Vammaisten kuntoutusohjaus

Palvelun sisältö

Kuntoutusohjauksella autetaan vammaista henkilöä hankkimaan ja saamaan yhteiskunnallisia palveluja. Kuntoutusohjauksen tarkoituksena on varmistaa, että kuntoutus tukee kuntoutujan selviytymistä arjessa. Tavoitteena on, että kuntoutujan arki on sujuvaa ja että hän pystyy elämään mielekästä elämää.

Kuntoutusohjauksessa ohjaaja arvioi kuntoutujan toimintakykyä, selviytymistä ja elämänhallintaa kuntoutujan omassa arjessa ja elinympäristössä. Kuntoutusohjaaja selvittää arvioinnin avulla, millaista kuntoutusta ja millaisia palveluja kuntoutuja tarvitsee. Kuntoutusohjauksessa voidaan myös auttaa kuntoutujaa siirtymään työelämään esimerkiksi työnohjauksen avulla.

Kuntoutuja saa tarvittaessa tietoa siitä, mitä etuuksia hän voisi saada sekä apua niiden hakemiseen. Lisäksi kuntoutuja saa sairauteensa tai vammaansa liittyvää käytännön tietoa sekä opastusta tarvittavien apuvälineiden käyttöön. Kuntoutusohjaaja tukee ja auttaa kuntoutujaa myös esimerkiksi muiden tahojen kanssa käytävissä palavereissa ja kuntoutuksen suunnittelussa.

Toimi näin

Ota yhteyttä kuntasi kohdalla ilmoitettuun tahoon tai vammaisten palveluohjaukseen.

Yhteystiedot

Aluekohtainen lisätieto
Vammaisten kuntoutusohjaus, Pyhäntä

Vammaisten kuntoutusohjaus on neuvontaa, jonka tarkoituksena on parantaa henkilön edellytyksiä itsenäiseen ja omatoimiseen elämään.

Kuntoutusohjausta järjestetään sekä vammaisille että kehitysvammaisille heidän yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Toimi näin

Vammaisten kuntoutusohjauksesta voi kysyä lisää vammaispalvelujen sosiaalityöntekijältä.

Palvelua ei ole tarjolla tällä alueella.

Kenelle ja millä ehdoin

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista