Käyttöturvallisuustiedote MiniMed™ 780G -insuliinipumpun käyttäjille

Julkaistu
Medtronic tiedottaa diabetestuotteiden käyttäjiä, joilla on käytössä MiniMed™ 780G -sarjan insuliinipumppu. Ohjelmistoversio 6.5 voidaan nyt päivittää versioon 6.7 Medtronic Diabetes Updater -sovelluksen avulla.

Insuliinipumpun ohjelmiston päivittäminen versioon 6.7 poistaa version 6.5 käytön yhteydessä mahdollisesti ilmenneitä pumppuvirheitä suuren bolusannoksen annostelun jälkeen. Päivityksen jälkeen insuliinipumppua voidaan käyttää turvallisesti myös yli 17,1 yksikön bolusannosten annosteluun nopealla bolusnopeudella.

Tämä päivityskehote koskee ainoastaan niitä pumpun käyttäjiä, joiden käytössä on MiniMed™ 780G -insuliinipumppu, jonka ohjelmistoversio on 6.5. Mitään toimenpiteitä ei tarvita, jos käytät MiniMed™ 780G -insuliinipumppua, jonka ohjelmistoversio on 6.7.

Voit selvittää MiniMed™ 780G -pumppusi ohjelmistoversion seuraavasti: siirry insuliinipumpussa kohtaan Valikko > Tila > Pumppu ja vieritä ruutua alaspäin, kunnes näet kohdan Ohjelmisto. Mikäli Ohjelmisto-kohdassa lukee 6.5, noudata toimintahjeita, jotka löydät Medtronicin ohjeesta (pdf).

Laitevalmistaja tai hoitava yksikkö on informoinut kyseisiä tuotteita käyttäviä asiakkaita myös suoraan kirjeitse.