Aluehallituksen jaostot

Hallituksen jaostot päättävät ja valmistelevat yksilö- ja henkilöstöasioista

Lue lisää alta
Henkilöstöjaosto linjaa henkilöstöasioita

Henkilöstöjaosto linjaa henkilöstöasioita, päättää hyvinvointialueelle kuuluvasta virka- ja työehtosopimuksen soveltamisesta ja linjaa johtavien viranhaltijoiden palkat sekä valmistelee muita aluehallituksen sille määräämiä henkilöstöasioita.

Yksilöasioiden jaosto tekee asiakasta koskevia päätöksiä

Hyvinvointialueella on kaksi yksilöasioiden jaostoa. Jaosto 1 käsittelee vammaisten ja ikäihmisten palveluja koskevia asioita. Jaosto 2 käsittelee perhe- ja sosiaalipalveluja (mukaan lukien asiakasmaksut ja toimeentulotuki).