Nivalan terveyskeskuksessa kehitetään hoidon jatkuvuutta

Julkaistu
Hoidon jatkuvuusmalli on osa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen hoidon jatkuvuuden kehittämishanketta. Tavoitteena on parantaa hoidon saatavuutta ja jatkuvuutta perusterveydenhuollossa.

Kehittämistyön kohderyhmänä ovat etenkin paljon palveluja tarvitsevat ja pitkäaikaissairaat asiakkaat. Kehittämistyön ytimessä on asiakaslähtöisen toiminnan kehittäminen. Haluamme sujuvoittaa asiakkaan ohjautumista oikealle ammattilaiselle jo ensikontaktissa ja matalalla kynnyksellä.

Mitä hoidon jatkuvuus tarkoittaa?

Pohteen alueella pyritään kiinnittämään huomiota koko väestön hoidon jatkuvuuteen ja kehitetään ammattilaisten välisiä konsultaatiokäytäntöjä hoidon jatkuvuus huomioiden. Tavoitteena on myös tiivistää kuntoutuspalvelujen, mielenterveys- ja päihdepalvelujen, sosiaalipalvelujen ja terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen yhteistyötä sote-keskuksissa. Uusilla toimintamalleilla tavoitellaan sujuvampaa moniammatillista yhteistyötä, tiimityön hyötyjä ja parempaa diagnostiikan ja hoidon koordinaatiota.

Hoidon jatkuvuusmallin keskeisenä elementtinä on asiakkaan hoitosuhteen jatkuvuus. Asiakkaan hoidon tukena on myös tarvittaessa moniammatillinen tiimi. Hoidon jatkuvuutta edistetään jokaisen asiakkaan hoitotapahtuman yhteydessä.

Vahva tieteellinen näyttö osoittaa, että hoidon jatkuvuuden myötä hoidon laatu paranee, sairastuvuus ja kuolleisuus vähenevät merkittävästi, terveydenhuollon palvelujen kokonaistarve ja -kustannukset pienenevät ja asiakastyytyväisyys paranee. Hoidon jatkuvuudella pyritään edistämään myös asiakkaiden yhdenvertaisuutta terveydenhuollossa.

Hoidon tarpeen arviointi

Asiakkaan ottaessa yhteyttä vastaanotolle, sairaanhoitaja tekee hoidon tarpeen arvioinnin. Hoidon tarpeen arvioinnissa selvitetään yhteydenoton syy, sairauden oireet, oireiden luonne, vakavuus sekä kiireellisyys.

Hoidon tarpeen arviointi on tärkeä vaihe, joka käynnistää hoitoprosessin jo ensikontaktissa. Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella arvioidaan asiakkaan tarvitsema hoito ja annetaan hoito-ohjeet. Tarvittaessa sairaanhoitaja konsultoi ensisijaisesti asiakkaan asioita aiemmin hoitanutta lääkäriä. Asian hoidossa edetään lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti. Sairaanhoitaja on yhteydessä asiakkaaseen. Asiakkaalle varataan aika tutun hoitajan tai lääkärin vastaanotolle, mikäli asiakkaan tilanne sitä edellyttää.

Mitä hoidon jatkuvuus tarkoittaa käytännössä?

Aikaisemmat pitkäaikaiset asiakassuhteet pyritään huomioimaan pitämällä pysyvät hoitosuhteet voimassa. Hoidon jatkuvuusmallin myötä lääkäri oppii tuntemaan asiakkaan paremmin ja voi arvioida asioita kokonaisvaltaisemmin. Lisäksi lääkäri voi havaita herkemmin ja varhaisessa vaiheessa alkavia sairauksia ja terveydentilan muutoksia. Jatkossa potilaan hoidon tukena on myös omahoitaja.

Hoidon jatkuvuusmalli koskee kiireetöntä hoitoa. Kiireetöntä hoitoa ovat esimerkiksi pitkäaikaissairauksien kontrollit, lääkärinlausunnot sekä kiireettömät toimenpiteet. Hoidon jatkuvuusmallin mukainen toiminta käynnistyy Nivalassa maaliskuun aikana. Asiakkaan palvelukanavat eivät muutu vaan yhteydenotto terveyskeskukseen tapahtuu entiseen tapaan puhelimen, digitaalisen sote-keskuksen tai Omaolon kautta.

Pohteella laajennetaan hoidon jatkuvuusmallin käyttöönottoa RRP2-hankkeessa tehtävän kehittämistyön kautta vaiheittain koko hyvinvointialueelle. RRP2-hanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelman jatkumoa, jolla pyritään tukemaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä.

Euroopan unionin rahoittama -logo

Yhteyshenkilöt

Essi Järvinen
Essi.Jarvinen@ppshp.fi
Projektipäällikkö / RRP2-hanke

Teemu Poikkimäki
Vt. apulaisylilääkäri, Nivalan vastaanotto

Vuokko Hiltunen
Vastuuyksikköpäällikkö, Alavieskan, Ylivieskan, Nivalan ja Sievin vastaanotot