Haastattelukutsu: Pohteen elintapaohjauksen toimintamallin kehittäminen

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue kehittää elintapaohjaukseen toimintamallia. Osana tätä työtä selvitämme sekä Pohteen alueen asukkaiden että ammattilaisten tarpeita, toiveita, odotuksia ja tottumuksia liittyen elintapaohjaukseen.

Hei Pohjois-Pohjanmaan asukas!

Elintapaohjaus on palvelu, joka tukee terveellisten elämäntapojen omaksumisessa ja ylläpitämisessä. Elintapaohjaus voi kattaa muun muassa ravitsemuksen, liikunnan, uniterveyden ja kulttuurihyvinvoinnin.

Tavoitteenamme on ymmärtää eri näkökulmista, millaisia kokemuksia ja näkemyksiä liittyy elintapaohjaukseen, hyvinvoinnista huolehtimiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Kuulisimme etänä toteutettavassa haastattelussa mielellämme sinun ajatuksiasi. Sinulla ei tarvitse olla kokemusta elintapaohjauksesta. 

Mitä?
Ryhmähaastattelu elintapaohjauksen kehittämisestä. 

Kenelle?
Täysi-ikäisille pohjois-pohjanmaalaisille.

Milloin?
Torstaina 6.6. klo 16:30 – 18:30 Teamsin kautta. 

Miksi?
Pääset vaikuttamaan alueemme hyvinvointipalvelujen kehittämiseen. Osallistujien kesken arvotaan kaksi elokuvalippua. 

Miten?
Haastattelun kesto on noin kaksi (2) tuntia. Haastattelu on anonyymi ja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Haastattelu litteroidaan ja siitä tehdään paikan päällä muistiinpanot, mutta kenenkään osallistujan näkemyksiä ei julkaista nimellä missään. Haastattelun toteuttaa Pohteen kumppani Kaskas. 

Saat kutsun ilmoittautumisen jälkeen. Viisitoista ensimmäistä mahtuu mukaan.

Mikäli haluat osallistua haastatteluun, paina Ilmoittaudu-painiketta.

Ilmoittaudu

Elintapaohjauksen palvelukokonaisuutta kehitetään EU-rahoituksella (Next Generation EU).

Euroopan unionin rahoittama -logo

Lisätietoja haastattelun käytännön toteutuksesta: Mert Sola (mert.sola@kaskas.fi) ja Niina Lehtimäki (niina.lehtimaki@kaskas.fi)

Lisätietoa hanketyöstä: https://pohde.fi/tietoa-meista/kehittaminen-ja-innovaatiot/kehittamishankkeet/kestavan-kasvun-ohjelma-2/pilari-4-investointi-2/

Kiitos jo etukäteen!

Ystävällisin terveisin,
KasKas Oy ja
Pohteen Hyvinvoinnin edistämisen hanketiimi