Pohde haluaa tarjota lapsille ja nuorille matalan kynnyksen palveluja oikea-aikaisesti

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella aloitetaan kehittämään yhtenäistä lapsibudjetoinnin mallia, jonka avulla voidaan luoda yhdenmukaiset palveluketjut yhdessä kuntien kanssa.

Pohteella on käynnistynyt sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama lapsibudjetoinnin pilotointihanke. Oulun kaupunki, Nivala ja Sievi ovat mukana hankkeessa. Lapsibudjetoinnin kehittäminen osana Pohteen strategista kokonaisuutta -niminen hanke kestää vuoden 2024 loppuun saakka.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen on nostettu esille Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen työskentelyä ohjaavissa ja sitovissa asiakirjoissa (strategia vuosille 2023–2030, järjestämissuunnitelma 2023–2025, talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023–2025).

Tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaan alueen lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on eriarvoisuutta ja epätasaisuutta. Lasten ja nuorten pahoinvointi kasvattaa korjaavien ja usein myös taloudellisesti kalliiden palvelujen käyttöä. Siksi Pohjois-Pohjanmaalla halutaan tarjota lapsille ja nuorille palveluja oikea-aikaisesti ja matalalla kynnyksellä. Tätä varten luodaan toimivia palvelukokonaisuuksia ja -ketjuja.

Hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyö sujuvaksi

Nyt käynnistyneessä hankkeessa kehittämiskohteena ovat oppilas- ja opiskeluhuolto osana laajempaa lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuutta. Tavoitteena on yhteensovittaa oppivelvollisuusikäisten lasten ja nuorten kouluympäristössä annettavat palvelut, jotka jakaantuvat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja peruskunnan vastuille.

Hankkeessa saatujen kokemusten kautta jatkokehitetään toimintamallia, jonka avulla Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue laajentaa lapsibudjetointia koskettamaan oppilas- ja opiskeluhuollon lisäksi koko muuta lasten ja nuorten palvelukokonaisuutta. Hankkeen avulla pystytään parantamaan lasten hyvinvointia ja lasten oikeuksien toteutumista. Lisäksi pystytään luomaan kunnille tilannekuvaa siitä, mikä vaikutus kuntien palveluilla on hyvinvointialueen palveluihin. Hankkeen myötä kyetään asettamaan lapsilähtöisesti taloudellisia ja toiminnallisia tavoitteita, joissa on huomioitu sekä kunnan että hyvinvointialueen perustehtävät ja vastuut.

Yhteyshenkilöt

Päivi Ylä-Outinen
paivi.yla-outinen@pohde.fi
Projektipäällikkö, Lapsibudjetoinnin kehittäminen osana Pohteen strategista kokonaisuutta -hanke