Sivuston saavutettavuus

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen verkkosivusto on suunniteltu saavutettavaksi. Se tarkoittaa sitä, että sivuja on mahdollisimman helppo käyttää ja sieltä löytyvää tietoa on helppo ymmärtää.

Lue lisää alta
Sivusto, jota on helppo käyttää ja helppo ymmärtää

Saavutettavaa sivua on mahdollista kuunnella esimerkiksi heikkonäköisten ruudunlukulaitteella. Kehitämme sivustoamme jatkuvasti, jotta käyttäjä löytäisi etsimänsä tiedon helposti, vaikka tietomäärä on suuri.

Verkkosivuillamme käytämme selkeää yleiskieltä tai selkokieltä. Selkeä kieli ja helppokäyttöisyys auttavat kaikkia ihmisiä. Erityisesti ne auttavat ihmisiä, joiden on vaikea oppia, muistaa tai hahmottaa asioita.

Pohteen sivuille on myönnetty Selkeästi meille -tunnus

Pohde.fi-verkkosivuille on myönnetty Selkeästi meille -tunnus. Se kertoo siitä, että pidämme kognitiivista saavutettavuutta tärkeänä asiana ja olemme siinä edelläkävijöitä. Kognitiivinen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että verkkopalvelu on suunniteltu siten, että sitä on helppo käyttää ja sieltä löytyvää tietoa on helppo ymmärtää.

Selkeästi meille -hanke (selkeastimeille.fi)

Selkeästi meille -tunnus, jossa on teksti: Tämä palvelu on selkeästi meille.

Saavutettavuusvaatimusten toteutumista valvotaan

Laki velvoittaa, että ihan jokaisen ihmisen on voitava käyttää verkkopalvelua tai mobiilisovellusta vaivattomasti. Esimerkiksi näkövamma tai kuulovamma ei saa olla este palvelun käytölle.

Saavutettavuusvaatimukset koskevat verkkopalvelujen teknistä saavutettavuutta, sivujen tulee olla niin sanottujen WCAG-kriteerien A- tai AA-tasolla. Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista.

Verkkosivuston saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen verkkosivustoa osoitteessa https://pohde.fi. Se on laadittu 3.12.2022, päivitetty 24.7.2023. Verkkosivustoamme koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio.

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten Pohteen verkkosivuilla noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei-saavutettava sisältö

Verkkosivusto täyttää suurimman osan saavutettavuusvaatimuksista. Merkittävimmät esteet saavutettavuudessa on listattu alla. Korjauksia tehdään osana palvelun kehitystyötä.

Ei-saavutettava sisältö ja vastaava WCAG 2.1 -vaatimus, joka ei täyty:

  •  Kielen valinta ei ole saavutettavissa näppäimistöllä (WCAG 2.1.1)
  • Useilla painikkeilla ei ole näkyvää kohdistusta näppäimistöllä käytettäessä (WCAG 2.4.7)
  • Palautelomakkeella on puutteita näppäimistöllä navigoitaessa, muun muassa näkyvä kohdistus ja valintojen saavutettavuus (WCAG 2.1.1 ja 2.4.7)
  • Tapahtumakalenterin etsi-toiminnon kontrasti on heikko, harmaa #999999 ja valkoinen #FFFFFF (WCAG 1.4.3)
  • Tapahtumakalenterin näkyvässä kohdistukessa on puutteita (WCAG 2.4.7)
  • Etsi-lomakkeen näkyvässä kohdistukessa on puutteita (WCAG 2.4.7)
  • Koulutuskalenteri ei ole saavutettava värien kontrastien, kohdistuksen näkyvyyden ja näppäimistökäytön suhteen (WCAG 1.1.1, 1.4.3, 2.1.1 ja 2.4.7)

Ilmoita saavutettavuuspuutteesta

Päivitämme ja kehitämme sivustoa jatkuvasti. Ota yhteyttä, jos huomaat saavutettavuudessa puutteita eli www-sivustolla julkaistu materiaali ei ole havaittavissa ja ymmärrettävissä kaikille. Ilmoitathan meille myös, jos sisällön selkeydessä tai hallittavuudessa on puutteita. Teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Ilmoita saavutettavuuspuutteesta palautelomakkeen kautta tai sähköpostitse

Jätä verkkosivustoa koskeva palaute

Viestintä
viestinta@pohde.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus (a) avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Saavutettavuus ja esteettömyys terveyskeskuksissa ja muissa palveluyksiköissä

Erilaisten automaattien käytön pitää olla mahdollista kaikille ja fyysisen ympäristön pitää mahdollistaa automaatille pääsy. Esteettömyys ja saavutettavuus merkitsevät yhdenvertaista pääsyä fyysiseen ympäristöön, kuljetukseen, tiedottamiseen ja viestintään, muun muassa tieto- ja viestintäteknologiaan ja -järjestelmiin, sekä muihin yleisölle avoimiin tai tar-
jottaviin järjestelyihin ja palveluihin sekä kaupunki- että maaseutualueilla.

Saavutettavuuden esteet tulee tunnistaa ja poistaa muun muassa

  • rakennuksista: kouluista, asunnoista, terveydenhuoltoyksiköistä ja työpaikoista
  • teistä, kuljetuksista sekä sisä- että ulkotiloissa
  • tiedottamisesta ja viestinnästä.
Palvelukieli

Maahanmuuttajille osallisuus ja esteettömyys tarkoittaa kommunikaatiota selkosuomella tai muun kielisellä viestinnällä. Asiointitilanteissa käytetään tarvittaessa tulkkausta.

Viestinnässä käytetään selkosuomen tukena myös havainnollistavia kuvia, jolloin myös heikommalla kielitaidolla on helpompi tulkita, mistä puhutaan.

Potilastietojärjestelmään pitää kirjata selkeä merkintä asiakkaan tulkintarpeesta

Palveluntuottajilla on velvollisuus huolehtia tulkkauksesta. Myös puheentuottamiseen tai kirjoittamiseen on tarjottava apua tarvittaessa. Palveluntuottajilla tulee olla valmius etätulkkauksen käyttöön paikanpäällä, tietokoneen, tabletin tai kännykän kautta.

Pohteen puhelinvaihde

Puhelinpalvelu avoinna ma-pe kello 7-19

Tästä numerosta voit tiedustella yhteystietoja, jos et löydä etsimääsi puhelinluettelostamme tai et tiedä mihin soittaa.