Hyvinvointialueen tehtävänä on järjestää vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde tiedotti 14.9.2023 niin sanottuihin kyläkyyteihin tulevista muutoksista Pudasjärvellä. Hyvinvointialueen tehtävänä on järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja sekä palo- ja pelastuspalveluja Pohjois-Pohjanmaan asukkaille.

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset ovat Pohteen vastuulla

Pudasjärvellä asiakkaat, joille on myönnetty vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu tai sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuen palvelu, saavat kuljetuksen edelleen, kuten muutkin vastaavat asiakkaat koko Pohjois-Pohjanmaalla. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset ovat Pohteen vastuulla ja niitä haetaan Pohteelta. Pudasjärvellä kuljetus tilataan keskitetysti Matkapalvelukeskuksesta.

Toimiva joukkoliikenne on kuntien vastuulla
 

Pohteen tehtäviin ei kuulu julkisen joukkoliikenteen tai niin sanotun palveluliikenteen järjestäminen, vaan se on kuntien vastuulla. Vammaiset ihmiset ja ikääntyneet ovat kuntalaisia ja ensisijaisesti myös heidän liikkuminen tulee huomioida, kun kunnat suunnittelevat julkista joukkoliikennettään. 

Tarkennus Pudasjärven kaupungin 12.9.2023 tiedotteeseen

Sosiaalihuoltolain mukaista liikkumisen tukea voi saada henkilö, jonka toimintakyky on heikentynyt ja tarvitsee tukea liikkumiseen. Liikkumisen tuen tarkoitus on edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä vähentää eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. 

Sosiaalihuoltona järjestettävää liikkumisen tukea voidaan myöntää henkilöille, joilla itsellä ei ole taloudellisia mahdollisuuksia järjestää liikkumistaan. Jos henkilön itsenäinen liikkuminen ja asiointi ei onnistu julkisilla liikennevälineillä sairauden tai vamman vuoksi, hän voi saada tukea liikkumiseen eli kuljetuspalveluja.

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi saada vaikeavammainen, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei kykene vamman tai sairauden vuoksi käyttämään julkisia kulkuneuvoja ilman vaikeuksia. Kuljetuspalvelua voidaan myöntää asiointi- ja virkistysmatkoihin sekä työ- ja opiskelumatkoihin.

Lisätietoja: