaakkurin koulun kuraattorin puhelin
+358 44 703 9659
Metsokankaan koulun (Pikkumetso) koulun kuraattorin puhelin
+358 44 703 9664
Näytä lisää
Metsokankaan koulun (Korpimetso ja Ukkometso), Oulunlahden ja Sarasuon koulujen kuraattorin puhelin
+358 40 167 9969
Metsokankaan koulun (Isometso) ja Salonpään koulujen kuraattorin puhelin
+358 40 158 1109
Niemenrannan ja Oulunsalon kirkonkylän koulujen kuraattorin puhelin
+358 40 845 0729
Pitkäkankaan koulun kuraattorin puhelin
+358 46 922 1973

Perusopetuksen kuraattorin puhelin, Kontinkankaan sote-keskusalue

Soita koulusi kuraattorille, kun haluat varata tapaamisajan.

Maanantai 08:00-16:00
Tiistai 08:00-16:00
Keskiviikko 08:00-16:00
Torstai 08:00-16:00
Perjantai 08:00-16:00

Oulu International School, Svenska Privatskolan, Taikatahti ja Tiernan koulujen kuraattori
+358 44 703 9672
Pohjankartano, Lintulampi ja Tervaväylä koulujen kuraattori
+358 44 703 9673
Näytä lisää
Kastellin koulun, Aikuislukion perusopetuksen ja Oulun Steinerkoulun kuraattori
+358 44 703 9002
Merikosken, Tuiran ja Vuolle-opisto koulujen kuraattori
+358 44 703 9003
Oulun normaalikoulun ja Paulaharjun koulujen kuraattori
+358 46 922 2678
Myllytulli, Nuottasaari ja Teuvo Pakkala koulujen kuraattori
+358 40 657 7809
Maikkulan, Madekosken ja Heikkilänkankaan sekä Pikkaralan koulujen kuraattori
+358 50 597 4899
Kaukovainion, Knuutilankankaan ja Lämsänjärven koulujen kuraattori
+358 40 358 4036

Perusopetuksen kuraattorin puhelin, Tuiran sote-keskusalue

Soita koulusi kuraattorille, kun haluat keskustella mieltäsi painavasta asiasta tai varata tapaamisajan.

Maanantai 08:00-16:00
Tiistai 08:00-16:00
Keskiviikko 08:00-16:00
Torstai 08:00-16:00
Perjantai 08:00-16:00

Hintan ja Oulujoen koulujen kuraattori
+358 40 153 0241
Hönttämäen, Talvikankaan ja Alakylän (Tirinkylän) koulujen kuraattori
+358 44 703 9662
Näytä lisää
Kiiminkijoen ja Jokirannan koulujen kuraattori
+358 40 848 6098
Jäälin, Laivakankaan ja Yli-Iin koulujen kuraattori
+358 50 381 5888
Ylikiimingin, Vesalan ja Huttukylän (Ylikylän) koulujen kuraattori
+358 40 663 3153
Hiukkavaaran koulun kuraattori
+358 40 845 4518
Laanilan ja Myllyojan (Sanginsuun) koulujen kuraattori
+358 40 632 4963

Perusopetuksen psykologin puhelin, Haukipudas-Kiiminki sote-keskusalue

Soita koulusi psykologille, kun haluat keskustella mieltäsi painavasta asiasta tai varata tapaamisajan.

Maanantai 08:00-16:00
Tiistai 08:00-16:00
Keskiviikko 08:00-16:00
Torstai 08:00-16:00
Perjantai 08:00-16:00

Pateniemi, Herukka, Rajakylä ja Kuivasoja koulujen psykologin puhelin
+358 44 703 9660
Ritaharjun koulun psykologin puhelin
+358 44 703 9653
Näytä lisää
Haukiputaan koulu, Keiska, Aseman koulu ja Jokikylä koulun psykologin puhelin
+358 50 420 1588
Länsituuli ja Martinniemi koulujen psykolgin puhelin
+358 50 439 8995
Pöllökangas, Kuivasjärvi ja Pohjois-Ritaharjun koulujen psykologin puhelin
+358 40 663 2433
Kello, Kiviniemi ja Takkuranta koulujen psykologin puhelin
+358 40 571 6776

Perusopetuksen psykologin puhelin, Kaakkurin sote-keskusalue

Soita koulusi psykologille, kun haluat keskustella mieltäsi painavasta asiasta tai varata tapaamisajan.

Maanantai 08:00-16:00
Tiistai 08:00-16:00
Keskiviikko 08:00-16:00
Torstai 08:00-16:00
Perjantai 08:00-16:00

Kaakkurin koulun psykologin puhelin
+358 44 703 9663
Metsokankaan koulun (Isometso ja Pikkumetso) psykologin puhelin
+358 44 703 9665
Näytä lisää
Metsokankaan koulun (Korpimetso ja Ukkometso), Oulunlahti ja Sarasuo koulujen psykologin puhelin
+358
Pitkäkankaan koulun psykologin puhelin
+358 50 591 8726
Niemenrannan, Salonpään ja Oulunsalo kirkonkylän koulujen psykologin puhelin
+358

Perusopetuksen psykologin puhelin, Kontinkankaan sote-keskusalue

Soita koulusi psykologille, kun haluat keskustella mieltäsi painavasta asiasta tai varata tapaamisajan.

Maanantai 08:00-16:00
Tiistai 08:00-16:00
Keskiviikko 08:00-16:00
Torstai 08:00-16:00
Perjantai 08:00-16:00

Myllytulli, Nuottasaari, Teuvo Pakkalan ja Kristillinen koulujen psykologin puhelin
+358 44 703 9652
Pohjankartano, Lintulampi ja Tervaväylä koulujen sekä Vuolle-opiston perusopetuksen psykologin puhelin
+358 44 703 9046
Näytä lisää
Kastelli, Taikatahti 1-2 lk., Aikuislukion perusopetus ja Oulun Steinerkoulu koulujen psykologin puhelin
+358 44 703 9655
Merikoski, Tuira ja Tierna koulujen psykologin puhelin
+358 44 703 9666
Oulun normaalikoulun ja Paulaharjun koulun psykologin puhelin
+358 46 922 1973
Kaukovainion, Knuutilankaan ja Lämsänjärven koulujen psykologin puhelin
+358
Maikkulan, Madekosken, Heikkilänkankaan ja Pikkaralan koulujen psykologi
+358 44 703 9004

Perusopetuksen psykologin puhelin, Tuiran sote-keskusalue

Soita koulusi psykologille, kun haluat keskustella mieltäsi painavasta asiasta tai varata tapaamisajan.

Maanantai 08:00-16:00
Tiistai 08:00-16:00
Keskiviikko 08:00-16:00
Torstai 08:00-16:00
Perjantai 08:00-16:00

Hiukkavaara ja Oulujoki koulujen psykologin puhelin
+358 04 470 39656
Hönttämäki, Talvikangas, Alakylä ja Tirinkylän koulujen psykologin puhelin
+358 44 703 9654
Näytä lisää
Jääli, Laivakangas ja Yli-Ii koulujen psykologin puhelin
+358 44 499 3239
Hintta, Laanila, Myllyoja ja Sangisuu koulujen psykologin puhelin
+358 40 845 4518
Kiiminkijoki, Kiiminkipuisrto, Huttukylä ja Ylikylä koulujen psykologin puhelin
+358 50 381 6167
Ylikiiminki ja Vesala koulujen psykologin puhelin
+358 40 131 8976

Psykologi, ammatilliset oppilaitokset

Soita oppilaitoksesi psykologille, kun haluat keskustella mieltäsi painavasta asiasta tai varata tapaamisajan.

Kaukovainion tekniikan yksikön psykologi
050 598 8909
Kontinkankaan yksikön psykologi
050 597 3501
Näytä lisää
Kaukovainion palvelut yksikön psykologi
040 632 6595
Haukiputaan yksikön psykologi
040 632 6149
Luovin, Konservatorion, Oulun diakoniaopiston, Oulun palvelualan opiston ja PSK Aikuisopiston psykologi
040 649 7324

Palvelupaikat

Haukiputaan lukio

Haukiputaan lukio sijaitsee Haukiputaan keskustassa.

Osoite:
Länsituuli 1, 90830 HAUKIPUDAS
Katso kartalta

Kastellin lukio

Kastellin lukio sijaitsee Kastellin monitoimitalossa lukiosiivessä.

Osoite:
Sairaalanrinne 5, 90220 OULU
Katso kartalta

Kiimingin lukio

Kiimingin lukio on yleislukio, joka sijaitsee Kiimingin keskustassa.

Osoite:
Urheilutie 12, 90900 KIIMINKI
Katso kartalta

Laanilan lukio

Laanilan lukio sijaitsee Hintassa.

Osoite:
Hintantie 66, 90650 OULU
Katso kartalta

Madetojan musiikkilukio

Madetojan musiikkilukio sijaitsee Karjasillalla Pohjankartanossa ja Oulun musiikkikeskuksessa.

Osoite:
Leevi Madetojan katu 1, 90140 OULU
Katso kartalta

Merikosken lukio

Osoite:
Teuvo Pakkalan katu 19, 90130 OULU
Katso kartalta

Oulun Lyseon lukio

Oulun Lyseon lukio sijaitsee Oulun keskustassa.

Osoite:
Teuvo Pakkalan katu 19, 90130 OULU
Katso kartalta

Oulun normaalikoulun lukio

Oulun normaalikoulun lukio sijaitsee Linnanmaalla.

Osoite:
Kaitoväylä 7, Linnanmaa, 90570 Oulu
Katso kartalta

Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio

Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio sijaitsee Oulun keskustassa Kuusiluodossa.

Osoite:
Maunonkatu 1, 90100 OULU
Katso kartalta

Oulunsalon lukio

Oulunsalon lukio sijaitsee Oulunsalon keskustassa Oulunsalo-talossa.

Osoite:
Mäntypellonpolku 10, 90460 OULUNSALO
Katso kartalta

Pateniemen lukio

Pateniemen lukio sijaitsee Rajakylässä.

Osoite:
Ruiskukkatie 4-6, 90580 OULU
Katso kartalta

Verkkosivut

Esiopetusta järjestävät päiväkodit ja koulut

Katso verkkosivulta esiopetusta järjestävät päiväkodit ja koulut Oulussa.

Lisätietoa lukioista

Katso verkkosivulta lisätietoa lukioista.

Pudasjärvi

Päivitämme hyvinvointialueen verkkosivujen tietoja. Tällä hetkellä löydät yhteystiedot kuntasi tai kuntayhtymän verkkosivuilta. Kuntien verkkosivujen tietoja ei enää päivitetä.

Siirry kunnan tai kuntayhtymän verkkosivulle

Pyhäjärvi

Päivitämme hyvinvointialueen verkkosivujen tietoja. Tällä hetkellä löydät yhteystiedot kuntasi tai kuntayhtymän verkkosivuilta. Kuntien verkkosivujen tietoja ei enää päivitetä.

Siirry kunnan tai kuntayhtymän verkkosivulle

Pyhäjoki

Verkkoasioinnit

NeuvoRassi

Hyvinvointipiste NeuvoRassi tarjoaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa kaikenikäisille hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä kiireettömiä neuvonta- ja vastaanottopalveluita matalan kynnyksen periaatteella.

Palvelupaikat

Saaren koulu

Osoite:
Koulutie 9, 86100 Pyhäjoki
Katso kartalta

Pyhäntä
Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut

Koulupsykologi toimii osana perheneuvolan työryhmää ja koulujen oppilashuoltoa. Hän työskentelee yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien, koulukuraattorien, kouluterveydenhoitajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Työhön sisältyvät kehityksen, oppimisen ja tunne-elämän psykologiset tutkimukset ja arvioinnit. Myös tukea antavat keskustelut, kuntouttavat ja toiminnalliset työmuodot sekä konsultaation antaminen ovat osa psykologityötä.

Haapaveden perheneuvola palvelee Haapaveden lisäksi Pyhännän asukkaita.

Toimi näin

Ota yhteyttä puhelinaikoina.

Verkkosivut

Perheneuvolan palvelut

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen perheneuvolapalvelut

Raahe

Verkkoasioinnit

NeuvoRassi

Hyvinvointipiste NeuvoRassi tarjoaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa kaikenikäisille hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä kiireettömiä neuvonta- ja vastaanottopalveluita matalan kynnyksen periaatteella.

Reisjärvi
Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut

Koulupsykologin työn tavoitteena on edistää lapsen ja nuoren oppimista, tukea lapsen ja nuoren tasapainoista psykososiaalista kasvua sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Koulupsykologin työn avulla voidaan lisätä vanhempien, lapsen ja opettajien ymmärrystä, tietoa ja kokonaiskäsitystä lapsen tai nuoren tilanteesta. Koulupsykologi auttaa heitä suunnittelemaan ja toteuttamaan tarvittavia tukitoimia. Työskentelyn kesto ja sisältö muotoutuvat lapsen tai nuoren ja luokkayhteisön tarpeiden mukaan. Työskentelynsä pohjalta psykologi kirjoittaa tarvittavat lausunnot ja yhteenvedot opetusjärjestelyjä tai jatkotutkimuksia ja hoitoja varten. Mitä aikaisemmassa vaiheessa ongelmia tunnistetaan, sitä paremmin ongelmia kyetään myös koulussa hoitamaan. Ennaltaehkäisevä työ onkin oleellinen osa koulupsykologin työtä. Koulupsykologi on osa koulun moniammatillista verkostoa.

Koulupsykologi voi auttaa yksittäistä oppilasta esimerkiksi:
– tunne-elämän kehityksen solmukohdissa
– omassa tai perheen kriisissä
– vuorovaikutussuhteiden ongelmissa
– oppimisvaikeuksissa
– tarkkaavaisuuden ja työskentelyn pulmissa
– silloin, kun on tarvetta tehostetulle tai erityiselle tuelle.

Toimi näin

Oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus tavata psykologia. Helpoin keino on lähestyä asiaa koulukuraattorin tai kouluterveydenhoitajan kautta.

Sievi

Palvelupaikat

Jussinpekan lukio

Osoite:
Jussinmäentie 2 B, 85410 Sievi
Katso kartalta

Jussinpekan yläkoulu

Osoite:
Jussinmäentie 2, 85410 Sievi
Katso kartalta

Lauri Haikolan koulu

Osoite:
Jussintie 29 B, 85410 Sievi
Katso kartalta

Siikajoki

Verkkoasioinnit

NeuvoRassi

Hyvinvointipiste NeuvoRassi tarjoaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa kaikenikäisille hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä kiireettömiä neuvonta- ja vastaanottopalveluita matalan kynnyksen periaatteella.

Palvelunumerot

Kuraattori

Palvelupaikat

Koulutuskeskus Brahe, Ruukin luonto- ja hevoskeskus

Osoite:
Sammalkankaantie 280, 92400 Ruukki
Katso kartalta

Paavolan koulu

Alakoulu, joka sijaitsee Paavolassa.

Osoite:
Koulutie 2, 92430 PAAVOLA
Katso kartalta

Revonlahden koulu

Osoite:
Koulukuja 11, 92350 Revonlahti
Katso kartalta

Ruukin koulu

Osoite:
Opintie 1, 92400 Ruukki
Katso kartalta

Siikalatva
Taivalkoski
Tyrnävä
Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut

Toimi näin

Voit hakeutua psykologin vastaanotolle ilman lääkärin lähetettä mm. kouluterveydenhuollon kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä puhelimitse.

Päivitämme hyvinvointialueen verkkosivujen tietoja. Tällä hetkellä löydät yhteystiedot kuntasi tai kuntayhtymän verkkosivuilta. Kuntien verkkosivujen tietoja ei enää päivitetä.

Siirry kunnan tai kuntayhtymän verkkosivulle

Utajärvi

Päivitämme hyvinvointialueen verkkosivujen tietoja. Tällä hetkellä löydät yhteystiedot kuntasi tai kuntayhtymän verkkosivuilta. Kuntien verkkosivujen tietoja ei enää päivitetä.

Siirry kunnan tai kuntayhtymän verkkosivulle

Vaala

Päivitämme hyvinvointialueen verkkosivujen tietoja. Tällä hetkellä löydät yhteystiedot kuntasi tai kuntayhtymän verkkosivuilta. Kuntien verkkosivujen tietoja ei enää päivitetä.

Siirry kunnan tai kuntayhtymän verkkosivulle

Ylivieska