Aluevaltuusto koolla – kehysriihen linjauksista keskusteltiin aktiivisesti

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontui 22.4.2024 puheenjohtaja Kai Pajalan johdolla. Aluevaltuusto käsitteli asiakasmaksuja, muutosta ensihoidon palvelutasopäätökseen ja muita ajankohtaisia asioita. Aluevaltuusto kuuli kokouksessa myös kehysriihen linjauksista hyvinvointialueen näkökulmasta.

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma kävi ajankohtaiskatsauksessaan läpi hallituksen kehysriihen linjauksia. Linjauksilla on toteutuessaan vaikutuksia Pohteen taloudelliseen tilanteeseen ja palvelujen järjestämiseen.

− On huomioitava, että tässä vaiheessa kyseessä ovat hallituksen linjaukset, joiden toimeenpano vaatii normaalin lainvalmistelun kuulemisineen. Linjausten toteuttaminen edellyttää muun muassa terveydenhuoltolain muutosta, Ilkka Luoma muistuttaa.

Hallitus teki kehysriihessä myös sairaalaverkkoa koskevia linjauksia, joiden tavoitteena on tasapainottaa julkisia menoja ja vastata terveydenhuollon henkilöstöpulaan. Linjaukset koskevat perusterveydenhuollon päivystyksiä ja tiettyjen sairaaloiden erikoissairaanhoitoa sekä niissä toimivia yhteispäivystyksiä. Pohjois-Pohjanmaalla linjaukset koskisivat Raahen sairaalaa sekä Oulaskankaan sairaalaa Oulaisissa, mikäli kehysriihen linjaukset konkretisoituvat hyvinvointialueita sitovaksi lainsäädännöksi. Muutosten on suunniteltu astuvan voimaan 1.1.2026.

− Kehysriihen linjaukset luonnollisesti puhututtivat valtuutettuja, sillä sieltä tulleet linjaukset vaikuttavat toteutuessaan myös Pohteeseen. Seuraamme aktiivisesti lainsäädäntötyön etenemistä ja kansallista ohjausta, sanoo aluevaltuuston puheenjohtaja Kai Pajala.

Lisätietoa kehysriihen linjausten vaikutuksista Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueeseen löytyy tästä tiedotteesta:

https://pohde.fi/ajankohtaista/uutiset/hallituksen-kehysriihen-linjauksilla-toteutuessaan-vaikutus-raahen-ja-oulaskankaan-sairaaloiden-toimintaan/

Aluevaltuusto päätti kuntouttavan osapäivätoiminnan ja kotikuntoutuksen asiakasmaksuista

Aluevaltuusto päätti kokouksessaan, että pitkäaikaisen laitoshoidon tai -palvelun asiakkaiden liikkumisen tuen matkoista ei peritä erillistä asiakasmaksua 1.6.2024 alkaen.

Kuntouttavan osapäivätoiminnan lähipalvelun ja etäpalvelun asiakasmaksut vahvistetaan 1.6.2024 alkaen seuraavasti:

 • Osapäivätoiminta lähipalveluna 13,60 euroa sisältäen aamupalan ja lounaan tai lounaan ja päiväkahvin. Mahdollinen kuljetusmaksu määräytyy sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen tuen palvelun perusteella.
 • Osapäivätoiminta etäpalveluna 5,91 euroa sisältäen toiminnan.

Kuntouttavan päivätoiminnan kokopäiväisen päivätoiminnan asiakasmaksuksi on päätetty aiemmin 21,10 euroa. Asiakasmaksu tarkistetaan vuosittain.

Lisäksi aluevaltuusto päätti kotikuntoutuksen asiakasmaksut 1.6.2024 alkaen uusien asiakkaiden osalta seuraavasti:

 • Ennaltaehkäisevä kotikuntoutusjakso on 13,40 euroa käyntikerralta ja asiakkaalta laskutetaan enintään kaksi käyntikertaa viikossa. Maksu sisältää kuntoutusjakson jälkeisen seurantakäynnin tai -puhelun.
 • Arvioiva kotikuntoutusjakso 40,20 euroa viikossa riippumatta viikoittaisista käyntimääristä. Maksu sisältää kuntoutusjakson jälkeisen seurantakäynnin tai -puhelun.
 • Tehostetun kotikuntoutusjakson asiakasmaksu sisältyy säännöllisen kotihoidon tulosidonnaiseen asiakasmaksuun.

Kotikuntoutuksen asiakasmaksu tarkistetaan vuosittain. Asiakasmaksu ei kerrytä maksukattoa.

Asiaan liittyen esitettiin ponsi, jonka mukaan aluevaltuusto toivoo kiinnitettävän erityistä huomiota siihen, että kotikuntoutuksen asiakkaille tiedotettaisiin mahdollisuudesta saada huojennusta asiakasmaksuihin. Lisäksi aluevaltuusto toivoo selvitystä siitä, missä laajuudessa ja mitkä kotikuntoutuspalvelut toteuttaa sosiaalihuollon ammattilainen ja mitkä terveydenhuollon ammattilainen.

Ensihoidon palvelutasopäätöstä muutettiin

Aluevaltuusto päätti muuttaa ensihoidon palvelutasopäätöstä ajalle 1.6.2024 – 31.12.2025. Palvelutasopäätöksen muutos mahdollistaa muun muassa palvelun kohdentamisen paremmin niihin aikoihin, joiden on todettu olevan kiireisempiä esimerkiksi alueilla, joilla on matkailua ja tapahtumia. Muutoksen jälkeen lauantaisin ja sunnuntaisin päiväaikaan hyvinvointialueella tulee olla valmiudessa vähintään 40 ensihoitoyksikköä. Palvelutasopäätöksen mukaiseen valmiuteen voidaan tehdä hetkellisiä perusteltuja operatiivisia muutoksia.

Muutos varmistaa osaltaan ensihoitoyksikköjen tehokkaan käytön ja ensihoitopalvelun valmiuden muuttuneessa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä. Muutoksella ei ole vaikutusta ensihoitoyksikköjen kokonaismäärään eikä vasteaikoihin.

Aluevaltuusto päättää vuoden 2023 tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta kesäkuussa

Aluevaltuusto sai kokouksessaan katsauksen hyvinvointialueen vuoden 2023 tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta, josta se päättää kokouksessaan 17.6.

Alustavien tietojen mukaan hyvinvointialueen toimintatuotot vuonna 2023 olivat 331,9 miljoonaa euroa ja valtion rahoitus 1,73 miljardia euroa. Toimintakulut olivat 2,09 miljardia euroa. Investointeja tehtiin 147,5 miljoonalla ja pitkäaikaista lainaa Pohde nosti 150 miljoonaan euroa. Nettorahoituskulut olivat 8,8, miljoonaa ja poistot 36,9 miljoonaa euroa. Pohteen alijäämä vuodelta 2023 on 72,2 miljoona euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2023 lopussa oli 17 902 henkilöä.

− Pohteen taloudellinen tilanne on haastava, kuten muillakin hyvinvointialueilla. Alijäämien tulee olla katettuna viimeistään vuoden 2026 lopussa. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimenpiteillä on ollut vaikutusta, ja kustannuskehitystä on saatu käännettyä kestävämmälle uralle. Kansallisessa vertailussa Pohteen alijäämä asukasta kohti oli alle maan keskitason. Tällöin vuoden 2023 alijäämää on mahdollista kattaa vuonna 2025 kansalliseen keskiarvoon perustuvalla takautuvalla täydentävällä rahoituksella, kertoo Ilkka Luoma.

Muut kokousasiat

Lisäksi aluevaltuusto käsitteli seuraavia asioita ja päätti niistä esityslistan mukaisesti:

 • Aluevaltuutetun tehtävän päättyminen ja uuden aluevaltuutetun kutsuminen: Aluevaltuustoon valitaan edesmenneen aluevaltuutetun Jari Nahkasen tilalle varsinaiseksi aluevaltuutetuksi Heli Hietala. Lisäksi SDP on pyytänyt, että varajäseneksi kutsutaan aluevaalituloksen perusteella Jari Männikkö.
 • Kuntien, kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirin selvitykset ja esitykset hyvinvointialueelle siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja toimitiloista.

Aluevaltuusto myös lähetti aluehallitukselle valmisteltavaksi aloitteita:

 • Valtuutettu Hanna-Leena Mattilan aloite: Selvitys STM:n sairaalaverkkoselvityksen vaikutuksesta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella
 • Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmän ja valtuutettu Mäkirannan aloite: Oulaskankaan sairaalan toiminta säilytettävä ennallaan
 • Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmän ja valtuutettu Mäkirannan aloite: Jatkoaika Raahen ympärivuorokautiselle päivystykselle
 • Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän, kokoomuksen aluevaltuustoryhmän ja valtuutetut Flöjtin, Koskelan, Heikuran, Kemppaisen ja Mäkirannan aloite: Selkeytetään terveyspalveluiden asiakasmaksujen kertymistä terveydenhuollon maksukattoon ja asiakasmaksujen maksuvapauden ja huojentamisen mahdollisuutta
 • Valtuutettu Mika Flöjtin aloite: Hoivan tarpeen arvioidut tiedot osaksi Pohteen päätöksentekoa

Seuraavat kokoukset, tallenne ja pöytäkirja

Aluevaltuusto kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 17.6.2024.

Kokouksen tallenne on nähtävissä verkkosivuilla kokouksen jälkeisestä päivästä alkaen kahden viikon ajan.

Kokouksen pöytäkirja tulee nähtäväksi hyvinvointialueen verkkosivuille.

Yhteyshenkilöt

Kai Pajala
Aluevaltuuston puheenjohtaja

Ilkka Luoma
Hyvinvointialuejohtaja