Vaikuttamistoimielimet

Vaikuttamistoimielimet ovat nuorten, iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden kuulemiskanavia

Alueen asukkaiden näkemysten kuuleminen on tärkeää

Vaikuttamistoimielimet ovat nuorten, iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden kuulemiskanavia. Päätökset perustuvat erilaisten näkökulmien huomiointiin. Vaikuttamistoimielimiä ovat nuorisovaltuusto​, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Ne edistävät demokratiaa ja myös niiden asukkaiden kuulemista, jotka kokevat tulevansa heikosti kuulluksi.

Vaikuttamistoimielimet osallistuvat hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.

Nuorisovaltuusto tuo nuorten äänen kuuluviin

Nuorisovaltuusto toimii nuorten äänenä kaikessa hyvinvointialueen päätöksenteossa, joka vaikuttaa nuoriin nyt ja tulevaisuudessa.

Se tekee aloitetta aluehallitukselle ja sillä on edustaja yhdyspinta-, tulevaisuus- ja turvallisuuslautakunnassa sekä aluevaltuustossa.

Vanhusneuvosto edistää ikäihmisten osallisuutta

Vanhusneuvosto toimii vanhusten äänenä kaikessa hyvinvointialueen päätöksenteossa, joka vaikuttaa vanhusväestöön nyt ja tulevaisuudessa.

Se tekee aloitteita aluehallitukselle ja valitsee edustajansa yhdyspintalautakuntaan.

Vammaisneuvosto edistää vammaisten osallisuutta

Vammaisneuvosto toimii vammaisten äänenä kaikessa hyvinvointialueen päätöksenteossa, joka vaikuttaa vammaisiin henkilöihin nyt ja tulevaisuudessa.

Se tekee aloitteita aluehallitukselle ja valitsee edustajansa yhdyspintalautakuntaan.