Opiskeluhuollon yhteistyöryhmä kokoontui

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan alueellinen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa 19.4.2023.

Opiskeluhuollon yhteistyöryhmässä on edustus Pohjois-Pohjanmaan kuntien sivistystoimista, toisen asteen oppilaitoksista, valtion oppilaitoksista, yksityisistä oppilaitoksista, vanhempainyhdistyksistä, nuorisovaltuustosta, henkilöstöstä sekä viranhaltijoista. Huhtikuun kokouksen puheenjohtajana toimi Pohteen perhe- ja sosiaalipalveluiden ja OYS-psykiatrian toimialuejohtaja Leena Mämmi-Laukka.

Kokouksessa käytiin läpi yhteistyöryhmän tehtäviä sekä alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman laatimisen perusteita ja aikataulua. Lisäksi saatiin esittely Lapset puheeksi –menetelmätyön muotoutumisesta uusissa rakenteissa.

Opiskeluhuoltosuunnitelma osa Pohteen hyvinvointisuunnitelmaa

Opiskeluhuollon yhteistyöryhmän lakisääteisenä tehtävänä on laatia valtuustokausittain alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma, joka on osa koko hyvinvointialueen hyvinvointisuunnitelmaa sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma antaa raamit kuntien opiskeluhuoltosuunnitelmille. Yhteistyöryhmä totesi, että kunnat voivat tässä vaiheessa laatia ensi vuoden opiskeluhuoltosuunnitelmia entisten käytänteiden mukaisesti.

Jatkossa yhteistyöryhmä seuraa alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumista, käsittelee hyvinvointialueen ja koulutuksen järjestäjien välisiä yhteistyökysymyksiä sekä vastaa mm. Lapset puheeksi –menetelmän, yhteisövaikuttavuusmallin sekä perhekeskustoiminnan koordinoinnista Pohjois-Pohjanmaalla.

Ensimmäinen kokous oli erittäin innovatiivinen ja tulevaisuuteen katsova. Yhteinen tahtotila ja tavoite tunnistettiin heti, ja yhteistyöryhmän ydintehtävää luonnehdittiin seuraavasti: “Yhteistyöllä meidän tulee saada aikaan Pohjois-Pohjanmaalle hyvinvoivia, työllistyviä ihmisiä, ja luoda heille eheä polku elämän varrelle.”

Strategiaseminaari elokuussa

Yhteistyöryhmä päätti, että alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman laatiminen käynnistetään strategiaseminaarilla, joka järjestetään 30.8.2023 Oulun Lasaretissa. Kutsu lähetetään kuntien sivistysjohdolle, Pohjois-Pohjanmaan muille koulutuksen järjestäjille, yhteistyöryhmän jäsenille ja varajäsenille, sekä opiskeluhuollossa työskenteleville ja heidän esihenkilöilleen.

Yhteyshenkilö

Leena Mämmi-Laukka
Toimialuejohtaja
leena.mammi-laukka@pohde.fi