Aluevaltuuston vuoden ensimmäisessä kokouksessa käytiin läpi vuodenvaihteen siirtymää ja vahvistettiin asiakasmaksuja

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluevaltuusto kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa 30.1.2023 puheenjohtaja Kai Pajalan johdolla.

Viransijainen hyvinvointialuejohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto antoi katsauksen vuodenvaihteen siirtymään. Hyvinvointialueen käynnistäessä toimintaansa pääpaino on ollut ydintoiminnan turvaamisessa. Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut ovat jatkuneet tutuissa toimipaikoissa ja numeroissa. Palvelujen kehittäminen tapahtuu vaiheittain.

Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen kävi läpi siirtymää henkilöstön näkökulmasta. Palkanmaksun sujuvuus on pyritty varmistamaan monin keinoin. Henkilöstöjärjestöjen kanssa aloitetaan rajatut yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat noin 400 henkilöä ja joissa neuvotellaan ensisijaisesti muutoksista tehtävänkuvissa.

Lisäksi aluevaltuusto käsitteli muun muassa seuraavia asioita:

  • Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen sammutusvesisuunnitelma
  • Lapsiperheiden kotipalvelun ja liikkumisen tuen palvelun asiakasmaksut
  • Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalvelujen asiakasmaksut ja käyttövarat
  • Pelastustoimen tilannekatsaus
  • Tilintarkastuspalvelun hankinta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle ja sen tytäryhteisöille tilikausille 2023–2026

Tutustu kokouksen esityslistaan verkossa.

Lapsiperheiden kotipalvelujen, liikkumisen tuen palvelun ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalvelujen asiakasmaksut vahvistettiin

Tulevaisuuslautakunta on tehnyt esitykset lapsiperheiden kotipalvelun, liikkumisen tuen palvelun ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalvelujen asiakasmaksuista 1.1.2023 alkaen. Aluehallitus käsitteli asiakasmaksuja 10.1.2023, ja aluevaltuusto vahvisti maksut.

Uudet asiakasperheet voivat saada maksutta kahden viikon mittaisen, yhteensä enintään 15 tuntia kestävän kotipalvelun jakson kerran vuodessa. Säännöllisestä lapsiperheiden kotipalvelusta peritään asiakasmaksulain mukainen tulosidonnainen asiakasmaksu. Tilapäisestä lapsiperheiden palvelusta peritään tasasuuruinen asiakasmaksu 12,20 euroa tunnilta enintään kolmelta tunnilta vuorokaudessa. Maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä soveltamisohjeen mukaisesti.

Liikkumisen tuen matkan asiakasmaksu määräytyy matkan pituuden ja Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) hinnaston arvolipun mukaisesti. Asiakasmaksua ei peritä asiakkailta, joilla on rintamapalvelus-, rintamasotilas-, rintama- tai miinanraivaajatunnus tai jotka ovat partisaanien uhreja tai sotaleskiä vuosien 1939–1945 sotien johdosta.

Lisäksi aluevaltuusto päätti mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalvelujen asiakasmaksuista ja käyttövaroista. Lyhytaikaisesta asumispalvelusta ei peritä asiakasmaksua.

Asumiskuntoutuksessa peritään asiakkaalta 7,60 euroa vuorokaudessa vuokran osuutta, jos asiakkaalla ei ole omaa asuntoa, ja mahdolliset ateriamaksut. Asumiskuntoutuksen intervallijaksosta peritään asiakkaalta asiakasmaksuna 22,80 euroa vuorokaudessa. Tukiasumisesta ei peritä asiakasmaksua, mutta asiakas maksaa mahdolliset ateriamaksut.

Sosiaalihuoltolain mukaisen yhteisöllisen asumisen asiakasmaksupäätöksessä huomioidaan laskennallinen käyttövara 792,11 euroa kuukaudessa ja laskelmassa vähennetään lääkekulut, kuten ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. Ympärivuorokautisen palveluasumisen käyttövara korotetaan lakisääteisestä vähimmäiskäyttövarasta 283,10 euroon kuukaudessa. Käyttövaran nostamisella tuetaan asiakkaan mahdollisuutta harrastaa aktiivisesti ja valmistaa omatoimisesti aterioita, mikä tukee asiakkaan kuntoutumista.

Pelastustoimen siirtymä on sujunut turvallisesti

Pelastusjohtaja Petteri Jokelainen antoi katsauksen pelastustoimen siirtymän sujumisesta. Kahden pelastuslaitoksen yhdistyminen, uuden Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen aloittaminen ja pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueelle on tapahtunut hallitusti, ja pelastustoimen palvelutuotanto on pystytty turvaamaan.

Henkilöstön näkökulmasta keskeistä on ollut palkanmaksun varmistaminen kaikille työntekijäryhmille, työvuorojärjestelyt, järjestelmien yhteensovittaminen, sopimushenkilöstön huomioiminen sekä henkilöstön saatavuus ja riittävyys.

Vuoden aikana tehdään uusi riskianalyysi, laaditaan palvelutasopäätös 2024–2025 ja kehitetään palvelutuotantoa, varautumista, omavalvontaa sekä seurantaa ja raportointia.

Seuraavat kokoukset, tallenne ja pöytäkirja

Aluevaltuuston kevään 2023 kokoukset

  • Ma 30.1.2023 kello 9–15
  • Ma 20.2.2023 kello 9–15
  • Ma 17.4.2023 kello 9–15
  • Ma 12.6.2023 kello 9–15

Kokouksen tallenne on nähtävissä verkkosivuilla kokouksen jälkeisestä päivästä alkaen kahden viikon ajan.

Kokouksen pöytäkirja tulee nähtäväksi hyvinvointialueen verkkosivuille.

Yhteyshenkilöt

Kai Pajala
Aluevaltuuston puheenjohtaja
kai.pajala@taidegalleriapajala.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Kirsti Ylitalo-Katajisto
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja
kirsti.ylitalo-katajisto@pohde.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde