Hallituksen kehysriihen linjauksilla toteutuessaan vaikutus Raahen ja Oulaskankaan sairaaloiden toimintaan

Julkaistu
Hallitus teki 16.4.2024 kehysriihessään linjauksia sairaalaverkkouudistuksesta. Linjaukset koskevat perusterveydenhuollon päivystyksiä ja tiettyjen sairaaloiden erikoissairaanhoitoa sekä niissä toimivia yhteispäivystyksiä. Pohjois-Pohjanmaalla linjaukset koskisivat Raahen sairaalaa sekä Oulaskankaan sairaalaa Oulaisissa, mikäli kehysriihen linjaukset konkretisoituvat hyvinvointialueita sitovaksi lainsäädännöksi.

Tavoitteena hallituksella on muutoksillaan tasapainottaa julkisia menoja ja vastata terveydenhuollon henkilöstöpulaan. Muutosten on suunniteltu astuvan voimaan 1.1.2026. Hallituksen esittelemät linjaukset ovat poliittisia linjauksia, jotka vaativat ennen toteutumista muun muassa lainsäädännön muutoksia.

Muutoksia erikoissairaanhoidon palveluihin sekä yöpäivystyksiin

Hallituksen linjausten mukaan vuoden 2026 alusta alkaen Oulaskankaan sairaalassa olisi mahdollista tehdä päiväkirurgisia toimenpiteitä, mutta ei ympärivuorokautista leikkaussalivalmiutta tai leikkauksen jälkeistä osastohoitoa edellyttäviä leikkauksia. Esityksen mukaan Oulaisissa jatkuisi erikoisalojen polikliininen toiminta ja konservatiivisten alojen vuodeosastotoiminta ja osastojen vaatima päivystys. Päivystys olisi osastopotilaita varten. Oulaisissa päättyisi kirurgista osastohoitoa vaativa leikkaustoiminta ja siten kirurginen osasto muuttuisi sisällöltään. Mikäli hallituksen esitys toteutuisi, ei Oulaisissa olisi enää jatkossa päivystystä asukkaille, mutta sen sijaan klo 22 saakka iltaisin ulottuva kiirevastaanottotoiminta olisi mahdollinen.

Esitettyjen linjausten mukaan perusterveydenhuollon päivystys olisi lakkaamassa Pohteen alueella Raahessa viimeistään 31.12.2025, mutta myös Raahessa olisi mahdollisuus toteuttaa arki-iltojen ja viikonloppujen kiirevastaanottotoimintaa klo 22 saakka. Pohjois-Pohjanmaalla perusterveydenhuollon päivystystä olisi vuoden 2026 alusta alkaen mahdollista ylläpitää ainoastaan Kuusamossa, perusteluna tälle ovat pitkät etäisyydet.

Hyvinvointialuejohtajilta kannanotto lisäsopeutuksiin

Hyvinvointialuejohtajien ammatillinen verkosto H23 on ottanut kantaa kehysriiheen liittyen. Kehysriihessä päätetyt lisäsopeutukset hyvinvointialueiden talouteen ovat huomattavia ja suunnitellut lisäsäästöt kasvattavat paineita alueellisten lisämuutosohjelmien toteuttamiseen. Verkosto toteaa, että osa kaavailluista muutoksista on ristiriidassa hyvinvointialueille asetettujen tavoitteiden kanssa ja tästä herää huoli lisäsopeutusten kohdistumisesta ihmisten arkeen. Hyvinvointialuejohtajat peräänkuuluttavat työrauhaa kehittää ja uudistaa asukkaiden tarvitsemia palveluja.