Lintuinfluenssa huomioon metsästyskauden aikana

Julkaistu
Metsästettyjen lintujen käsittelyssä on erittäin tärkeää noudattaa hyvää käsihygieniaa ja huomioida suojautuminen myös lintujen hengitystie-eritteiltä. Lintujen influenssavirukset tarttuvat ihmiseen huonosti. On kuitenkin mahdollista, että ihminen saa tartunnan sairastuneesta linnusta tai linnun ulosteella saastuneesta materiaalista tai ympäristöstä kosketus- ja pisaratartuntana silmien, suun ja hengitysteiden limakalvojen kautta.

Metsästettyjen lintujen käsittely on hyvä tehdä käyttämällä kertakäyttöisiä käsineitä ja pestä kädet lopuksi. Muutoin riittää normaali ruoanvalmistuksen hygienia ja lihan kypsentäminen läpikypsäksi. Itsestään kuolleita tai sairaita lintuja ei saa syödä. On hyvä myös kiinnittää huomiota siihen, että koirat eivät pääse syömään tai pureskelemaan saaliseläimiä tai itsestään kuolleita eläimiä.

Suurin tartuntariski liittyy lokkeihin

Vain osa riistaeläimistä ja rauhoittamattomista riistalinnuista on sellaisia, joista lintuinfluenssatartunta on mahdollinen. Riistalinnuista lintuinfluenssan kannalta merkittävimmän ryhmän muodostavat sorsien heimoon kuuluvat koko- ja puolisukeltajat, haahkat, sotkat, koskelot sekä hanhet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Ruokaviraston tämänhetkisen arvion mukaan riski tartunnoille sorsia metsästettäessä on valtaosin samaa luokkaa kuin edellisellä metsästyskaudella. Kuitenkin järvillä, joilla on todettu lokkien joukkokuolemia, riski voi olla suurentunut.

Suurin tartuntariski liittyy lokkeihin, joita metsästetään riistahoidollisista syistä. Lokkeja metsästävien riski tartunnoille lokkeja käsiteltäessä on selvästi suurempi tulevalla kuin edellisellä metsästyskaudella. Lokkien, kuten harmaalokkien ja merilokkien, metsästyksestä on suositeltavaa pidättäytyä.

Ruokavirasto suosittelee, ettei vesilintuja metsästettäisi alueilla tai paikoissa, joilla on todettu lintujen joukkokuolemia tai lintuinfluenssaa. Tämä suositus koskee koko maata.

THL ja Ruokavirasto muistuttavat, että metsästäjien, koiraharrastajien, koirien käyttökokeiden järjestäjien ja koirakouluttajien tulisi huomioida käynnissä oleva lintuinfluenssaepidemia oman toimintansa suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta tartuntariskit linnuista ja muista eläimistä ihmisiin ja koiriin voidaan minimoida.

Lintuinfluenssalta suojautumisessa tärkeintä on välttää koskemista kuolleisiin ja sairaisiin lintuihin tai muihin villieläimiin sekä niiden eritteillä tahriintuneisiin pintoihin. Tarkempia toimintaohjeita löytyy Ruokaviraston sivuilta.

Lue lisää

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde, uutinen 19.7.2023: Kuolleiden eläinten käsittelyssä tulee olla varovainen

Ruokavirasto: Usein kysyttyä lintuinfluenssasta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Lintunfluenssa