Lääkinnällisen kuntoutuksen päätöksenteko on jälleen aikataulussa

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen lääkinnällisen kuntoutuksen päätöksenteko ruuhkautui alkuvuodesta ja kuntoutujien odotusaika kuntoutusratkaisuissa pidentyi totutuista käsittelyajoista. Palveluiden uudistamisesta ja yhtenäistämisestä johtunut viivetilanne on nyt korjaantunut ja ratkaisujen käsittelyaika on palautunut normaaliksi.

Pohde kilpailutti maaliskuussa terveydenhuollon hoito-, tutkimus-, ja kuntoutuspalvelut. Lääkinnällisen kuntoutuksen uudet palveluntuottajat valittiin fysioterapiaan, toimintaterapiaan, puheterapiaan ja psykoterapiaan. Yhteiset sopimukset ovat nyt käytettävissä koko Pohteen alueella sekä erikoissairaanhoidossa että alueellisissa palveluissa. Viivettä kuntoutusratkaisuiden käsittelyyn toivat osaltaan myös tietojärjestelmien yhtenäistäminen ja tietojen päivittäminen. Nyt kuntoutuspalveluissa on käytössä yhteiset tietojärjestelmät koko Pohteen alueella.

Käyttöön on myös otettu palse.fi-palvelu, johon kuntoutuksen päätöstiedot päivittyvät sähköisesti.

”Pahoittelemme kuntoutusasiakkaillemme aiheutunutta viivettä ja kiitämme sekä asiakkaita että palveluntarjoajia kärsivällisyydestä. Ruuhka on nyt purettu”, alueellisten kuntoutuspalveluiden kuntoutussuunnittelun ohjauskeskuksen vastuuyksikköpäällikkö Riitta Maunuvaara sanoo.

Asiakas voi tarkistaa oman kuntoutusratkaisunsa tilanteen palse.fi-palvelun kautta.

”Jos asiakkaalla on kysyttävää omaan kuntoutusratkaisuunsa liittyen, hän voi olla yhteydessä oman alueensa kuntoutustyöryhmän kuntoutussuunnittelijaan”, Maunuvaara lisää.

Tavoitteena kuntoutujan yksilöllinen huomiointi ja toimivan arjen tukeminen

Pohteen lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmät ovat aloittaneet koko hyvinvointialueella. Alueilla toimiviin moniammatillisiin työryhmiin kuuluvat kuntoutuksen vastuuyksikköpäällikkö, kuntoutussuunnittelija, lääkäri, fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja puheterapeutti.

Työryhmä tutustuu kuntoutujan tilanteeseen ja arvioi lääkinnällisen kuntoutuksen ja muiden toimintakykyä tukevien keinojen järjestämistapaa ja vaikuttavuutta. Tavoitteena on mahdollistaa kuntoutujalle toimiva arki hänelle sopivalla tavalla.

Työryhmän päätösten taustalla ovat aina kansalliset ohjeet.

”Lääkinnällisen kuntoutuksen kuntoutusratkaisuissa periaatteina ovat valtakunnalliset Sosiaali- ja terveysministeriön laatimat lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaamisen perusteet 2022, käypä hoito -suositukset sekä hyödynnettävissä oleva tutkimustieto. Pohteella hyödynnämme tarvittaessa myös erikoisalojen konsultaatio-, ja asiantuntijatukea”, kuntoutuksen aluepalveluiden palvelualuejohtaja Marjaana Teerikangas kertoo.

Lääkinnällistä kuntoutusta toteutetaan sekä Pohteen omana toimintana että ostopalveluina. Asiakkaan toimintakyvyn arviointi on aina kuntoutuksen lähtökohta. Kuntoutuksen ammattilaisten tehtävänä on tukea kuntoutujaa ja hänen verkostojaan omakuntoutukseen ja siten vahvistaa ja edistää kuntoutumista myös vastaanottokertojen välillä.

”Painotamme kuntoutujan omia, konkreettisia tavoitteita. Kuntoutuksen ammattilaiset tukevat tarvittaessa tavoitteiden asettamisessa”, Teerikangas sanoo.

Lääkinnällisen kuntoutuksen lisäksi Pohteen kuntoutuksen palveluvalikoimaan kuuluu muun muassa matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa, osastokuntoutusta, moniammatillista kotikuntoutusta kotiin vietävinä palveluina sekä erikoissairaanhoidon kuntoutuspalveluita.

”Kuntoutuksen koko palveluvalikoiman hyödyntäminen ja kuntoutujan tarkoituksenmukasimman toimintakyvyn tuen mahdollistaminen on toimintamme kehittämisen keskiössä”, Teerikangas lisää.

Lisätietoja:
Kuntoutuksen aluepalvelut palvelualuejohtaja Marjaana Teerikangas p. 040 185 2305, marjaana.teerikangas(at)pohde.fi

Kuntoutussuunnittelun ohjauskeskus (alueelliset kuntoutuspalvelut) vastuuyksikköpäällikkö Riitta Maunuvaara p. 040 195 0460 riitta.maunuvaara(at)pohde.fi

Kuntoutussuunnittelijat alueittain:
Oulu:
Leena Lassila p. 044 703 6612
Annika Luukkonen p. 044 703 6619

Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki, Kalajoki, Merijärvi, Ylivieska, Alavieska, Nivala, Alavieska, Oulainen:
Niina Kaarela p. 044 439 4648

Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi:
Katariina Parkkisenniemi p. 040 860 8937

Haapajärvi, Pyhäjärvi, Haapavesi, Pyhäntä, Kärsämäki, Reisjärvi, Siikalatva:
Katariina Pieksämäki p. 040 180 8951

Palveluseteleiden, ostopalveluiden, hoitotarvikejakelun ja apuvälinepalveluiden asiointikanava www.palse.fi