OmaKantaan tallennetut tietojen luovutuskiellot siirtyvät Pohteen potilastietojärjestelmiin myöhemmin

Julkaistu
Jos Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen asiakas on antanut potilastietojen luovutusluvan vuonna 2023 tai aiemmin, se kannattaa päivittää nyt uudestaan. Asiakas voi hoitaa lupa- ja kieltoasioita Omakannassa sekä asioidessaan sosiaali- ja terveydenhuollossa. Luovutuskiellot, jotka on tehty 2.1.2024 jälkeen, eivät vielä näy Pohteen potilastietojärjestelmissä.

Päivitetty luovutuslupa mahdollistaa, että muutkin kuin Kantaan tallennetut tiedot liikkuvat eri toimijoiden välillä sitten, kun terveydenhuollon tietojärjestelmiin on tehty tarvittavat muutokset. Jos asiakas ei päivitä luovutuslupaa, hänen aiemmin antamansa lupa pysyy edelleen voimassa. Lupa mahdollistaa, että Kantaan tallennetut asiakkaan tiedot liikkuvat kuten tähänkin asti. Luovutusluvan antaminen ja päivittäminen on vapaaehtoista. Luovutuskiellolla asiakas voi puolestaan määrittää, mitä resepti-, potilas- ja asiakastietoja hänestä ei saa luovuttaa muille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajille katsottavaksi.

Pohteen potilastietojärjestelmien nykyiset versiot eivät mahdollista uudistetun kieltolomakkeen käyttöönottoa, joten 2.1.2024 jälkeen OmaKannan kautta asetetut, muokatut tai perutut luovutuskiellot eivät vielä näy Pohteen potilastietojärjestelmissä. Luovutuskieltoja ei myöskään pysty asettamaan tai purkamaan terveydenhuollossa. Kannan kautta tiedot liikkuvat asetettujen luovutuskieltojen mukaisesti. Pohteen potilastietojärjestelmiin luovutuskiellot tulevat siirtymään myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana.

Edellä kuvatun tilanteen takia Pohteen ammattilainen ei pysty tarkistamaan asiakkaan luovutuskieltoja, kun hän luovuttaa tietoja Kannan ulkopuolella (esimerkiksi toisten terveydenhuollon organisaatioiden tietopyynnöt suoraan Pohteen arkistosta) tai asettamaan tai purkamaan luovutuskieltoja asiakkaan pyynnöstä.

Pohde tiedottaa myöhemmin tarkemmin luovutuskiellon tekemisestä Pohteelle.

Lue lisää

Uutinen 19.12.2023: Joko olet kuitannut OmaKannassa ilmoituksen, jossa kerrotaan tietojesi käytöstä sosiaali- ja terveydenhuollossa?