Vaikuttamistoimielimet

Vaikuttamistoimielimet ovat alueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamiskanavia.

Lue lisää alta
Alueen asukkaiden näkemysten kuuleminen on tärkeää

Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet ovat lakisääteisiä nuorten, vammaisten henkilöiden sekä ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamiskanavia. Pohteen vaikuttamistoimielimiä ovat nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto. Vaikuttamistoimielimet ovat mukana osallistumisen ja kuulemisen kehittämisessä hyvinvointialueella.

Vaikuttamistoimielimet osallistuvat hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä heidän edustaman kohderyhmän palveluiden kannalta. Vaikuttamistoimielimet valitaan aluevaltuustokausittain.

Vaikuttamistoimielinten jäsenet on valittu hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä. Jokaisesta vaikuttamistoimielimestä on valittu yksi edustaja ja varaedustaja. Aluehallitus on nimennyt myös edustajansa ja varaedustajansa jokaiseen vaikuttamistoimielimeen.

Nuorisovaltuusto tuo nuorten äänen kuuluviin

Nuorisovaltuusto toimii nuorten äänenä kaikessa hyvinvointialueen päätöksenteossa, joka vaikuttaa nuoriin nyt ja tulevaisuudessa.

Se voi tehdä aloitteita aluehallitukselle ja sillä on edustaja aluevaltuustossa, yhdyspinta-, tulevaisuus- ja turvallisuuslautakunnassa sekä opiskeluhuollon yhteistyöryhmässä.

Vanhusneuvosto edistää ikäihmisten osallisuutta

Vanhusneuvosto toimii ikääntyneen väestön äänenä kaikessa hyvinvointialueen päätöksenteossa, joka vaikuttaa ikääntyneeseen väestöön nyt ja tulevaisuudessa.

Se voi tehdä aloitteita aluehallitukselle ja sillä on edustaja yhdyspintalautakunnassa.

Vammaisneuvosto edistää vammaisten osallisuutta

Vammaisneuvosto toimii vammaisten äänenä kaikessa hyvinvointialueen päätöksenteossa, joka vaikuttaa vammaisiin henkilöihin nyt ja tulevaisuudessa.

Se voi tehdä aloitteita aluehallitukselle ja sillä on edustaja yhdyspintalautakunnassa.