Aluehallitus koolla: käsittelyssä pelastustoimen palvelutasopäätös ja lääkäriryhmän palkanmaksuasian jatkotoimenpiteet

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 31.10.2023 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla.

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle pelastustoimen palvelutasopäätöksen 2024–2025 hyväksymistä

Pelastustoimen palvelutasopäätös on pelastustoimen lainsäädännön perusteella tehtävä päätös, joka määrittää, kuinka pelastustoimen lakisääteiset palvelut järjestetään ja tuotetaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Palvelutasopäätösesityksen on Pohteella ensin käsitellyt turvallisuuslautakunta kokouksessaan 9.10.2023. Palvelutasopäätöksestä päättää aluevaltuusto aluehallituksen esityksen pohjalta. Sisäministeriön asetuksen mukaisesti palvelutasopäätös on hyväksyttävä viimeistään 1.12.2023.

Virheellisesti sovellettuun sopimukseen liittyen ei esitetä jatkotoimenpiteitä

Paikallisen sopimuksen virheellisen tulkinnan vuoksi yksittäiselle lääkäriryhmälle on maksettu palkkaa eri tavalla kuin sopimuksessa on tarkoitettu. Hyvinvointialue on selvittänyt asiaa eri tavoin sen jälkeen, kun virhetulkinta havaittiin kesäkuussa 2023.

Oikeudellisen arvioinnin ja asiantuntijalausunnon lisäksi paikallisen sopimuksen valmisteluun, laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuneita henkilöitä on kuultu. Asiaa on käsitelty aluehallituksessa ja henkilöstöjaostossa useita kertoja.

Henkilöstöjaoston päätöksen (21.9.2023 § 91) mukaan paikallisen sopimuksen virheellinen tulkinta on vakiintunut. Henkilöstöjaosto on katsonut, että työnantajalla ei ole viranhaltijalain mukaista perustetta maksettujen palkkojen takaisinperintään. Asianosaisten kuulemisten jälkeen työnantaja on ryhtynyt työnjohto-oikeudellisiin toimenpiteisiin.

Virheestä on aiheutunut hyvinvointialueelle taloudellista vahinkoa. Tämän vuoksi on harkittu, onko vahingon korvaamista koskevalle vaatimukselle oikeudellisia perusteita ja edellyttääkö hyvinvointialueen etu asiassa jatkotoimenpiteitä.

Aluehallitus keskusteli asiasta ja merkitsi tiedoksi selvitykset ja tehdyt toimenpiteet. Aluehallitus päätti saamansa selvityksen ja oikeudellisen arvioinnin perusteella, ettei asiassa ole aihetta jatkotoimenpiteille hyvinvointialueen kokonaisetu huomioiden.

Muut kokousasiat

Aluehallitus käsitteli myös muun muassa seuraavia asioita:

  • Ero aluehallituksen ja henkilöstöjaoston varajäsenyyksistä sekä tulevaisuuslautakunnan jäsenyydestä
  • Valtuustoryhmän nimen hyväksyminen
  • Sähkön hankinnan kilpailuttaminen
  • Asiakaskohtaisten vuokrasopimusten tarkistaminen

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 14.11.2023.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivustolta aluehallituksen sivulta.

Yhteyshenkilöt

Tapani Tölli
Aluehallituksen puheenjohtaja
tapani.tolli@pohde.fi

Ilkka Luoma
Hyvinvointialuejohtaja
ilkka.luoma@pohde.fi

Kirsti Ylitalo-Katajisto
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja
kirsti.ylitalo-katajisto@pohde.fi

Jouko Luukkonen
Konsernipalvelujen johtaja
jouko.luukkonen@pohde.fi