Päihdeasiakkaiden selviämis-, korvaus- ja vieroitushoito

Palvelun sisältö

Selviämis-, katkaisu-, korvaus- ja vieroitushoidossa pyritään päihdekierteen katkaisuun. Asiakasta tuetaan jatkohoitoon pääsyssä.
Selviämishoito
Jos päihteiden käytön lopettaminen ei onnistu omin keinoin, päihdekierteen katkaisua varten järjestetään lyhytaikaista, ympärivuorokautista hoitoa. Selviämishoito mahdollistaa turvallisen paikan alkoholin, huumeen, lääkeaineen tai muun päihteen vaikutuksesta selviämiseen. Hoitojaksot ovat yleensä lyhyitä: muutama tunti, yön yli tai enintään vuorokausi. Selviämishoidon yhteydessä saa myös neuvoja jatkohoitoon hakeutumiseen.
Korvaushoito
Korvaushoidolla tarkoitetaan opioidiriippuvuuden hoitamista korvaushoitolääkityksen tuella. Hoitoon sisältyy lääkkeen lisäksi hoitohenkilökunnan tuki, kuten säännölliset keskustelukäynnit oman työntekijän kanssa. Korvaushoidon aloitus edellyttää aina hoidon tarpeen arviointia.

Korvaushoito mahdollistaa terveyden ja elämäntilanteen kohentumisen sekä vähentää laittomien opioidien käyttöä, rikollisuutta ja kuolleisuutta. Se on tutkitusti tehokasta hoitoa, jota säätelee sosiaali- ja terveysministeriön asetus.
Vieroitushoito
Vieroitushoito on pitkäkestoisempaa hoitoa, johon kuuluu vieroitusoireiden hoidon lisäksi myös tukea elämänhallintaan, mielenterveyteen ja päihteiden käytöstä aiheutuneiden muiden ongelmien ratkaisemiseen. Vieroitushoitojakso voi kestää kahdesta neljään viikkoa.

Jos päihdeongelmainen ei itse halua hoitoa, hänet voidaan ottaa tahdosta riippumattomaan hoitoon vain, mikäli hän on välittömässä hengenvaarassa, hänen terveytensä on vakavassa vaarassa tai hän väkivaltaisuudellaan aiheuttaa vaaraa muille.

Toimi näin

Jos sinulla tai läheiselläsi on päihderiippuvuusongelma, ota yhteyttä oman paikkakuntasi päihdepäivystykseen.

Yhteystiedot

Aluekohtainen lisätieto
Selviämis-, katkaisu- ja vieroitushoito, Oulu

Päihdekierteen katkaisemiseen on saatavissa apua. Saat päihdekierteeseen katkaisu- ja vieroitushoitoa Päihdeklinikalla tai vuodeosastolla. Hoidossa saat apua fyysisiin ja psyykkisiin vieroitusoireisiin ja sinulle suunnitellaan yhdessä jatkohoito. Päihdeklinikalla toteutetaan myös korvaushoidon aloituksia ja korvaushoidon tiivistämisjaksoja.

Oulussa toimii myös Selviämisasema. Selviämisasemalle ohjaudutaan viranomaisreittiä pitkin joko poliisin, ensihoidon tai yhteispäivystyksen kautta. Selviämisaseman seurantaan voidaan ohjata täysi-ikäiset henkilöt, jotka tarvitsevat akuuttia seurantaa päihtymyksensä vuoksi.

Toimi näin

Jos sinulla tai läheiselläsi on katkaisu- tai vieroitushoidon tarve, ota yhteyttä päihdepäivystykseen käymällä paikan päällä Yrttipellontiellä. Jos terveydentilasi vaatii kiireellistä hoitoa, hakeudu lähimpään terveyskeskukseen.

Jos päihdepäivystys ja terveyskeskukset ovat kiinni, ota yhteyttä Oulun seudun yhteispäivystykseen, p. 116 117.

Palvelupaikka
Oulun päihdepäivystys
Osoite
Yrttipellontie 6,
90230 OULU

Avoinna
Ma

8-15.30

Ti

8-15.30

Ke

8-15.30

To

8-15.30

Pe

8-14.30

Päihdehoitoon hakeudutaan päihdepäivystyksen kautta. Päihdepalveluihin voi hakeutua kuka tahansa omasta tai läheisensä päihdekäytöstä tai rahapelaamisesta huolestunut oululainen. Päihde- ja peliriippuvuuden hoitoon ei tarvita erillistä lähetettä.

Päihdepäivystykseen voi tulla aikaa varaamatta. Saavuthan paikalle ennen kello 14, jotta hoitosi olisi mahdollisimman sujuvaa. Aukioloaikojen ulkopuolella ota yhteyttä Oulun seudun yhteispäivystykseen, p. 116 117.

Palvelupaikka
Päihdeklinikka
Osoite
Kajaanintie 48 C,
90220 OULU

3. kerros
Avoinna

Avoinna kaikkina viikonpäivinä ja vuorokauden aikoina.

Päihdeklinikka on osasto, jossa on 14 potilaspaikkaa. Osastolla toteutetaan katkaisu- ja vieroitushoitoa sekä korvaushoidon aloituksia ja korvaushoidon tiivistämisjaksoja.

Palvelupaikka
Selviämisasema
Osoite
Kajaanintie 48 C,
90220 OULU

1. kerros, H-siipi
Avoinna
Pe - Su

21.30-15

Selviämisasema tarjoaa turvallisen ja rauhallisen ympäristön täysi-ikäisille päihtyneille henkilöille, jotka eivät kykene sillä hetkellä huolehtimaan omasta terveydestään ja turvallisuudestaan raskaan päihtymystilan vuoksi. Selviämisasema toimii Oulussa osana Päihdeklinikan toimintaa ja sinne ohjaudutaan viranomaisten kautta. Selviämisasema palvelee perjantai-illasta sunnuntai-iltapäivään koko hyvinvointialueemme väestöä.

Jos henkilö tarvitsee päihtymyksen seurannan lisäksi muuta päivystyksellistä sairaanhoitoa, se toteutetaan edelleen Oulun yhteispäivystyksessä.

Palvelunumerot
Päihdeklinikan palvelunumero
Palvelunumero
044 703 6183
Puhelinaika

Avoinna kaikkina viikonpäivinä ja vuorokauden aikoina.

Päihdeklinikalle tullaan lähetteellä. Voit soittaa, jos haluat yhteyden Päihdeklinikalle, kuten tiedustella hoitojaksostasi.

Palvelunumerot
Selviämisaseman neuvontanumero
Selviämisaseman asiakasnumero
040 318 6688
Puhelinaika
Pe - Ma

21.30-14

Selviämisasema toimii Oulussa ja palvelee perjantai-illasta sunnuntai-iltapäivään koko hyvinvointialueemme väestöä. Selviämisasemalle ohjaudutaan aina viranomaisten kautta, eli sinne ei voi hakeutua itse. Voit soittaa, jos haluat yhteyden Selviämisasemalle: tiedustella omaisesi voinnista tai muista asioista.