Järjestämissuunnitelmaan liittyvillä muutosneuvotteluilla uudistetaan työtehtäviä

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 25.4.2023 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla. Aluehallitus sai info-osuudessa katsauksen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman toimeenpanoon, johon liittyen käynnistetään muutosneuvottelut työtehtävien uudistamiseksi. Lisäksi aluehallitus käsitteli 18.4. päättyneiden yhteistoimintamenettelyjen neuvottelutulosta.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on käynnistämässä muutosneuvottelut sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman toimeenpanemiseksi. Neuvottelut koskevat yhteensä noin 200 henkilöä, joiden tehtäväkuviin ja työntekopaikkoihin voi tulla muutoksia.     

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi sote-järjestämissuunnitelman 17.10.2022. Järjestämissuunnitelmassa otetaan kantaa keskeisiin sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteellisiin ja toiminnallisiin uudistuksiin, joita toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella vuosina 2023–2025. Järjestämissuunnitelman toimeenpanon keskeisenä tavoitteena on vastata erityisesti ikäihmisten, lasten ja perheiden sekä mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kasvavaan palvelujen tarpeeseen.   

Kotiin annettavia palveluja vahvistetaan ennen muita toimenpiteitä 

Järjestämissuunnitelman tavoitteiden saavuttaminen edellyttää muun muassa kotiin annettavien palvelujen vahvistamista. Kotona asumista ja arjessa pärjäämistä tuetaan muun muassa sairaanhoidollisella ja lääketieteellisellä tuella, kotikuntoutuksella ja kotiutustiimin toiminnalla. Kotona asumisen tuen Kotas-keskus laajenee koko alueelle, samoin kuin kotisairaalatoiminta kaikille ikäryhmille. Hyvinvointialueelle luodaan yhtenäinen ikäneuvolan toimintamalli. 

Kotiin annettavia palveluja vahvistetaan ennen muita järjestämissuunnitelmassa määriteltyjä toimenpiteitä. Toimivat kotiin annettavat palvelut ovat edellytys sille, että raskaampia palveluiden, kuten ympärivuorokautisen asumisen, laitoshoidon tai vuodeosastopaikkojen osuutta palvelukokonaisuudessa voidaan keventää. Rekrytointeja näihin tehtäviin ollaan parhaillaan käynnistämässä.   

Toiminnan ja rakenteiden uudistaminen yhdessä henkilöstön kanssa 

Muutosneuvottelujen tavoite on uudistaa toimintaa ja rakenteita vuorovaikutuksessa henkilöstön kanssa. 

– Nyt alkavissa neuvotteluissa uudistetaan ennen kaikkea työtehtäviä. Uudistuminen on välttämätöntä paitsi väestön ikärakenteesta johtuen, myös siksi, että henkilöstömme ei riitä nykyisen kaltaisiin rakenteisiin. Uudistamisella tuemme myös henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista, hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma kertoo.  

Järjestämissuunnitelman toimenpiteillä on tarkoitus tasapainottaa kustannustasoa pysyvästi noin 40 miljoonaa euroa.  

Henkilöstöön vaikuttavista muutoksista ryhdytään neuvottelemaan yhdessä henkilöstön kanssa toukokuussa 2023. Neuvottelut etenevät vaiheittain ja jatkuvat syksyyn saakka. Henkilöstölle, jota muutokset koskevat, järjestetään tiedotustilaisuuksia ja heitä kuullaan muutosten johdosta. Hyvinvointialueen asukkaita tiedotetaan muutoksista erillisen suunnitelman mukaisesti. 

Muutokset tehdään ensisijaisesti henkilöstön kanssa sopimalla. Neuvottelujen johdosta ei tehdä irtisanomisia.   

Hallintoa keventävät yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 

Aluehallitus käsitteli 18.4. päättyneidenyhteistoimintaneuvottelujen tulosta ja kävi keskustelua neuvottelujen vaikutuksista ja jatkotoimenpiteistä. Hallinnon keventämiseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut käytiin 1.2.–18.4.2023 ja ne koskivat johtaja-, esihenkilö-, asiantuntija- ja sihteeritehtävissä työskenteleviä henkilöitä, joiden työtehtävät eivät sijoittuneet Pohteen tavoiteorganisaatioon.  

Pohde tiedotti yhteistoimintaneuvottelujen päätöksestä 19.4.2023. 

Aluehallitus evästi Pohteen viranhaltijoita neuvottelutulokseen liittyvien päätösten tekemisessä ja merkitsi neuvottelujen lopputuloksen tiedoksi. Aluehallitus totesi, että viranhaltijat voivat edetä päätöksenteossa hallintosäännön ja delegointipäätösten mukaisesti. 

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla 

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 2.5.2023.  

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivustolta aluehallituksen sivulta. 

Yhteyshenkilöt

Ilkka Luoma
Hyvinvointialuejohtaja
ilkka.luoma@pohde.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Jouko Luukkonen
Konsernipalveluiden johtaja
jouko.luukkonen@pohde.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Kirsti Ylitalo-Katajisto
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja
kirsti.ylitalo-katajisto@pohde.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Tapani Tölli
Aluehallituksen puheenjohtaja
tapani.o.tolli@gmail.com

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde